Senad Maku

TABELA E TË DHËNAVE PERSONALE DHE BIBLOGRAFIKE 

  I. Informatat themelore

Mbiemri Maku
Emri Senad
Data e lindjes 07 – 04 – 1982
Vendlindja- komuna Ulqin
Nënshtetësia Mali i Zi
Kombësia Shqiptarë
Gjendja familjare – statusi civil I martuar

II. Arsimimi

Shkolla fillore-vendi „Marshall Tito“ – Ulqin
Shkolla e mesme –vendi Medreseja „Alaudin“- Prishtinë
Fakulteti – vendi Ka mbaruar:

 1. Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë
 2. Fakultetin Juridik në Prishtinë.
Studimet Postdiplomike – vendi 1. Studimet postdiplomike MASTER, drejtimi “CIVIL”, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës.

2. Studimet postdiplomike MASTER, drejtimi “TEOLOGJI ISLAME NË KONTEKSTIN EVROPIAN”, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë.

Udhetimet studiuese, seminaret, konferencat. Tribuna lokale dhe rajonale

III. Adresa

Vendbanimi Ulqin – Mali i Zi
Telefoni + 382 / 69 – 649 – 664 (Viber & WhatsApp)
E-mail [email protected]; [email protected]
Web Faqja personale www.bibladhekurani.com

IV. Fusha e Specializimit

 • Islamologji
 • Studime krahasimtare të feve, konkretisht, Islam – Krishterizëm (Bibël dhe Kuran)
 • Shkencave juridike – drejtësi
 • Studime krahasimtare mes drejtës së Sheriatit dhe drejtës Laike.

V. Punimet, projektet, aktiviteti, përvojat:

 1. Autor i disa artikujve, me tematikë fetare në lidhje me Studimin Komperativ të Religjioneve (sidomos komperacion Bibël-Kuran), po ashtu autorë i temave juridike (komperacion në mes drejtës së sheriatit dhe drejtës laike), gjithashtu edhe të artikujve të ndryshme aktuale.
 1. Bashkëpunëtor i shumë revistave dhe i gazetave, si në: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, SHBA, Australi, etj.

Artikuj janë botuar dhe vazhdojnë të botohen në: takvime, gazeta dhe revista të ndryshme, mund ti veçojmë disa prej tyre si:

 1. Mal të Zi: Gazeta mujore “Elif”, botues BIMZ e këtij vendi.
 2. Kosovë: “Takvimi” vjetor që boton BIK; Revista mujore si “Dituria Islame” në   Prishtinë, botues BIK; Rev. “Mendimi Islam” në Prizren; Gazetë mujore “Besa” në Prizren, po ashtu edhe tek Gazeta e përditshme “Kosova Sot” në Prishtinë.
 3. Shqipëri: Gazeta mujore “Drita Islame” që boton KMSH; Revista mujore “Familja” në Tiranë.
 4. Maqedoni: Revista mujore “Hëna e Re” që boton BIM; Revista mujore “Vepra” në Shkup.
 5. Artikujt janë të postuara në dhjetra web faqe të ndryshme të internetit si dhe në forume elektronike Islame dhe asaj Krishtere.
 6. Australi – Melburn: Revista mujore “Drita Islame” që boton Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS).

 

 1. Veprat e tij të botuara: 
  1. “Shpifjet ndaj të vërtetave Islame”, botimi i parë, 2007, botimi i dytë, 2020. (në gj. shqipe)
  2. “TRINITETI – Misteri shekullor i krishterimit”, botimi i parë, 2009, botimi i dytë, 2017. (në gj. shqipe)
  3. “Potvore o istinama islama” (Shpifjet ndaj të vërtetave Islame), botimi i parë, 2020. (në gj. boshnjake)
  4. “TROJSTVO – Vjekovna misterija hrišćanstva” (TRINITETI – Misteri shekullor i krishterimit), botimi i parë, 2020. (në gj. boshnjake)

   

  2. Veprat tjera ende të pabotuara:

  1. Institucioni i martesës, nga këndvështrimi i drejtës Laike dhe i drejtës së Sheriatit”.
  2. “Trashëgimia ligjore me vështrim krahasues në të drejtën Laike të vendeve të rajonit dhe të drejtën e Sheriatit”.
  3. “Doktrina e kryqëzimit të Jezusit/Isaut nga këndëvshtrimi krishter dhe islam”.