Shkrime të bashkpuntorëve

RACIZMI NE JEHUDIZËM, KRISHTERIZËM DHE ISLAM

Ahmed Didat Përshtati në gj.shqipe: Sedat Gani Islami 1-Nje trashëgimi e urrejtjes Në librat e shenjta te Ithtareve te Librit (Jehudet dhe te krishteret) verehet qarte burimi i racizmit dhe urrejtjes,i cili buron nga gjuhët,urrejtja dhe armiqesia e tyre , te cilen disa prej tyre ia etiketojne arabeve,muslimaneve dhe babait te tyre,Ismailit,Alejhi selam([1]). 2- Ithtaret e Librit dhe lufta Nese ... Shfaq »

Qëndrimi i Muhamedit a.s. ndaj të krishterëve

Shpesh herë është keqtreguar qëllimisht qëndrimi që profeti Muhamed kishte ndaj të krishterëve. Mite dhe legjenda të tepërta qëllimkëqija e kanë mbuluar këtë qëndrim. E vërteta e zbuluar nga dokumentet më të hershme historike e tregon të kundërtën. Profeti Muhamed jo vetëm që nuk kishte ndonjë qasje armiqësore ndaj tyre por përkundrazi i kishte trajtuar me dashamirësi dhe afërsi. Në ... Shfaq »

Pse të krishterët nuk e pranojnë Ungjillin e Bernabës ?

Ungjilli i Bernabës Ebu’l-A’la El-Mevdudi Përktheu: Qani Nesimi S’ka dyshim se burime të besueshme dhe me vlerë për të fituar njohuri për Muhamedin a.s. nuk janë vetëm sihariqet e Isait, por, në të njëjtën kohë janë vetë jeta e tij dhe katër ungjijtë legjitim të Kishës. Krahas tyre, bu¬rim me vlerë është Ungjilli i Bernabës, të cilin Kisha nuk e ... Shfaq »

PROFETI MUHAMMED: I DËRGUARI I FUNDIT NË BIBËL

Shkruar nga: Abu AASIYA Përktheu nga anglishtja: Besmir (Mexhid) YVEJSI – Fjala arabe Islam nënkupton “ nënshtrim dhe dorëzim i vetëm ndaj të vetmit Zot të vërtetë, Allahut ”. Ai i cili i nënshtrohet Zotit me dëshirë, në gjuhën arabe quhet musliman. Ashtu si Krishterizmi, Budizmi, Konfuçionizmi, Hinduizmi dhe Judaizmi, Islami nuk është emër i ndonjë personi, ndonjë populli apo ... Shfaq »

Profeti i Paralajmeruar dhe i Pritur

Lutja e Ibrahimit (as), sihariqi i Isait (as) Një ditë, njëri prej pasuesve i thotë Profetit: “O i Dërguari i Allahut, a nuk po na flet pak për veten?” Në një pjesë të përgjigjes së vet, Profeti shprehet kështu: “Unë jam lutja e Ibrahimit dhe sihariqi i Isait!” Kur’ani e prek këtë specifikë në dy ajete. 1) Hz. Ibrahim është ... Shfaq »

PROFETËSITË BIBLIKE NË LIDHJE ME ARDHJEN E MUHAMMEDIT A.S.

Shkruar nga : JAMAL BADAWI Përktheu nga anglishtja : Besmir (Mexhid) YVEJSI “ Që pranojnë (Muhammedin) të dërguarin analfabet (që nuk shkruan as nuk lexon) të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Teurat dhe Inxhil… ”SURETU EL-A’RAF: 157. Abrahami (Ibrahimi a.s.) tërësisht është i nderuar si themelues i monoteizmit dhe konsiderohet babai ... Shfaq »

Profecitë e dështuara dhe të gabuara në Bibël

Halil Ibrahimi Bibla përmbanë shumë profeci të cilat dëshmojnë se ajo është Fjalë e Zotit? Shpeshherë kur nga një kristian tentohet të vërtetohet njëmendësia e pohimit të tij se Bibla është vërtetë Fjalë e padiskutueshme e Perëndisë, përmenden profeci të shumta të supozuara të cilat gjoja po dëshmokan se Jezusi pa dyshim është Zot dhe Bibla Fjalë e Zotit. Sipas ... Shfaq »

Profecitë e Biblës

Profecitë e përmbushura të Biblës ishin argument i tretë që revista e Dëshmitarëve jepte për të provuar se ajo është hyjnore. Kritikët kanë dhënë shembuj të shumtë të rasteve kur profecitë e Biblës nuk janë përmbushur ose që të ashtuquajturat profeci s’kanë të bëjnë fare me atë çka reklamohet si përmbushje e tyre. 1. Në librin e Ezekielit ka një ... Shfaq »

Prejardhja e Vitit të Ri

Shkruan: Mexhid YVEJSI “…Përbehem në Zotin: mos jetoni sikurse jetojnë paganët me mendje të errërsuar, larg nga jeta e Hyut, për shkak të paditurisë që është ndër ta për arsye të trashamanisë së zemrës së tyre. Vetveten e kanë bërë të pandjeshëm, u dhanë mbas shfrenisë, në mënyrë, të shtyrë prej lakmisë, të bëjnë çdo poshtërsi.” (Bibla, Efesianëve, 4:17-20) “Pasha ... Shfaq »

Pikat e kontaktit mes muslimanëve dhe të krishterëve

Ajni Sinani Po qe se të krishterët do të pranonin pikëpamjen kur’anore për Jezusin dhe Muhammedin a.s., duke e zbritur Jezusin nga ajo që nuk ishte (Zot apo bir Zoti) dhe duke e ngritur Muhammedin a.s. në atë që ishte (pejgamber i fundit i Zotit), do të eliminoheshin mosmarrëveshjet mes muslimanëve dhe të krishterëve. Nga 4 deri më 6 nëntor ... Shfaq »