Shkrime të bashkpuntorëve

Sfida e Kur’anit në lidhje me prozën dhe poezinë arabe

M S M Saifullah, cAbd ar-Rahmân Robert Squires dhe Muhammad Ghoniem Në shumë ajete kuranore lexuesi përballet me një sfidë, me të cilën i kërkohet atij që të krijojë një sure të ngjashme. Me sa duket, misionarët e krishterë, të cilët e quajnë absurde këtë sfidë, si dhe një kriter krejtësisht subjektiv, nuk janë aspak në dijeni të krahasimit të ... Shfaq »

Ser Isak Njutoni mbi Biblen

Nga Dr. A. Zahur Me 1690 Ser Isak Njutoni (1642 – 1727) shkroi nje doreshkrim mbi korruptimin e tekstit te Dhiates se Re persa i perket 1 Gjoni 5:7 dhe Timotheu 3:16. ajo kishte titullin, “A Historical Account of Two Notable Corruptions of scripture.” (Nje llogari historike e dy korruptimeve te shquara te shkrimeve). Per te parandaluar kriticizmin nga njerezit ... Shfaq »

SA “FËMIJË” I KA ZOTI ?

Shkruar nga : Misha’al ibn Abdullah, në librin: “ What did Jesus really say? “. Përktheu nga anglishjta: Besmir ( Mexhid ) Yvejsi Shumë njerëz na thonë, “por Bibla qartë thotë që Jezusi ( Isau a.s.) është bir i Zotit. Si mund të thoni që Jezusi ( Isau a.s.) nuk është bir i vetëmlindur i Zotit kur Jezusi ( Isau ... Shfaq »

Ruajtja e Kuranit

SABIL AHMED Fakte për Kuranin: Shkronjat në total: 323 760 Fjalët në total: 86 430 Ajetet në total: 6 666 Kapituj:114 Shpallja e parë: 610 e.r. Shpallja e fundit: 633 e.r. “Ndoshta nuk ekziston ndonjë libër tjetër në botë që ka mbetur i pandryshuar për 12 (tani 14) shekuj”. William Muir Në botë ekzistojnë shumë fe si Krishterimi, Islami, Budizmi, ... Shfaq »

Rreth frymëzimit të Biblës

Rezart BEKA Një nga pasazhet më të cituara në literaturën e krishterë për inspirimin e librave biblikë është edhe pasazhi tek II Timoteu 3:16 në të cilin thuhet: “I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi”. Atë Raymond Collins pohon: “Për më tepër historianët e dogmës do të ... Shfaq »

RRETH ALLAHUT NË BIBËL

Mexhid YVEJSI ”Nëse nuk është drejtë mos e bëj, nëse nuk është e vërtetë mos e thuaj.” – M. Aureli Nuk është e drejtë, por bëhet kjo padrejtësi, nuk është e vërtetë, por thuhet e shkruhet kjo e pavërtetë se Allahu është Zoti i arabëve, i turqëve, i iranianëve, ose thënë më shkurt se Allahu është Zoti i muslimanëve… Pra, ... Shfaq »

Rishkrimi i Bibles

Nga A.Hasan Seminari i Jezusit, nje panel perparimtar i dijetareve te Bibles, eshte duke rishikuar Biblen. Faza e pare e ketij projekti qe eshte objekt kundershtimi per te rishikuar ligjin e Testamentit te Ri, 27 librat e shkrimeve te hershme te cilat formojne thelbin e dogmes kristiane, perfundoi. 70 dijetareve u mori 8 vjet per te rishikuar evidencat per nje ... Shfaq »

RIKUJTIMI I HISTORISË HEBREO – KRISHTERIMI DHE SHËN PALI

Dr. Maurice Bucaille Shumica e të krishterëve beson se Ungjijtë janë shkruar nga dëshmitarë të drejtpërdrejt te jetës së Jezusit dhe, për këtë arsye, ata paraqesin dëshmi të padyshimta mbi ngjarjet që e kanë stolisur dhe predikmiet e tij. Si do të mund të dikutohej mbi këshillat që dalin nga ata, kur janë dhënë garanci të tilla lidhur më origjinalitetin, ... Shfaq »

RELIGJIONI I JEZU KRISHTIT APO RELIGJIONI I SHËN PALIT?

ANALIZË Autor:ABDUL WAHID KHAN Përktheu: Muhamet Bahtiri PARATHËNJE 1. Pas një studimi të thellë të Biblës për shumë vite, kuptova se kishte shumë mospërputhje ndërmjet mësimeve të Jezu Krishtit dhe të Shën Palit. Isha i alarmuar. Këto zbulime kishin domethënje të mëdha për të Krishterët, të cilët e duan dhe i’u përulën Jezu Krishtit, dhe kanë dëshirë t’i përcjellin mësimet ... Shfaq »

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Përktheu: Rezart Beka Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom, 2003 Gjatë periudhës mekase Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në mënyrë të vazhdueshme i referohet vetes së tij si libri (kitab), si diçka e shkruar, duke nënkuptuar se ai ... Shfaq »