Shkrime të bashkpuntorëve

Rishkrimi i Bibles

Nga A.Hasan Seminari i Jezusit, nje panel perparimtar i dijetareve te Bibles, eshte duke rishikuar Biblen. Faza e pare e ketij projekti qe eshte objekt kundershtimi per te rishikuar ligjin e Testamentit te Ri, 27 librat e shkrimeve te hershme te cilat formojne thelbin e dogmes kristiane, perfundoi. 70 dijetareve u mori 8 vjet per te rishikuar evidencat per nje ... Shfaq »

RIKUJTIMI I HISTORISË HEBREO – KRISHTERIMI DHE SHËN PALI

Dr. Maurice Bucaille Shumica e të krishterëve beson se Ungjijtë janë shkruar nga dëshmitarë të drejtpërdrejt te jetës së Jezusit dhe, për këtë arsye, ata paraqesin dëshmi të padyshimta mbi ngjarjet që e kanë stolisur dhe predikmiet e tij. Si do të mund të dikutohej mbi këshillat që dalin nga ata, kur janë dhënë garanci të tilla lidhur më origjinalitetin, ... Shfaq »

RELIGJIONI I JEZU KRISHTIT APO RELIGJIONI I SHËN PALIT?

ANALIZË Autor:ABDUL WAHID KHAN Përktheu: Muhamet Bahtiri PARATHËNJE 1. Pas një studimi të thellë të Biblës për shumë vite, kuptova se kishte shumë mospërputhje ndërmjet mësimeve të Jezu Krishtit dhe të Shën Palit. Isha i alarmuar. Këto zbulime kishin domethënje të mëdha për të Krishterët, të cilët e duan dhe i’u përulën Jezu Krishtit, dhe kanë dëshirë t’i përcjellin mësimet ... Shfaq »

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Përktheu: Rezart Beka Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom, 2003 Gjatë periudhës mekase Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në mënyrë të vazhdueshme i referohet vetes së tij si libri (kitab), si diçka e shkruar, duke nënkuptuar se ai ... Shfaq »

RACIZMI NE JEHUDIZËM, KRISHTERIZËM DHE ISLAM

Ahmed Didat Përshtati në gj.shqipe: Sedat Gani Islami 1-Nje trashëgimi e urrejtjes Në librat e shenjta te Ithtareve te Librit (Jehudet dhe te krishteret) verehet qarte burimi i racizmit dhe urrejtjes,i cili buron nga gjuhët,urrejtja dhe armiqesia e tyre , te cilen disa prej tyre ia etiketojne arabeve,muslimaneve dhe babait te tyre,Ismailit,Alejhi selam([1]). 2- Ithtaret e Librit dhe lufta Nese ... Shfaq »

Qëndrimi i Muhamedit a.s. ndaj të krishterëve

Shpesh herë është keqtreguar qëllimisht qëndrimi që profeti Muhamed kishte ndaj të krishterëve. Mite dhe legjenda të tepërta qëllimkëqija e kanë mbuluar këtë qëndrim. E vërteta e zbuluar nga dokumentet më të hershme historike e tregon të kundërtën. Profeti Muhamed jo vetëm që nuk kishte ndonjë qasje armiqësore ndaj tyre por përkundrazi i kishte trajtuar me dashamirësi dhe afërsi. Në ... Shfaq »

Pse të krishterët nuk e pranojnë Ungjillin e Bernabës ?

Ungjilli i Bernabës Ebu’l-A’la El-Mevdudi Përktheu: Qani Nesimi S’ka dyshim se burime të besueshme dhe me vlerë për të fituar njohuri për Muhamedin a.s. nuk janë vetëm sihariqet e Isait, por, në të njëjtën kohë janë vetë jeta e tij dhe katër ungjijtë legjitim të Kishës. Krahas tyre, bu¬rim me vlerë është Ungjilli i Bernabës, të cilin Kisha nuk e ... Shfaq »

PROFETI MUHAMMED: I DËRGUARI I FUNDIT NË BIBËL

Shkruar nga: Abu AASIYA Përktheu nga anglishtja: Besmir (Mexhid) YVEJSI – Fjala arabe Islam nënkupton “ nënshtrim dhe dorëzim i vetëm ndaj të vetmit Zot të vërtetë, Allahut ”. Ai i cili i nënshtrohet Zotit me dëshirë, në gjuhën arabe quhet musliman. Ashtu si Krishterizmi, Budizmi, Konfuçionizmi, Hinduizmi dhe Judaizmi, Islami nuk është emër i ndonjë personi, ndonjë populli apo ... Shfaq »

Profeti i Paralajmeruar dhe i Pritur

Lutja e Ibrahimit (as), sihariqi i Isait (as) Një ditë, njëri prej pasuesve i thotë Profetit: “O i Dërguari i Allahut, a nuk po na flet pak për veten?” Në një pjesë të përgjigjes së vet, Profeti shprehet kështu: “Unë jam lutja e Ibrahimit dhe sihariqi i Isait!” Kur’ani e prek këtë specifikë në dy ajete. 1) Hz. Ibrahim është ... Shfaq »

PROFETËSITË BIBLIKE NË LIDHJE ME ARDHJEN E MUHAMMEDIT A.S.

Shkruar nga : JAMAL BADAWI Përktheu nga anglishtja : Besmir (Mexhid) YVEJSI “ Që pranojnë (Muhammedin) të dërguarin analfabet (që nuk shkruan as nuk lexon) të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Teurat dhe Inxhil… ”SURETU EL-A’RAF: 157. Abrahami (Ibrahimi a.s.) tërësisht është i nderuar si themelues i monoteizmit dhe konsiderohet babai ... Shfaq »