Shkrime të bashkpuntorëve

Feja Islame është feja e të gjithë profetëve

Islami nuk është një fe e re e cila është shfaqur vetëm në kohën e Profetit Muhamed (a.s), përkundrazi ajo është feja të cilën Allahu i Madhëruar ia ka shpallur të gjithë profetëve nga Ademi (a.s) deri tek Muhamedi (a.s). “Islam” do të thotë bindje dhe nënshtrim ndaj urdhrave të Allahut të Madhëruar. Ajo është feja e cila është e ... Shfaq »

Paqja, revolucioni dhe lufta në krishterim

Richard G. Jones   Burimi: Richard G. Jones, “Peace, Violence, and War,” in Christian Ethics: An Introduction, ed. Bernard Hoose, (Continuum Publishing, London, 1998, f. 210-223).   Në vitin 1991, shumë njerëz ishin të shqetësuar për legjitimitetin e dyshimtë moral të Luftës së gjirit. Sekretari i jashtëm anglez, Douglas Hurd, mblodhi një grup liderësh të krishterë dhe u mundua së tepërmi ... Shfaq »

Falsifikime në emër të Pjetrit në Krishterim

Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged: Writing In The Name Of God – Why The Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Harper One, 2011).   Deri tani, në diskutimin tim të gjënjeshtrave të hershme, mashtrimeve dhe falsifikimeve unë kam përdorur termin “e vërtetë” në një kuptim shumë të thjeshtë, në kuptimin ... Shfaq »

Universi i Kuranit

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu) Përsiatje hyrëse Kur’ani e ka vendin qendror në islam. Ai është ligjërim i amshueshëm dhe Fjalë e amshueshme, i cili iu shpall Pejgamberit Muhammed a.s., e të cilin për këtë detyrë e zgjodhi vetë Allahu i madhërishëm. Kur’ani është shpallja e fundit e Zotit për njerëzinë, testamenti i ... Shfaq »

A është Kurani libër për popujt e lashtë?

Edhe diku tjetër në këto rreshta, kemi theksuar se nuk është e vlefshme të përdoret shprehja ‘Libër i të vdekurve’ për Kuranin, dhe gjithashtu, as edhe për Biblën. As Biblën, as Kuranin nuk mund ta lexojmë si një “Libër tibetan i të vdekurve” ose si “Libër egjiptian i të vdekurve”. Me një studim të kujdesshëm të historisë së Biblës dhe Kuranit, shihet se këto dy ... Shfaq »

Misteret e Krishtërimit, ndikimet pagane në teologjinë e Shën Palit

Lorena Kollobani Paganët d festonin 25 Dhjetorin ditën e lindjes së zotit të tyre Diellit, Pali e zëvendësoi me Krishtlindjet Në Dhiatën e Re, Shën Pali ka shkaktuar shumë polemika jo vetëm mes feve, por edhe mes dijetarëve. Pali ishte shumë mirë i njohur me traditat, zakonet, kulturat dhe besimet. Ai konsiderohej si një njeri inteligjent dhe me personalitet të ... Shfaq »

Historia e paganizmit tek arabët

Safjurrahman el-Mubarekfuri Pjesë e shkëputur nga libri i autorit Safjurrahman el-Mubarekfuri me titull: “Nektari i Vulosur i Xhenetit”, Mitrovic 1996 Shumica e arabëve një kohë të gjatë kanë pasuar fenë e Ismailit a.s., i cili i thërriste në fenë e babës së vet Ibra­himit a.s. Ata besonin Zotin Një të Vetmin dhe rrëfenin fenë e Tij. Kjo ka zgjatë një ... Shfaq »

Ademi dhe Havaja / Adami dhe Eva

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë në Kuran. Ndërkohë që shprehja “bijtë e Ademit” (benū Ādem) në kuptimin “qenie njerëzore” përmenden shtatë herë. Komentuesit e Kuranit e derivojnë emrin “Adem” nga adīm al-ard (Abd el-Rezak, Tefsīr, i, 43; ii, 20; Ibn Sad, Tabekat, i, 26; Taberiu, Tefsir, i, 214-5) ose nga adamat ... Shfaq »

Dashuria e Zotit për njerëzimin

Muhamed Hashim Kemal Fragment i shkëputur nga libri i Muhamed Hashim Kemalit me titull: “The Dignity of Man: An Islamic Perspective, Islamic Texts Society, Cambridge 2002 Kurani konfirmon se  krijimi i njeriut ka qenë një akt i veçantë krijimi. Ai dallon nga krijimi i Zotit në pjesë të tjera të qiejve dhe të Tokës, meqenëse ato janë krijuar falë urdhrit dhe ... Shfaq »