Shkrime autoriale

A ISHTE MUHAMEDI “PEDOFIL” ?

Muhamedin s.a.v.s., e akuzuan për pedofili kur u ma­rtua me Ajshen, derisa ajo ishte e re . Pikë së pari traditat që thonë se Muhamedi e martoi Aishen kur ajo ishte në moshën nëntë vjeçare nuk janë traditat e vetme në historinë e hadithit apo narracioneve. Tradita të tjera lënë të kuptojnë se kjo martesë ndodhi kur Ajshja r.a. i ... Shfaq »

Kthejeni mbrapshtë këtë turp, dilni faqe bardhë para fëmijëve tuaj…

Mali i Zi javën që shkoj, votoj përlegalizimin e martesave të të njëjtës gjini,duke e gjunjëzuar dhe shkatërruar shenjtërin e familjes. Nuk më rastisi të shoh apo të lexoj që, institucionet përkatëse, shoqëria civile, apo edhe grupe të ndryshme, që trumbetojnë për të drejtat e familjes, kombit, apo edhe të fesë,të reagojnë kundër miratimit të këtij ligji. Mora shkas moral, si besimtarë por edhe si qytetarë i këtij vendi, ... Shfaq »

KRYQËZIMI DHE RINGJALLJA E JEZUSIT SIPAS KATËR UNGJIJVE

Senad Maku Po të shikohet jeta dhe veprimtaria e Jezu Krishtit në Bibel, do të gjejmë shumë kundërthënie, mospërputhje në mes katër ungjijve dhe Dhjatës së Re në përgjithësi. Por ne jemi përcaktuar në pjesën e fundit, apo ditët e fundit të jetës, kinse të Jezusit. Në këtë temë dua të përmendi rrjedhen e kryqëzimit deri tek ringjallja e Jezusit ... Shfaq »

Disa dallime ndërmjet Biblës dhe Kuranit

Senad Maku “Ai ta zbriti ty (Muhamed) librin me argument, që është vër­tetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin”.(Kuran: Ali Imran, 3)Librat e shenjtë të Hebraizmit janë të përmbledhur bashkë me librat e shenjtë të Krishterimit dhe së bashku përbëjnë një për­mb­ledhje të quajtur Bibël. Ky emër vjen nga greqishtja “He bi­blos” (apo biblion), ... Shfaq »

Historia e Koncilit të Nikesë dhe ai i Kostandinopojës (viti: 325 – 381)

Senad Maku Çështja e doktrinës së trinitetit është vendosur shumë vjet më vonë pas Isait a.s./ Jezusit. Triniteti, besimi në Zotin e shpërndarë në tre persona, nuk është praktikuar nga ana e Jezusit, e as nga ndonjëri profet para tij. Më vonë fillojnë të mbahen koncilë[1], mbledhje dhe shumë gjëra filluan të caktohen, të shtohen në fe­në e Jezusit. Filluan ... Shfaq »

Përkraheni Punën Tonë

I nderuari lexues. Ju drejtohemi me këtë shkresë të gjithë atyre që kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin e mirë që të jenë pjesë e aktiviteteve tona në përhapjen e së vërtetës dhe duke ftuar njerëzit në besimin e pastër Hyjnorë. Kërkojmë nga ju i dashuri lexues, që të bëheni pjesë e këtij karavani thirrës, në botimin dhe shpërndarjen e librave ... Shfaq »

KUR’AN časni je Allahov govor i uputa čovječanstvu

Razlika između Kur’ana i bilo koje druge svete knjige, koje god vjere, je u tome da Kur’an časni konstantno govori da je njegov izvor Allah, dž.š.: “Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili ... Shfaq »

Mudrosti i razlozi Muhammedovih, s.a.v.s., brakova

Uvod Veliki broj nemoralnih ljudi potvarali su i dalje potvore o Mu­ha­mmedu, a.s., koji je bio najsavršenije i najdraže Božije stvorenje. Nažalost, i pored toga što je Vjerovjesnik, a.s., bio plemenit i častan, veliki broj nečasnih ljudi klevetali su i govorili ružno o njemu i to dandanas i dalje rade. Trude se da ukaljaju autoritet i čast najboljem uzoru i ... Shfaq »

Da li je bogatsvo bilo motiv Muhammeda, a.s., da napiše Kuran?

Bogatsvo kao motiv? Neki tvrde da je Muhammed, a.s., lažno pripisao Kur’an Bogu, a sebe prozvao poslanikom, samo da bi stekao bogatstvo, to jest: “materijalni interesi kao motiv”. Također govore: “Možda je Muhammed, a.s., bio veliki ljubitelj bogatsva, i zato je Kur’an pripisao Bogu, s ciljem da se što više obogati”. Međutim, ova hipoteza nije podudarna historijskim činjenicama. Oni koji ... Shfaq »

Da li je Muhammed, s.a.v.s., autor Kurana?

Najzastupljenija teorija među nemuslimana je ta da je:“Muhammed, a.s., autor Kur’ana”. Da bi smo shvatili njihovu poziciju bitno je šta o ovome kaže Kur’an, o njegovom izvoru (originalnosti):   “On je, zaista, Kur’an plemeniti  … On je Objava od Gospodara svjetova.” (El-Vakia, 77, 80.) “I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril.” (Aš-Šu’ara’, 192-193.) Način izražavanja Kur’ana ... Shfaq »