Arkivat e Autërve: Senad Maku

A është i Drejtë Zoti sipas Biblës?

Marsel Cara  Hyrje Në librin biblik të Zanafillës 18:23-25, profeti Abraham pasi mëson se qyteti i Sodomës do të shkatërrohet nga Zoti, ngre dy pyetje në lidhje me drejtësinë e Zotit: A do të shkatërrohet me të padrejtin edhe i drejti? A do të jetë Gjykuesi i mbarë botës i Drejtë? Problemi teologjik i Drejtësisë Hyjnore është i vjetër sa besimi ... Shfaq »

Kush është Shpirti i Shenjtë?

Marsel Cara Hyrje Në gjuhët semitike (psh. hebraike, aramaike apo arabe) fjala shpirt (ruah/ruh) mund të mbartë disa kuptime, në varësi të kontekstit: për shembull, mund të kuptohet si frymë që gjallëron një organizëm, apo si një frymëzim – një udhëzim a fuqizim i një krijese për të lëvizur me një qëllim, për të kryer një punë të caktuar, ndonjëherë ... Shfaq »

Kibla e xhamive të hershme: Jerusalemi apo Meka?

Kibla e xhamive të hershme: Jerusalemi apo Meka? M S M Saifullah, Muhammad Ghoniem, cAbd al-Rahmân Robert Squires, Mansûr Ahmed & Jason Hannan Hyrje Në këtë artikull do të diskutojmë një teori në lidhje me Kiblën muslimane, apo drejtimin e faljes, xhamitë e para në periudhën më të hershme të historisë islame. Një grup i vogël orientalistësh kanë argumentuar që xhamitë ... Shfaq »

Kur Bibla rrëzon Krishterimin!?

Kur krishterimi rrezon krishterimin!? Ne bibel ka shume pasazhe dhe tekste te cilat jo vetem qe kundershtojne dogmen e krishtere por ata e rrezojne ate.Tekstet jane shume te qarta dhe skane nevoje per shume filozofi per ti kuptuar sepse Zoti kur e zbret nje profet e zbret ta kuptojne gjithe njerzit ne pergjithesi dhe jo vetem kleriket.   Teksti i ... Shfaq »

EHLI KITABËT (ithtarët e librit-krishterët dhe jahuditë) NË KURAN

Mallzim Zendeli I – Hyrje Fillimi i krijimit të gjithësisë nga ana e Krijuesit të Vetëm, All-llahut xh.sh., kishte qëllimin e saj të vetëm. Me krijimin e të gjitha krijesave tjera në tokë dhe në qiej, u mundësua një lloj përgatitje për ardhjen dhe krijimin e një krijese të re e cila do ta ketë mundësinë, fuqinë e dhuruar dhe ... Shfaq »

Da li Kur’an nije Božiji govor zato što se ne slaže sa Biblijom?

Hrišćani kažu: “Kur’an se, na mnogo mesta, ne slaže sa Starim i Novim zavetom, pa ne može biti Božiji govor” Odgovor: Za knjige dva Zaveta nije dokazan utvrđen lanac njihovih prenosioca koji seže do samih autora. Zatim, dokazano je da su te knjige prepune protivrečnosti i grešaka. U njima je dokazana namerna korekcija, dopunjavanjem osnovnog teksta ili njegovim dokidanjem, izmenom ... Shfaq »

Kush urdhëron shpatën

Autor: Mr. Ajni Sinani Vazhdimisht armiqtë e Islamit shpifin akuza të rreme kundër Islamit dhe muslimanëve. Ata madje shkojnë deri aty sa ta etiketojnë çdo intelektual musliman të përkushtuar si një “fundamentalist apo ekstremist”.Musliman i vërtetë sipas kundërshtarëve të Islamit është ai që i është dorëzuar shpifjeve dhe mashtrimeve të tyre, që ka humbur xhelozinë për fenë e tij, që ... Shfaq »

Comparison between Bible and Torah, Injeel and Zabur

The followers of the divine messages believe that God sent messengers to people and that some of those prophets left behind Holy Scriptures God had revealed to guide people. However, controversy rages among the followers of the divine messages over those scriptures in terms of, most importantly, whether or not they are free from the worldly blemishes and the human ... Shfaq »

Biblijski tekstovi negiraju Isusovo božanstvo

Neki hrišćani vjeruju da je Isus Bog za čitavu večnost, drugo lice božanskog Trojstva koje je, pre više od dve hiljade godina, izabralo da se pojavi u ljudskom telu i bude rođeno od strane Device Marije. Kao što je zapisano u Jevanđeljima, ova dogma, kao ona prethodno spomenuta, kontradiktorna je rečima pripisanim Isusu. Činjenica je da Isus nikada nije tvrdio ... Shfaq »

Pse të krishterët nuk e pranojnë Ungjillin e Bernabës ?

Ungjilli i Bernabës Ebu’l-A’la El-Mevdudi Përktheu: Qani Nesimi S’ka dyshim se burime të besueshme dhe me vlerë për të fituar njohuri për Muhamedin a.s. nuk janë vetëm sihariqet e Isait, por, në të njëjtën kohë janë vetë jeta e tij dhe katër ungjijtë legjitim të Kishës. Krahas tyre, bu¬rim me vlerë është Ungjilli i Bernabës, të cilin Kisha nuk e ... Shfaq »