Shkrime të bashkpuntorëve

Shenja e Emanuelit

Rezart Beka Sipas autorëve të krishterë, profeti që e ka thënë këtë fjalë është Isaia, për shkak se në librin e tij ai citohet të jetë shprehur: “Prandaj vet Zoti do t`ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel.” (Isaia 7:14) Koment Autorët e ... Shfaq »

Shën PALI – Arkitekti i Krishterizmit (Pjesa e parë)

Şinasi Gündüz Përktheu: Arben Tahiri (Shkëputur nga libri i cili përkthyesi është duke e përkthyer në tërësi: “PAVLUS: Hristiyanligin Mimari” – Prof. Dr. Sinasi Gunduz, shtepia botuese Ankara olkulu yayinlari, Ankara 2001) HYRJE Gjatë historisë njerëzimi ka qitur në dritë personalitete të njohura. Personaitete siç ishin heronjtë, liderët, gjenitë, artistët, filozofët, mbrojtës të drejtësisë dhe moralit etj, gjithmonë kanë marrë ... Shfaq »

Shën PALI – Arkitekti i Krishterizmit (Pjesa e dytë)

Şinasi Gündüz Përktheu: Arben Tahiri (Shkëputur nga libri i cili përkthyesi është duke e përkthyer në tërësi: “PAVLUS: Hristiyanligin Mimari” – Prof. Dr. Sinasi Gunduz, shtepia botuese Ankara olkulu yayinlari, Ankara 2001) 3. Burimet e dorës parë rreth shën Palit Të dhënat rreth jetës dhe mësimeve të Palit rrjedhin nga literatura Krishtere në lidhje me këtë temë. Bazuar në këtë, ... Shfaq »

Shën Maria apo Hz. Merjemja në Bibël dhe Kuran

Mexhid Yvejsi Hyrje Është në botë një grua me një jetëgjatësi dymijëvjeçare, e cila bashkon popuj të ndryshëm nga të gjitha racat, bashkon zemra njerëzore midis besimtarëve në jetën tokësore. Të krishterët e quajnë Maria, hebrejtë Mirijem apo Merjem, kurse muslimanët Merjeme. Asaj i janë kushtuar mbi 200 mijë libra, i janë kushtuar rreth 10.000 kisha-shenjtore në botë, prej të ... Shfaq »

Shembulli i Jezusit është si shembulli i Adamit

el-Alame ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbaad All-llahu i Lartësuar thotë (përkthimi kuptimit të ajetit): “Rasti i Isait për All-llahun është si rasti i Ademit që e krijoi prej baltës e pastaj i tha: “Bëhu!” – dhe ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt, andaj mos u bëj nga ata që dyshojnë!” (Ali Imran: 59 – 60) Isai biri i Merjemes (Jezusi ... Shfaq »

Sfida e Kur’anit në lidhje me prozën dhe poezinë arabe

M S M Saifullah, cAbd ar-Rahmân Robert Squires dhe Muhammad Ghoniem Në shumë ajete kuranore lexuesi përballet me një sfidë, me të cilën i kërkohet atij që të krijojë një sure të ngjashme. Me sa duket, misionarët e krishterë, të cilët e quajnë absurde këtë sfidë, si dhe një kriter krejtësisht subjektiv, nuk janë aspak në dijeni të krahasimit të ... Shfaq »

Ser Isak Njutoni mbi Biblen

Nga Dr. A. Zahur Me 1690 Ser Isak Njutoni (1642 – 1727) shkroi nje doreshkrim mbi korruptimin e tekstit te Dhiates se Re persa i perket 1 Gjoni 5:7 dhe Timotheu 3:16. ajo kishte titullin, “A Historical Account of Two Notable Corruptions of scripture.” (Nje llogari historike e dy korruptimeve te shquara te shkrimeve). Per te parandaluar kriticizmin nga njerezit ... Shfaq »

SA “FËMIJË” I KA ZOTI ?

Shkruar nga : Misha’al ibn Abdullah, në librin: “ What did Jesus really say? “. Përktheu nga anglishjta: Besmir ( Mexhid ) Yvejsi Shumë njerëz na thonë, “por Bibla qartë thotë që Jezusi ( Isau a.s.) është bir i Zotit. Si mund të thoni që Jezusi ( Isau a.s.) nuk është bir i vetëmlindur i Zotit kur Jezusi ( Isau ... Shfaq »

Ruajtja e Kuranit

SABIL AHMED Fakte për Kuranin: Shkronjat në total: 323 760 Fjalët në total: 86 430 Ajetet në total: 6 666 Kapituj:114 Shpallja e parë: 610 e.r. Shpallja e fundit: 633 e.r. “Ndoshta nuk ekziston ndonjë libër tjetër në botë që ka mbetur i pandryshuar për 12 (tani 14) shekuj”. William Muir Në botë ekzistojnë shumë fe si Krishterimi, Islami, Budizmi, ... Shfaq »

Rreth frymëzimit të Biblës

Rezart BEKA Një nga pasazhet më të cituara në literaturën e krishterë për inspirimin e librave biblikë është edhe pasazhi tek II Timoteu 3:16 në të cilin thuhet: “I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi”. Atë Raymond Collins pohon: “Për më tepër historianët e dogmës do të ... Shfaq »