Përkraheni Punën Tonë

Përkraheni Punën Tonë

I nderuari lexues.

Ju drejtohemi me këtë shkresë të gjithë atyre që kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin e mirë që të jenë pjesë e aktiviteteve tona në përhapjen e së vërtetës dhe duke ftuar njerëzit në besimin e pastër Hyjnorë.

Kërkojmë nga ju i dashuri lexues, që të bëheni pjesë e këtij karavani thirrës, në botimin dhe shpërndarjen e librave që bëjmë ndër vite, ku pjesë e projetit janë librat, broshurat e ndryshme, dhe që çdo herë iu është ofruar lexuesit FALAS, falë donacioneve të juaja në botimin dhe shpërndarjen e tyre.

Ju mund të kontribuoni aq sa keni mundësi qoftë edhe me një euro të vetme, ku qëllimi i saj është që të bëheni edhe ju bashkveprues në thirjen tonë në të vërtetën Islame.

Këto aktivitete, të bëra për hirë të Zotit, do të sjellin përfitime të rëndësishme shpirtërore. Kjo sepse edhe Allahu i Lartmadhëruar e thotë në Kuran: “Kush ofron ndihmë të mirë, do të ketë pjesë nga ajo” (Kuran, 4:85)

Ju falënderojmë paraprakisht, duke lutur Zotin e Plotfuqishëm që tju shpërblej me të mirat e Tij në të dy botët. Amin.

XHIRO LLOGARIA PËR MALIN E ZI,

EUROPË, ZVICËR SI DHE NGA SHTETET E BASHKURARA TË AMERIKËS.