Ju rekomandojmë

“Unë dhe Ati jemi Një” Ungjilli sipas Gjonit 10:30

Para se të fillojmë me vargun nga Ungjilli sipas Gjonit 10:30 le të ekzaminojmë disa nga deklarimet e ekzagjeruara të cilat i ka thënë vetë Jezusi sipas Dhjatës së Re: Për shembull tek Mateu 21:21 ne lexojmë: “Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: “Në të vërtetë ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do ... Shfaq »

“Kush më ka parë mua e ka parë Atin” Ungjilli sipas Gjonit 14:8-9

“Filipi i tha: “Zot, na e trego Atin, dhe na mjafton“. Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: “Na e trego Atin?“. Ungjilli sipas Gjonit 14:8-9 Filipi donte ta shihte Zotin me sytë e tij, ... Shfaq »

Vullneti i Jezu Krishtit për të vdekur për mëkatet tona ??

Një nga besimet thelemore të Krishtërimit është se Jezusi i quajtur Krisht ka vdekur dhe ka lejuar derdhjen e gjakut të tij për hir të faljes së mëkateve të njerëzimit. Me fjalë të tjera Jezusi ka vdekur në kryq si sakrificë për mëkatet tona. Le ta sqarojmë këtë temë nga Bibla dhe le të shohim se a është dërguar Jezusi ... Shfaq »

Jezusi – Muslimani

 Debati është zhvilluar me shekuj. A ishte Jezusi historik nga Nazareti vetëm  një rabin i madh apo ishte diçka më tepër? A ishte ai një pacifist revolucionar apo ishte një çifut fanatik i vendosur të përzë jashtë rrangullat romake. Mbase ishte Mesia i hebrenjve  dhe Profeti i Zotit apo ndoshta Zoti vetë? Ndoshta ai nuk ekzistonte fare, ose ishte një grua e ... Shfaq »

A është Jezu Krishti Perëndi?

Kush është Krishti? Kush është Jezu Krishti? Zot, bir i Zotit, njeri, profet i Zotit, gënjeshtar apo asnjëra nga këto? Kjo pyetje na është imponuar nga të krishterët me rëndësinë e jetës a vdekjes, shpëtimit a humbjes. Me shekuj të tërë muslimanët kanë mbajtur besimin se Jezu Krishti ishte vetëm njëri ndër shumë të dërguarit që Allahu ia dërgoi njerëzimit ... Shfaq »

Jevanđelje po Luki na vagi istine

Jevanđelje po Luki je po redu na trećem mestu u Novom zavetu. Po pitanju ličnosti njegovog sastavljača nema nikakvog neslaganja, s obzirom na njegovo ime i sigurnost da ga je on, zaista, napisao. Za pomenutog Luku je dokazano da je bio Pavlov učenik, da je svoje Jevanđelje napisao po uputstvu svoga učitelja i da nije bio jevrejskog porekla. Luka je ... Shfaq »

Muhamedi sipas këndvështrimit të krishterë

Keith Ward Në këtë ese dëshiroj të tregoj se ndonëse shumë vlerësime tradicionale të krishtera për figurën e Muhamedit kanë qenë negative, gjithsesi duke nisur nga shekulli i nëntëmbëdhjetë janë bërë shumë përpjekje domethënëse për ta parë figurën e tij në një këndvështrim më pozitiv. Unë do të shqyrtoj veprën e peshkopit Kenneth Cragg si një shembull prijatar i përpjekjeve ... Shfaq »

PAVLE – APOSTOL ILI VARALICA?

Apostol Pavle, najveći apologeta hrišćanstva, iako nije bio neposredni Hristov učenik i očevidac njegove smrti, zaslužuje da se spomene kao veoma važna figura rane crkve. Nemilosrdni progonitelj hrišćana doživeo je, po sopstvenoj tvrdnji, čudesno obraćenje u susretu sa Hristom i to je odredilo čitav dalji tok njegovog života (Galaćanima 1:13-15). Taj čovek je svoje svedočenje platio mukotrpnim životom i mučeničkom ... Shfaq »

Trajtimi Biblik dhe Kuranorë në lidhje me konsiderimin e Marisë si “Nëna e zotit”

30Senad Maku Si Kurani ashtu edhe Bibla kur lexojmë për historinë e Merjemes/ Marisë nënës së Isaut a.s./Jezuasit, na tregojnë se ajo ishte e bekuar dhe se Zoti e dalloi me besim dhe karakter, gjithashtu e lartësoi mbi të gjitha gratë e botës. Këtë e vërtetojnë si Bibla ashtu edhe Kurani Famëlartë. Bibla fillimisht tregon kontaktin dhe dialogun në mes ... Shfaq »

Ruajtja e Kuranit

SABIL AHMED Fakte për Kuranin: Shkronjat në total: 323 760 Fjalët në total: 86 430 Ajetet në total: 6 666 Kapituj:114 Shpallja e parë: 610 e.r. Shpallja e fundit: 633 e.r. “Ndoshta nuk ekziston ndonjë libër tjetër në botë që ka mbetur i pandryshuar për 12 (tani 14) shekuj”. William Muir Në botë ekzistojnë shumë fe si Krishterimi, Islami, Budizmi, ... Shfaq »