Ju rekomandojmë

Ajet i abuzimit apo ajet i abuzuar- Kuran 4:34

Sadullah Khan Fragment i shkëputur nga “Dimensionet e Kuranit”, vëllimi 1; nga Sheh Sadullah Khan “Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. E ato që ... Shfaq »

E vërteta mbi mus’hafin e Ibn Mesudit

Mustafa Adhami   Fragment i shkeputur nga libri “The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments” i Muhammad Mustafa Al-Azami (Hardcover – Oct 1, 2003)   Siç e kemi përmendur edhe diku gjetkë, Artur Xhefri ka analizuar rreth 170 vëllime për të përpiluar një listë variantesh leximi, -të cilat ... Shfaq »

Drejtësia dhe arkitektura morale e Kuranit

Ramon Harvey Përktheu: Arjol Guni Burimi: Ramon Harvey, The Qur’an and the Just Society (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 9-26. Sipas urtësisë së Zotit, të gjitha gjërat kanë një fillim, dhe, kështu, ato kanë një fund. Kjo është ideja që i jep jetë këtij kapitulli, i cili është një reflektim mbi historinë që Kurani rrëfen që nga fillesa primordiale e ... Shfaq »

Kurani si shkrim i shenjtë: një vlerësim i perspektivave bashkëkohore të krishtera

Fragment i shkëputur nga Muslim World, Vol. LXXXIII, nr. 2, Prill 1993 Pranimi se shkrimet e ndryshme të shenjta të botës i shërbejnë një funksioni unik brenda bashkësive fetare gjegjëse është bërë një temë e rëndësishme për diskutim, veçanërisht në mesin e atyre që janë të përfshirë në studimin krahasimor të traditave fetare.[1] Një shkrim thuhet se është ‘i shenjtë’ për ... Shfaq »

Dhembshuria dhe mëshira e profetit Muhamed

Allahu ka thënë për dhembshurinë, butësinë dhe mëshirën e profetit Muhamed ndaj gjithë krijesave: Allahu thotë: “E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat” Pjesë e përsosmërisë së tij është fakti se Allahu i tha atij dy nga emrat e Tij duke i thënë: “i mëshirshëm dhe i dhembshur ndaj njerëzve”. Ibn Shihabi ka thënë: ... Shfaq »

Karakteri i Muhamedit

William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i William Chittick-ut me titull: The Sufi Path of Knowledge, State University of New York Press (Korrik 1989) Kush është natyra e këtij libri hyjnor, vërtetësia e të cilit nuk mund rroket përmes interpretimeve racionale? Siç dihet, fjala Kuran, arabisht kur’ān, rrjedh prej rrënjës k.r.’., e cila përgjithësisht ka kuptimin recitim, por kuptimi parësor i kësaj ... Shfaq »