Ju rekomandojmë

A është Kurani libër për popujt e lashtë?

Edhe diku tjetër në këto rreshta, kemi theksuar se nuk është e vlefshme të përdoret shprehja ‘Libër i të vdekurve’ për Kuranin, dhe gjithashtu, as edhe për Biblën. As Biblën, as Kuranin nuk mund ta lexojmë si një “Libër tibetan i të vdekurve” ose si “Libër egjiptian i të vdekurve”. Me një studim të kujdesshëm të historisë së Biblës dhe Kuranit, shihet se këto dy ... Shfaq »

Misteret e Krishtërimit, ndikimet pagane në teologjinë e Shën Palit

Lorena Kollobani Paganët d festonin 25 Dhjetorin ditën e lindjes së zotit të tyre Diellit, Pali e zëvendësoi me Krishtlindjet Në Dhiatën e Re, Shën Pali ka shkaktuar shumë polemika jo vetëm mes feve, por edhe mes dijetarëve. Pali ishte shumë mirë i njohur me traditat, zakonet, kulturat dhe besimet. Ai konsiderohej si një njeri inteligjent dhe me personalitet të ... Shfaq »

Historia e paganizmit tek arabët

Safjurrahman el-Mubarekfuri Pjesë e shkëputur nga libri i autorit Safjurrahman el-Mubarekfuri me titull: “Nektari i Vulosur i Xhenetit”, Mitrovic 1996 Shumica e arabëve një kohë të gjatë kanë pasuar fenë e Ismailit a.s., i cili i thërriste në fenë e babës së vet Ibra­himit a.s. Ata besonin Zotin Një të Vetmin dhe rrëfenin fenë e Tij. Kjo ka zgjatë një ... Shfaq »

KRYQËZIMI DHE RINGJALLJA E JEZUSIT SIPAS KATËR UNGJIJVE

Senad Maku Po të shikohet jeta dhe veprimtaria e Jezu Krishtit në Bibel, do të gjejmë shumë kundërthënie, mospërputhje në mes katër ungjijve dhe Dhjatës së Re në përgjithësi. Por ne jemi përcaktuar në pjesën e fundit, apo ditët e fundit të jetës, kinse të Jezusit. Në këtë temë dua të përmendi rrjedhen e kryqëzimit deri tek ringjallja e Jezusit ... Shfaq »

SVETO TROJSTVO I NJEGOVA LAŽNOST

Protestanti su izabrali pet mjerila za poređenje današnjih jevanđelja s Kur’ani kerimom. Oni kažu u prvom mjerilu, trojstvu (vjerovanju u tri boga), da je nedostatak Kur’ani kerima u tome što u njemu nema vjerovanja u tri hipostaze ili tri boga, (Oca, sina i Svetog duha). Oni tvrde da je ova doktrina – trojstva – nagovještena u ranijim božjim knjigama. Nakon ... Shfaq »

SIMILARITIES BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY

by Dr. Zakir Naik Al-Qur’an 3:64 Al-Qur’an 20:25-28 Greet you in the same manner as Jesus (pbuh) greeted in Hebrew Luke 24:36 ‘Sholam alay kum’ or Islamic greeting in Arabic Assalaamu alai kum both meaning ‘Peace be on you’. INTRODUCTION Similarities / Similar Teachings in the Qur’an and the Bible which Muslims follow but Christians don’t I ISLAM 1. DEFINITION ... Shfaq »

Ademi dhe Havaja / Adami dhe Eva

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë në Kuran. Ndërkohë që shprehja “bijtë e Ademit” (benū Ādem) në kuptimin “qenie njerëzore” përmenden shtatë herë. Komentuesit e Kuranit e derivojnë emrin “Adem” nga adīm al-ard (Abd el-Rezak, Tefsīr, i, 43; ii, 20; Ibn Sad, Tabekat, i, 26; Taberiu, Tefsir, i, 214-5) ose nga adamat ... Shfaq »

Dashuria e Zotit për njerëzimin

Muhamed Hashim Kemal Fragment i shkëputur nga libri i Muhamed Hashim Kemalit me titull: “The Dignity of Man: An Islamic Perspective, Islamic Texts Society, Cambridge 2002 Kurani konfirmon se  krijimi i njeriut ka qenë një akt i veçantë krijimi. Ai dallon nga krijimi i Zotit në pjesë të tjera të qiejve dhe të Tokës, meqenëse ato janë krijuar falë urdhrit dhe ... Shfaq »

Mrekullia letrare e Kuranit

Ismail Faruki Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse arabeska u bë parimi mbizotërues i ... Shfaq »