Shkrime të bashkpuntorëve

Ndryshime tekstuale ne Bibël lidhur me statusin e gruas

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i “Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why”, (Harper One 2007, kap. 4) Gruaja dhe teksti i shkrimeve   Diskutimet rreth rolit të gruas nuk kanë luajtur një rol dhe aq të madh në përçimin e tekstit të Dhiatës së Re, por gjithsesi ato kanë qenë të pranishme dhe ... Shfaq »

Çfarë kuptojmë nga njohja që Jezusi shfaqte në çështjet e jetës së përditshme

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymon Brown me titull: “An Introduction to New Testament Christology”, Paulist Pres, New York 1994 Gjenden tekste të ndryshme tek ungjijtë që duket se tregojnë se Jezusi ka zotëruar në njohje të thjeshtë e të kufizuar njerëzore në çështjet e jetës së përditshme, ekzistojnë edhe tekste të cilat i veshin ... Shfaq »

John A.T. Robinson dhe doktrina e mishërimit

Anthony F. Buzzard & Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998. Çështja e vjetër e paraekzistencës, veçanërisht pyetja nëse Gjoni ka dëshiruar që ne të kuptonim se Jezusi ka qenë personalisht një qenie paraekzistuese apo jo, është debatuar fuqishëm në Theology magazine1. Diskutimi ... Shfaq »

Kuptimi i magjistarëve; domethënia e yllit

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymond Brown me titull: “An Adult Christ at Christmas”, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1978 Ungjillori rrëfen historinë e magjistarëve dhe ndodhinë e yllit lajmërues pasi ka dhënë të plotë gjenealogjinë e Jezusit dhe ka treguar se si engjëjt lajmëruan në ëndërr Jozefin për lindjen e ardhshme të birit që ... Shfaq »

Mrekullitë e Jezusit– çfarë vërtetojnë ato?

Ahmed Didat Përsa i përket mrekullive të Jezusit (p.q.m.t.), Kurani i Shenjtë nuk përshkruan hollësi rreth Bartimorit ose Llazarit, apo rreth ndonjë mrekullie tjetër, përveç asaj kur ai mbrojti nënën e tij që kur ishte foshnje në krahët e saj. Megjithatë, myslimanët nuk ngurrojnë të pranojnë dhe të besojnë mrekullitë e tij më mahnitëse – madje edhe atë të kthimit ... Shfaq »

George Carey dhe doktrina e trinitetit

Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998. George Carey, i cili më pas u bë kryepeshkopi i Kanterbury-t, u ngrit në mbrojtje të doktrinës tradicionale të mishërimit në librin e tij,God Incarnate:Meeting the Contemporary Challenges to a Classic Christian ... Shfaq »

Traditat ne lidhje me Jezusin- pjesa e dytë

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006. Nga traditat në formë narrative në lidhje me Jezusin le ti kthehemi tani traditave të thënieve të Jezusit. Këtu ne shohim një shkallë të gjerë diversiteti të ngjashme me atë që kemi shpjeguar më parë. (1) Shumë nga thëniet e ... Shfaq »

E vërteta ungjillore dhe pafajësia historike

Paula Fredriksen Fragment i shkëputur nga libri i Paula Fredriksen-it me titull: “Jesus of Nazareth: King of the Jews”, First Vintage Books Edition, 2000, f. 18-42 Ku shkojmë ne nëse duam t’i përgjigjemi pyetjes: Kush ishte Jezui i Nazaretit? Shumica e historianëve ia fillojnë nga i njëjti vend ashtu si besimtari tradicional, gjegjësisht, me dokumentet e ruajtura në Dhjatën e ... Shfaq »

Përfytyrime bashkëkohore të Jezusit në kërkimin historik

Markan Allan Powell Fragment i shkëputur nga Markan Allan Powell, “Jesus as a Figure in History” (Westminister John Knox Press, London 1998), f. 51-65. Kush ishte Jezui? Kjo pyetje e thjeshtë deri aty sa të çarmatos … bëhet plot pasion nga të krishterët – dhe jo të krishterët – e pozicioneve teologjike nga më gjerësisht të larmishme. Ndërkohë që, pa ... Shfaq »

Karl-Heinz Ohlig dhe doktrina e triniteti

Anthony F. Buzzard & Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998 Në vitin 1999 një vepër brilante që trajtonte problemin trinitar, u publikua në Gjermani (Karl-Heinz Ohlig’s Ein Gott in drei Personen? Vom Vater Jesu zum “Mysterium” der Trinität [Një Zot në tre ... Shfaq »