Shkrime të bashkpuntorëve

Profeti i Paralajmeruar dhe i Pritur

Lutja e Ibrahimit (as), sihariqi i Isait (as) Një ditë, njëri prej pasuesve i thotë Profetit: “O i Dërguari i Allahut, a nuk po na flet pak për veten?” Në një pjesë të përgjigjes së vet, Profeti shprehet kështu: “Unë jam lutja e Ibrahimit dhe sihariqi i Isait!” Kur’ani e prek këtë specifikë në dy ajete. 1) Hz. Ibrahim është ... Shfaq »

PROFETËSITË BIBLIKE NË LIDHJE ME ARDHJEN E MUHAMMEDIT A.S.

Shkruar nga : JAMAL BADAWI Përktheu nga anglishtja : Besmir (Mexhid) YVEJSI “ Që pranojnë (Muhammedin) të dërguarin analfabet (që nuk shkruan as nuk lexon) të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Teurat dhe Inxhil… ”SURETU EL-A’RAF: 157. Abrahami (Ibrahimi a.s.) tërësisht është i nderuar si themelues i monoteizmit dhe konsiderohet babai ... Shfaq »

Profecitë e dështuara dhe të gabuara në Bibël

Halil Ibrahimi Bibla përmbanë shumë profeci të cilat dëshmojnë se ajo është Fjalë e Zotit? Shpeshherë kur nga një kristian tentohet të vërtetohet njëmendësia e pohimit të tij se Bibla është vërtetë Fjalë e padiskutueshme e Perëndisë, përmenden profeci të shumta të supozuara të cilat gjoja po dëshmokan se Jezusi pa dyshim është Zot dhe Bibla Fjalë e Zotit. Sipas ... Shfaq »

Profecitë e Biblës

Profecitë e përmbushura të Biblës ishin argument i tretë që revista e Dëshmitarëve jepte për të provuar se ajo është hyjnore. Kritikët kanë dhënë shembuj të shumtë të rasteve kur profecitë e Biblës nuk janë përmbushur ose që të ashtuquajturat profeci s’kanë të bëjnë fare me atë çka reklamohet si përmbushje e tyre. 1. Në librin e Ezekielit ka një ... Shfaq »

Prejardhja e Vitit të Ri

Shkruan: Mexhid YVEJSI “…Përbehem në Zotin: mos jetoni sikurse jetojnë paganët me mendje të errërsuar, larg nga jeta e Hyut, për shkak të paditurisë që është ndër ta për arsye të trashamanisë së zemrës së tyre. Vetveten e kanë bërë të pandjeshëm, u dhanë mbas shfrenisë, në mënyrë, të shtyrë prej lakmisë, të bëjnë çdo poshtërsi.” (Bibla, Efesianëve, 4:17-20) “Pasha ... Shfaq »

Pikat e kontaktit mes muslimanëve dhe të krishterëve

Ajni Sinani Po qe se të krishterët do të pranonin pikëpamjen kur’anore për Jezusin dhe Muhammedin a.s., duke e zbritur Jezusin nga ajo që nuk ishte (Zot apo bir Zoti) dhe duke e ngritur Muhammedin a.s. në atë që ishte (pejgamber i fundit i Zotit), do të eliminoheshin mosmarrëveshjet mes muslimanëve dhe të krishterëve. Nga 4 deri më 6 nëntor ... Shfaq »

Pesë pyetje për të Krishterët, Dëshmitarët e Jehovait, Adventistët, Evangjelistët …

1. A është 100 % e Biblës e frymëzuar nga Perëndia? 2. Çka nëse u tregoj pjesë nga Bibla të cilat pohojnë se nuk janë të frymëzuara? 3. A ishte Pali i frymëzuar kur tha se i tërë shkrimi i shenjtë është i frymëzuar? 4. A e dinte Pali se letrat e tij ishin pjesë e Fjalës së Zotit? 5. ... Shfaq »

Përse do të lejonte Zoti që të ndërrohej Bibla?

Le të shohim tash se çfarë ka thënë Profeti Muhamed rreth validitetit dhe besueshmërisë së Biblës. Transmetuar nga Abu Namlah al-Ansari : “Derisa ai po qëndronte me të Dërguarin e Allahut, e edhe një Hebre ishte me të, një funeral kaloi andej. Ai (hebreu) e pyeti atë: Muhamed, a flet ky funeral? Profeti tha: Allahu e di më së miri. ... Shfaq »

PËRHAPJA E KRISHTERIMIT ME SHPATË

Prof. Dr. Xha’fer Shejh Idris Papa, në ligjëratën e tij, citoi perandorin bizantin, Manuel-in II, i cili, duke iu drejtuar personit me të cilin pretendohet se dialogonte- bashkëbisedonte, tha: “Më tregoni se ç’të re solli Muhammedi, me përjashtim të keqes dhe johumanes, si: urdhri i tij për të përhapur besimin me shpatë. Zotin nuk e bëjnë të kënaqur gjaqet dhe ... Shfaq »

PARACAKTIMI (NË TEOLOGJINË KATOLIKE)

A.G. Palladino Burimi: New Catholic Encyclopedia, second edition, vol. 11 (Tomson & Gale publisher 1967) Paracaktimi është plani i krijuar përjetësisht nga Zoti përmes të të cilit ai udhëheq krijesat e arsyeshme në qëllimin e tyre mbinatyror, në jetën e përjetshme. Pashmangshmërisht, ky plan është tejet i ndërlikuar. Duhet të ketë të bëjë, pikë së pari, me RENDIN MBINATYROR; qëllimin ... Shfaq »