Arkivat e Autërve: Senad Maku

Feja Islame është feja e të gjithë profetëve

Islami nuk është një fe e re e cila është shfaqur vetëm në kohën e Profetit Muhamed (a.s), përkundrazi ajo është feja të cilën Allahu i Madhëruar ia ka shpallur të gjithë profetëve nga Ademi (a.s) deri tek Muhamedi (a.s). “Islam” do të thotë bindje dhe nënshtrim ndaj urdhrave të Allahut të Madhëruar. Ajo është feja e cila është e ... Shfaq »

THE CRUCIFIXION’S FACTS AND MYTH

THE CRUCIFIXION’S FACTS AND MYTH Jesus Christ’s (Ppuh) Word ST. JOHN 7, VERSES 16 – 19. 16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. 17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. 18 He that speaketh of ... Shfaq »

Paqja, revolucioni dhe lufta në krishterim

Richard G. Jones   Burimi: Richard G. Jones, “Peace, Violence, and War,” in Christian Ethics: An Introduction, ed. Bernard Hoose, (Continuum Publishing, London, 1998, f. 210-223).   Në vitin 1991, shumë njerëz ishin të shqetësuar për legjitimitetin e dyshimtë moral të Luftës së gjirit. Sekretari i jashtëm anglez, Douglas Hurd, mblodhi një grup liderësh të krishterë dhe u mundua së tepërmi ... Shfaq »

Falsifikime në emër të Pjetrit në Krishterim

Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged: Writing In The Name Of God – Why The Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Harper One, 2011).   Deri tani, në diskutimin tim të gjënjeshtrave të hershme, mashtrimeve dhe falsifikimeve unë kam përdorur termin “e vërtetë” në një kuptim shumë të thjeshtë, në kuptimin ... Shfaq »

Universi i Kuranit

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu) Përsiatje hyrëse Kur’ani e ka vendin qendror në islam. Ai është ligjërim i amshueshëm dhe Fjalë e amshueshme, i cili iu shpall Pejgamberit Muhammed a.s., e të cilin për këtë detyrë e zgjodhi vetë Allahu i madhërishëm. Kur’ani është shpallja e fundit e Zotit për njerëzinë, testamenti i ... Shfaq »