Shkrime autoriale

Doktrina Trojstva kod drugih religija

Doktrina[1] trojstva u hrišćanstvu smatra se glavnim elementom osnove vjerovanja. Ova doktrina se nije po prvi put pojavila u ovoj vjeri, kao takva je postojala i kod prijašnjih vjera, izmišljenih vjera, paganskih vjera.[2] Jedan od dominantnih teoloških fenomena u puno starih primitivnijih vjera na Sredozemlju. Kao npr: egipatska vjera, naime porjeklo doktrina njena je još od ranijih 1700 god., p., ... Shfaq »

NJOFTIM për ju vizitorë të nderuar ….

Vizitorë të nderuar, nëse ju jeni dakord me të vërtetat dhe studimet që i bëhen Librave të Shenjta (Biblës dhe Kuranit) dhe dëshironi që këto të bëhen edhe më tërheqëse për të tjerët, atëherë ka mjaft gjëra që ju mund të bëni në këtë aspekt: 1. Ju mund t’ua propozoni këtë faqe interneti miqve tuaj dhe t’i nxisni që ta shikojnë atë. ... Shfaq »

Trajtimi Biblik dhe Kuranorë në lidhje me konsiderimin e Marisë si “Nëna e zotit”

Senad Maku Si Kurani ashtu edhe Bibla kur lexojmë për historinë e Merjemes/ Marisë nënës së Isaut a.s./Jezuasit, na tregojnë se ajo ishte e bekuar dhe se Zoti e dalloi me besim dhe karakter, gjithashtu e lartësoi mbi të gjitha gratë e botës. Këtë e vërtetojnë si Bibla ashtu edhe Kurani Famëlartë. Bibla fillimisht tregon kontaktin dhe dialogun në mes ... Shfaq »

Shën Pali – Themeluesi i fesë së re të cilën sot e njohim si krishterizëm

Senad Maku Isai a.s./ Jezusi ishte njëri ndër pejgamberët e zgjedhur të Allahut xh.sh., ishte një nyjë në zinxhirin e gjatë të pejgamberëve prej Ademit a.s./Adamit e deri tek i dërguari i fundit Muhamedi s.a.v.s., të cilët Zoti i dërgoi që t’ua përcjellin me s a zhin e Tij, njerëzve, kombeve të ndryshme sa herë që ata kishin nevojë për ... Shfaq »

TROJSTVO – Vjekovna Misterija Hrišćanstva

Sadržaj i zaključci ove knjige na bosanskom jeziku Sadržaj “U ime Oca i Sina i svetoga Duha”, je dogma koju hrišćanstvo nudi čovječanstvu. Ovo je suština i temelj hrišćanstva. Ako ne vjeruješ i nisi kršten po ovoj formuli, nisi hrišćanin. Ova doktrina je jedna od najvažnijih učenja crkve. To je kamen temeljac hrišćanske vjere. Dakle, doktrina trojstva uči nas da ... Shfaq »

TRINITY – A Christian Mistery over Centuries

Summary and conclusion of this book in English Summary “In the name of Father, the Son and the Holy Ghost”, is the doctrine which Christianity offers to mankind. This is the essence, the basis of Christianity which, if you do not believe in it or do not submit yourself to it you cannot be a Christian. This doctrine is one ... Shfaq »

Studiuesi i feve nga Mali i zi: Ju tregoj “të fshehtat” e deklarimit të mitropolitit Mihajlov mbi Muhamedin

Ç’prej ditësh, një deklarim i mitropolitit malazez, Mihajlo, ka bërë bujë të madhe. Ai, përkundër pozitës së tij teologjike, ka deklaruar atë që në njëfarë mënyrë e shndërron në mysliman: se Zoti është një i vetëm dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Por ky deklarim nuk është dhe aq befasues për studiuesin e feve nga Mali i Zi, ... Shfaq »