Shkrime të bashkpuntorëve

Besueshmëria e Dhiatës së Vjetër dhe mendimet rreth saj

Besueshmëria e Dhiatës së Vjetër si tërësi është shumë e kontestuar. Shqyrtimi i tërësishëm i saj do të marrë shumë hapësirë, prandaj këtu do të mjaftohemi më shumë me shqyrtimin e Torës, gjegjësisht Ligjin e Moisiut. Historikisht, mbledhja e Dhiatës së Vjetër ka zgjatur për më shumë se një mijë vjet (450 p.e.s.- 444 të e.s.). Jahudinjtë ortodoksë besojnë se ... Shfaq »

RRETH ALLAHUT NË BIBËL

Mexhid YVEJSI ”Nëse nuk është drejtë mos e bëj, nëse nuk është e vërtetë mos e thuaj.” – M. Aureli Nuk është e drejtë, por bëhet kjo padrejtësi, nuk është e vërtetë, por thuhet e shkruhet kjo e pavërtetë se Allahu është Zoti i arabëve, i turqëve, i iranianëve, ose thënë më shkurt se Allahu është Zoti i muslimanëve… Pra, ... Shfaq »

Përkraheni Punën Tonë

I nderuari lexues. Ju drejtohemi me këtë shkresë të gjithë atyre që kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin e mirë që të jenë pjesë e aktiviteteve tona në përhapjen e së vërtetës dhe duke ftuar njerëzit në besimin e pastër Hyjnorë. Kërkojmë nga ju i dashuri lexues, që të bëheni pjesë e këtij karavani thirrës, në botimin dhe shpërndarjen e librave ... Shfaq »

Në lidhje me vërtetësinë e Biblës – Dhjata e Re e Krishtere

Pa mëdyshje, Dhjata e Re Krishtere ka ushtruar ndikim të madh në jetën dhe kulturën Perëndimore. Dhe megjithatë teksti i asnjë trupi tjetër të literaturës së lashtë nuk ekziston në aq shumë versione. Kjo kryesisht është rezultati i një numri thuajse turpërues i versioneve të kopjeve të Dhjatës së Re, të cilat janë nxjerrë në dritë nga kohërat e lashta ... Shfaq »

A është Kurani një libër i pastrukturuar?

Mustansir Mir Një ndër akuzat e kahershme që kanë mëshuar ndaj Kuranit nga jomyslimanët, është se ai na paska një strukturë dhe formë të çrregullt. Thuhet se nga ajeti në ajet, nuk paska një ndërlidhje fort të kuptimtë dhe se suret e tij qenkan vendosur në një farë mënyre, që bazohet në parimin e papërpunuar të gjatësisë në zvogëlim, një ... Shfaq »

Profecitë e dështuara dhe të gabuara në Bibël

Halil Ibrahimi Bibla përmbanë shumë profeci të cilat dëshmojnë se ajo është Fjalë e Zotit? Shpeshherë kur nga një kristian tentohet të vërtetohet njëmendësia e pohimit të tij se Bibla është vërtetë Fjalë e padiskutueshme e Perëndisë, përmenden profeci të shumta të supozuara të cilat gjoja po dëshmokan se Jezusi pa dyshim është Zot dhe Bibla Fjalë e Zotit. Sipas ... Shfaq »

Shpjegim i hadithit “…Isai do të zbresë në tokë dhe do ta thyejë kryqin, …”

Autorë: Neueuiju, Ibën Kethiri, Ibën Haxheri, Muhamed ibën Salih el-Uthejmin, Abdul-Aziz er-Raxhihi, Muhamed Alij Adem el-Etiopi. Transmetohet nga Ebu Hurejra – Allahu qoftë i kënaqur me të – se i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – ka thënë: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ ... Shfaq »

107 KONTRADIKTA NE BIBEL

Pjesa e parë Testamenti i ri Kush ishte Babai i Jozefit, burrit të Maris ? (a) Jakobi (Mateu 1:16) (b) Eli (Luka 3:23) 2. Jezusi vie nga cili bir i Davidit ? (a) Solomoni (Mateu 1:6) (b) Natani (Luka 3:31) 3. Kush ishte babai i Salatelit ? (a) Jehoniah (Mateu 1:12) (b) Neri (Luka (3:27) 4. Kush ishte biri Zorobabelit ... Shfaq »

Bibla: Isaiah: 42 – Përmbushet 100% vetëm me Muhamedin (a.s)

Kapitulli 42 i librit të Profetit Isaiah është një Profetësi mbi një Shërbëtorë të Perëndisë i cili përkundër luftrave dhe mundimeve nuk do të dorëzohej derisa ti drejtonte të kërrusurit dhe t’ua hapte sytë të verbërve. Për ta bërë më të thjeshtë për lexuesit ta kuptojnë Profetësia mbi këtë Shërbëtorë përmbushet me Muhammedit (a.s) dhe jo me Jezusin apo Isan ... Shfaq »

A ekzistojnë kundërthënie në Kuran?

Halil Ibrahimi Rreth kundërthënieve të vërteta dhe atyre të rreme1. Sa engjëj po i flisnin Marisë: disa apo vetëm një? (Kurani 3:42,45 përballë 19:17-21) 2. Kush ishte myslimani i parë: Muhamedi (39:12), Mojsiu (7:143), Jakobi apo Abrahami (2:132) 3. Nga çka u krijua njeriu: nga uji (24:45), balta (15:26), dheu (3:59), gjaku i ngjizur (96:2) apo nga asgjëja (19:67) 4. ... Shfaq »