Ju rekomandojmë

MUHAMMEDI, A. S., NË LIBRAT E SHENJTA TË HINDUIZMIT

Para disa kohësh, në Indi është shtypur libri i cili nxjerrë në dritë disa fakte. Libri është bërë temë e diskutimeve dhe bisedave në mbarë botën. Sikur autori të ishte musliman, mesiguri do ta kishin burgosur apo likuiduar. Ndoshta të gjithë shembujt e këti libri do t’u kishin konfiskuar. Mesiguri ajo do të shpallej si e ndaluar. Por, për çudi, ... Shfaq »

Muhamedi sipas këndvështrimit të krishterë

Keith Ward Në këtë ese dëshiroj të tregoj se ndonëse shumë vlerësime tradicionale të krishtera për figurën e Muhamedit kanë qenë negative, gjithsesi duke nisur nga shekulli i nëntëmbëdhjetë janë bërë shumë përpjekje domethënëse për ta parë figurën e tij në një këndvështrim më pozitiv. Unë do të shqyrtoj veprën e peshkopit Kenneth Cragg si një shembull prijatar i përpjekjeve ... Shfaq »

Muhamedi në Bibël: Kush ishte Parakleti?

Benjamin Keldani Fragment i shkëputur nga libri i Benjamin Keldanit, “Muhamedi në Bibël”, (Botime Erasmus, 2004)  “PARAKLETI” NUK ËSHTË FRYMA E SHENJTË Në këtë artikull mund të diskutojmë tani për “Parakletin” e famshëm të Ungjillit të Katërt. Jezu Krishti, sikurse Gjon Pagëzori, lajmëroi ardhjen e Mbretërisë së Perëndisë, ftoi njerëzit në pendesë dhe i pagëzoi ata për shlyerjen e mëkateve ... Shfaq »

MUHAMEDI NË BIBËL DHE KURAN

UMMETI I MADH DHE MUHAMMEDI ALEJHIS SELAM “Ja pra, edhe për Ismailin të dëgjova; e bekova atë, do t’i bëj pasardhës të mëdhenj dhe do t’i shtoj shumë. Dymbëdhjetë princër do të lindë dhe prej tij do të bëj një popull të madh”. (Zanafilla 17:20) Sinjalizimi i këtij teksti në Muhammedin alejhis-selam bazohet në disa aspekte: 1- Populli i madh ... Shfaq »

Muhammedi a.s., në shkrimet Zoroastriane

Xhemal Badavi Përktheu: Arsim Dauti Muslimanët besojnë se mëshira dhe udhëzimi i Zotit nuk janë kufizuar vetëm se në Lindjen e Mesme, e as vetëm se në fetë e njohura ibrahimiane: Jahudizmi, Krishterizmi apo Islami, porse ato i përfshinë të gjithë njerëzit. Muslimanët nuk mund të thuan se zoroastrizmi, budizmi apo hinduizmi nuk kanë kredibilitet religjioz apo çfarëdo lidhje tjetër ... Shfaq »

Mrekullia gjuhësore e Kuranit

Ismail Faruku Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse arabeska u bë parimi mbizotërues i ... Shfaq »

Musai, Isai dhe Muhamedi a.s.

Alija Izetbegoviq Islami ka dy histori: ajo para dhe ajo pas Muhammedit, a.s. Historia e Islamit pas Muhammedit (historia e Islamit në kuptim të ngushtë), s’mund të kuptohet krejtësisht pa parahistorinë e Islamit dhe veçanërisht pa pjesën e fundit të saj që përfshin periudhën e judaizmit dhe të krishterimit. Roli i këtyre tri religjioneve të shpallura është tejet i madh. ... Shfaq »

Misteret e Krishtërimit, ndikimet pagane në teologjinë e Shën Palit

Lorena Kollobani Paganët d festonin 25 Dhjetorin ditën e lindjes së zotit të tyre Diellit, Pali e zëvendësoi me Krishtlindjet Në Dhiatën e Re, Shën Pali ka shkaktuar shumë polemika jo vetëm mes feve, por edhe mes dijetarëve. Pali ishte shumë mirë i njohur me traditat, zakonet, kulturat dhe besimet. Ai konsiderohej si një njeri inteligjent dhe me personalitet të ... Shfaq »