Shkrime në gjuhë të tjera

Isusovo mjesto u islamu

Poštovani čitaoče! Želimo vas upoznati sa mjestom Isusa Krista, neka je Božiji mir i blagoslov na njega, u vjeri koja se iz dana u dan sve više širi, u vjeri u koju ulazi sve više ljudi iz različitih nacija…, u vjeri koja se zove islam. Ovo radimo samo iz razloga jer nas je Bog obradovao lijepim vijestima u Kur’anu, u ... Shfaq »

Doktrina Trojstva kod drugih religija

Doktrina[1] trojstva u hrišćanstvu smatra se glavnim elementom osnove vjerovanja. Ova doktrina se nije po prvi put pojavila u ovoj vjeri, kao takva je postojala i kod prijašnjih vjera, izmišljenih vjera, paganskih vjera.[2] Jedan od dominantnih teoloških fenomena u puno starih primitivnijih vjera na Sredozemlju. Kao npr: egipatska vjera, naime porjeklo doktrina njena je još od ranijih 1700 god., p., ... Shfaq »

NJOFTIM për ju vizitorë të nderuar ….

Vizitorë të nderuar, nëse ju jeni dakord me të vërtetat dhe studimet që i bëhen Librave të Shenjta (Biblës dhe Kuranit) dhe dëshironi që këto të bëhen edhe më tërheqëse për të tjerët, atëherë ka mjaft gjëra që ju mund të bëni në këtë aspekt: 1. Ju mund t’ua propozoni këtë faqe interneti miqve tuaj dhe t’i nxisni që ta shikojnë atë. ... Shfaq »

The God That never Was

The God That never Was by Ahmad Deedat Islam is the only religion which teaches the existence of a PERFECT God. A perfect God means that there is no sharer in His Nature and His Attributes: {Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; and there is none like ... Shfaq »

Jesus & Muhammad Compared

Written by: Abdullah Smith http://www.answering-christianity.com/abdullah_smith/jesus_and_muhammad_compared.htm The Gospels repeatedly say that Jesus was only sent to the Jews, he ignored the Gentile woman. Apparently, Jesus interacted with the Gentiles on their desperation, he never preached the Gospel to them: Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying ... Shfaq »

Who was “Immanuel”?

“Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel (God is with us).” Isaiah 7:14 Muslims are commanded in the Qur’an to believe in Jesus (pbuh) as a true and faithful prophet of God. For this reason, Muslims have no trouble believing that prophets of ... Shfaq »

Where is the “Christ” in “Christianity?”

By Laurence B. Brown, MD Religious scholars have long attributed the tenets of Christian faith more to Paul’s teachings than to those of Jesus. But as much as I would like to jump into that subject, I think it best to back up and take a quick, speculative look at the Old Testament. The Old Testament teaches that Jacob wrestled ... Shfaq »

What is Jihad and laws of war in Islam

By : Osama Abdallah http://www.answering-christianity.com/by_the_sword.htm http://www.answering-christianity.com/jihad.htm The sections of this article are: 1- What is Jihad? 2- The laws of war in Islam. 3- The treatment of prisoners of war in Islam. 4- Did Islam spread by the sword? If so, was that Jihad? 1- What is Jihad? Jihad means struggling in the name of Allah Almighty. Jihad doesn’t always ... Shfaq »

The Old Testament

By Laurence B. Brown, MD “[The Bible] has noble poetry in it; and some clever fables; and some blood-drenched history; and a wealth of obscenity; and upwards of a thousand lies.” —Mark Twain, Letters from the Earth, Vol. II Let’s begin by putting “two of every sort (of animal) into the ark,” and then … Oh, wait. Was that “two ... Shfaq »

The New Testament

By Laurence B. Brown, MD Both read the Bible day and night, But thou read’st black where I read white. —William Blake, The Everlasting Gospel Of course, Blake’s sentiment in the quote above is nothing new. The New Testament contains enough inconsistencies to have spawned a dizzying variety of interpretations, beliefs and religions, all allegedly Bible-based. And so, we find ... Shfaq »