Da li su samo muslimani oni koji smatraju Bibliju iskrivljenom?
12364679

Da li su samo muslimani oni koji smatraju Bibliju iskrivljenom?

Hrišćani smatraju da su samo muslimani ti koji njihova dva Zaveta proglašavaju iskrivljenim i time neuke odvode u zabludu…

Odgovor na ovu zabludu sledi u tri naredne tačke:

 Navođenje izjava onih koji nisu hrišćani:

a – Idolopoklonički učenjak Selsus je još u drugom veku izdao knjigu kao odgovor hrišćanima. Evo jednog od citata iz te knjige, koji nam je preneo nemački učenjak Eichorn: “Hrišćani su svoja jevanđelja obnavljali tri, četiri i više puta. I izgleda da je njihov sadržaj u potpunosti izmenjen zbog čestih iskrivljivanja.”

Ovaj idolopoklonički učenjak nas obaveštava da su hrišćani svoja jevanđelja izmenili četiri puta do vremena u kome je on živeo.

b – Američki sveštenik i obnovitelj Parker (umro 1860. godine) koji je u očima hrišćana otpadnik i ateista je rekao: “U hrišćanskim knjigama postoji trideset hiljada različitosti i protivrečnosti.”

v – Jedan heretik je načinio tabelu knjiga koje se pripisuju Isusu, Mariji i apostolima, a koje hrišćani danas odba­cuju. Na tabeli se nalaze 74 knjige. Potom je rekao: “Kako možemo znati koje knjige su božanska objava, da li one u Nov­om zavetu, koje prihvataju hrišćani ili ove koje oni odbacuju ?! A kada znamo da su i priznate knjige, pre pronalaska štamparije, bile izložene korekcijama, sumnja postaje još veća.”

 1. Navođenje mišljenja starih hrišćanskih struja koje današnji hrišćani smatraju inovatorskim:

a – Sekta ebioniti:

Ova sekta se pojavila u prvom veku, u vreme Pavla kome se žestoko suprostavljala i proglasila ga je otpadnikom od vere. Iz Starog zaveta je prihvatala samo Toru, a iz Novog samo Jevanđelje po Mateju. Međutim, to njihovo Jevanđelje se bitno razlikuje od ovog današnjeg koje se pripisuje Mateju i koje slede sledbenici Pavla. U njemu ne postoje dva prva po­glavlja, jer oni smatraju da su ona na mnogim mestima iskrivljena. Ova sekta je odbacila učenje o božanstvenosti Isusa, tvrdeći da je on samo čovek.

b – Sekta marcioniti:

Ovo je, takođe, jedna od starih hrišćanskih sekti. Odbaci­vala je sve knjige Starog zaveta govoreći: “One nisu božanske”. Takođe je odbacivala sve knjige Novog zaveta osim Jevanđelja po Luki i dest Pavlovih poslanica koje se razlikuju od njegovih danas priznatih poslanica. A od Jevanđelja po Luki je odbacivala dva prva poglavlja, kao i mnoge druge odlomke, od kojih je Lardner u svome komentaru pomenuo 14.

Bil navodi u svojoj istoriji da ova sekta veruje da postoje dva boga, bog dobra i bog zla. Tvrdili su da su Tora i ostale knjige Starog zaveta delo boga zla, jer se ne slažu sa knjigama Novog zaveta.

c – Sekta manichanes:

Najpoznatiji učenjak ove sekte je Faustus koji je živeo u četvrtom veku. Lardner u svome komentaru prenosi od Ekstajna sledeće reči: “Faustus je rekao: “Odbacujem sve što su vaši očevi i dedovi prevarom uneli u Novi zavet. Ukaljali su njegovu čistoću i oskrnavili mu dobrotu. Ovo je proverena stvar. Današnji Novi zavet nije napisao ni Isus niti njegovi učenici. Napisala ga je anonimna osoba, a zatim ga je pripisala njegovim učenicima i njihovim prijateljima iz straha da ga ljudi ne odbace, uvidevši da ona piše o događajima koje ne poznaje. Time je sledbenicima Isusa učinio veliku nepravdu jer je napi­sao knjige prepune grešaka i protivrečnosti.”

Vođa ove sekte je isticao nekoliko stvari od kojih su naj­poznatije:

 1. Hrišćani su u Novi zavet uneli ono što mu ne pripada.
 1. Današnji Novi zavet nije napisao Isus, neka je mir na njega, niti njegovi učenici; niti oni koji iza njih dolaze, nego ga je napisao čovek kome se ni ime ne zna.
 1. U ovom Novom zavetu ima mnogo grešaka i kontra­dikcija.

Lardner u svome komentaru kaže: “Istoričari se slažu u tome da sekta manichanens nije nikada prihvatila Stari zavet. Naprotiv, oni tvrde da ga je sotona izdiktirao Mojsiju i da je on zabludeo verovesnike Izrailja, pa ih zato opisuje kao kradljivce i lopove.”

Iz prethodne dve tačke se vidi da su oni koji se ne slažu sa hrišćanima, kao i stare hrišćanske sekte koje današnji hrišćani smatraju otpadničkim, još od prvih vekova na sav glas ukazivali na iskrivljivanje Starog i Novog zaveta.

 1. Navođenje reči fanatičnih kršćanskih komentatora i istoričara prihvaćenih od strane svih hrišćana:

a – Adam Klark tvrdi: “Većina opisa koje su istoričari napisali o Gospodu (misli na Isusa) su neistiniti, jer su pisali o izmišljenim događajima kao da su se zaista desili. A grešili su, namerno ili nenamerno, i na drugim mestima. Tako je većina jevanđelja raširenih u prvim hrišćanskim vekovima lažna. Broj takvih Jevanđelja bio je veći od 70. Sabrao ih je Fabricius i štampao ih je u tri toma.

b – Mojsiju se, osim njegovih pet poznatih knjiga (Postanak, Izlazak, Levitski zakon, Brojevi i Ponovljeni zakon) pripisuju i šest sledećih knjiga, koje su danas poznate kao Tora:

 1. Otkrivenje;
 1. Knjiga malog Postanja;
 1. Knjiga Uzdignuća;
 1. Knjiga Tajni;
 1. Testament;
 1. Knjiga Priznanja.

Horn kaže: “Pretpostavlja se da su ove knjige izmišljene u samim počecima hrišćanstva, tj. u prvom veku.

c – Istoričar Mevsim je rekao: “Egipatski jevreji su još pre pojave Isusa naučili poznatu filozofsku uzrečicu: “Laž i prevara su ne samo dozvoljeni radi uvećanja iskrenosti i odanos­ti Bogu, nego su i pohvalni”, pa se njihov rad u skladu sa ovim pravilom jasno ogleda u mnogim starim knjigama. Epidemija ove nevaljale poslovice se ubrzo raširila među hrišćanima, što se da videti u mnogim knjigama koje su lažno pripisali svojim vel­ikanima.

Ali ako su laž i prevara bili kod jevreja pohvalni pre Isusa, a kod hrišćana nakon njegove pojave, pa da li ta laž, falsifikacija i iskrivljivanje imaju granicu kod koje će stati?!

d – Lardner u svome komentaru navodi: “Zaključeno je da sveta jevanđelja nisu dobra i ispravna jer su njihovi autori bili neznalice. Neznanje autora je iznudilo zaključak da sveta jevanđelja nisu ispravna i dobra, pa su po naredbi vladara Enastitusa (koji je vladao između 491-518.) drugi puta ispravljena. Da su ta jevanđelja tada imala stabilan i pouzdan lanac prenosio­ca ne bi tadašnji vladar naredio njihovo korigovanje. Učinio je to jer su autori Biblije bile nepoznate osobe. Tako su njegovi korektori greške i protivrečja ispravili prema stepenu svoga znanja. Taj slučaj je u potpunosti dokazao iskrivljivanje kao i to da su lanci njihovih prenosioca zagubljeni.

e – Ekstajn, Hales i mnogi drugi hrišćanski prethodnici su rekli: “Jevreji su 130. g. namerno izvitoperili hebrejski Stari zavet za inat hrišćanima koji su koristili Stari zavet na grčkom jeziku, kako bi ovaj prevod postao slabim i nepouzdanim osloncem”. A Kenisot je naveo neoborive dokaze da su jevreji svoj hebrejski Stari zavet iskrivili iz neprijateljstva prema Samirijama koji su imali vlastiti Stari zavet i nisu sledili hebrejski.

f – Komentator Harsli kaže: “Nema sumnje da je sveti tekst izmenjen. To je očito u različitostima knjiga i međusobnoj isključivosti njihovih odlomaka i rečenica. Gotovo sa sigurnošću možemo reći da su u osnovni tekst ušle veoma odvratne misli, a hebrejska verzija Tevrata je bila u najgroznijem stanju.”

g – Vatsun je kazao: “Urudžen se tužio na različitosti za koje je navodio raznovrsne razloge poput nemara autora, njihove pokvarenosti ili nepažnje. I kada je Jerome hteo prevesti Novi zavet sabrao je njegove različite verzije i suočio se s mnoštvom ogromnih razlika”. Adam Klark u svome komentaru kaže: “U vreme Jeromea su postojali mnogobrojni prevodi na latinskom jeziku od različitih prevodioca. Neki od njih su bili iskrivljeni do krajnje granice. Određeni delovi su bili u potpunom protus­lovlju sa drugima, što je potvrdio i sam Jerome.”

h – Sveštenik Filips Kvadinlus je 1649. g. napisao i štampao jednu knjigu kao odgovor nekim muslimanima i naz­vao je “Fantazije”. On u njoj kaže: “U Starom zavetu je korigovanje veoma često i mi hrišćani smo sačuvali ove knjige kako bi bile dokaz jevrejskih iskivljivanja, a mi se ne slažemo sa njiho­vim lažima.”

i – Od protestantske sekte je pristigla kralju DŽejmsu Prvom (umro 1625.) peticija u kojoj kažu: “Psalmi koji su sastavni deo naše molitve se razlikuju od hebrejskog teksta. Na oko dve stotine mesta im je nešto pridodato, oduzeto ili izmenjeno”.

j – Engleski istoričar Mr. Tomas Karlajl (umro 1881. godine) je rekao: “Engleski prevodioci su izneverili očekivano. Omalovažili su istinu i u zabludu su odveli neznalice. Cilj jevanđelja je bio dobar, a oni su ga iskrivili. Tama im je draža od svetlosti, laž istinitija od istine.”

k – Gospodin Breton, ključna ličnost u skupštini za novo prevođenje u Britaniji je rekao sveštenicima: “Postojeći engleski prevod je, uistinu, prepun grešaka, a vaš poznati prevod na engleski jezik je iskrivio tekst Starog zaveta na 848 mesta, i postao uzrokom odbacivanja i Novog zaveta od strane ogrom­nog broja ljudi”.

Odlomak iz knjige ‘Trijumf istine’ – Rahmetullah Hindi