Dragi Hrišćani, upitajte se!

Dragi Hrišćani, upitajte se!

Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi Allahu pokorni!” (El-Qur’an)

PITANJA U VEZI TROJSTVA:

Prema mnogim hrišćanima, Isus je bio utjelovljeni Bog, i Bog i čovjek u potpunosti. Mogu li se ograničenost i neograničenost spojiti zajedno? Biti Bog u potpunosti znači biti slobodan od svih ograničenosti i bespomoći, dok biti čovjek u potpunosti znači odsustvo božanstvenosti.

1. Biti sin je na manjem stepenu od božanske prirode, a biti božanstven znači ne biti ničiji sin. Kako je Isus mogao imati oba ova svojstva zajedno?

2. Hrišćani tvrde da je Isus rekao za sebe da je Bog, citirajući stih iz Jovana 14:9: “Onaj koji vidje mene, vidio je Oca.” A zar Isus nije rekao da niko od ljudi nikad nije vidio Boga, kao što se navodi u Jovanu, 5:37: “Otac koji me posla posvjedoči za mene. NI GLAS NJEGOV KAD ČUSTE NI LICE NJEGOVO KAD VIDJESTE.”?

3. Hrišćani tvrde da je Isus bio Bog jer je nazvan sinom Božjim, Sinom Čovječijim, Mesijom i “Spasiteljem”. Jezekilj je u Bibliji nazvan sinom Čovječijim. Isus je one koji šire mir nazvao sinovima Božjim. U stvari, u tradiciji Jevreja i njihovom jeziku, svi oni koji su slijedili volju Boga nazvani su SINOVIMA BOŽJIM. (pogledajte: Knjiga Postanka 6:2,4; Izlazak 4:22; Psalmi 2:7; Poslanica Rimljanima 8:14). “Mesija” znači “pomazan od strane Boga” a ne “Hrist”, a Kira nosi ime “Mesije” ili “onoga koji je pomazan”. A što se tiče imena “Spasitelja/Izbavitelja”, i druge osobe su nazvae tim istim imenom, na primjer u Drugoj knjizi o carevima, 13:5, a niko [od tih osoba] nije nazvan Bogom? Dakle, sa ove tačke gledišta, gdje je dokaz da je Isus bio Bog, ako titula sina Božjeg nije korišćena isključivo za njega?

4. Hrišćani tvrde da je Isus rekao da su on i Bog Jedno, i kao dokaz za to navode citat iz Biblije: “Ja i Otac jedno smo.” (Jovan 10:30) Međutim, kasnije, u istom jevanđelju, stihovi 17:21-23, Isus kaže pet puta za sebe, svoje sljedbenike i Boga da su jedno. Zbog čega su onda hrišćani dali ovoj prvoj riječi “jedno” drugačije značenje od ovih ostalih pet ?

5. Da li je Bog trojica-u-jednom i jedan u trojici i Jedan istovremeno?

6. Ako je Bog bio jedan i trojica istovremeno, onda nijedan od ove trojice nije bio u potpunosti Bog. Jer da je stvarno tako, onda Isus dok je bio na Zemlji nije bio potpuno Bog, niti je “Otac na Nebesima” bio potpun Bog. A zar ovo nije u suprotnosti sa onim što je Isus govorio o svom i našem Bogu na Nebu, svom i našem Gospodaru? Zar to ne znači da u vremenu između razapeća i vaskrsnuća nije bilo nijednog potpunog Boga?

7. Ako je Bog jedan i trojica istorremeno, onda ko je bio Bog na nebu dok je Isus bio na zemlji? Zar ovo nije suprotno riječima Isusa o Bogu na Nebu, koji ga je poslao?

8. Ako je Bog jedan i trojica istovremeno, onda ko je bio Bog na Nebesima tri dana između razapeća i vaskrsa?

9. Hrišćani kažu: “Otac (O) je Bog, i Sin (S) je Bog, i Sveti Duh (D) je Bog, ali Otac nije Sin, niti je Sin Sveti Duh, niti je Sveti Duh Otac.” Pojednostavljeno: O=B(Bog), S=B, D=B, pa je O=S=D. Ali to se svakako ne slaže sa drugim dijelom ove rečenice? Zar se ovdje hrišćanska dogma Trojstva ne suprotstavlja sama sebi?

10. Ako je Isus bio Bog, zašto je mladiću koji mu se obratio riječima “Dobri (blagi) Učitelju!” rekao da mu ne govori da je dobar (blag), jer niko nije dobar (blag) sem Boga Jedinog?

11. Zašto hrišćani kažu da je Bog trojica u jednom, kada Isus kaže u jevanđelju po Mateju 12:29: “Gospod je Bog naš – Gospod Jedini.”

12. Ukoliko je vjerovanje u trojstvo neophodan usloav da neko bude hrišćanin, zašto Isus nije učio ljude trojstvu i naglašavao važnost trojstva za vrijeme njegovog života na zemlji? Kako su se sljedbenici Isusa mogli smatrati hrišćanima, a da nijednom nisu čuli za pojam “Trojstvo”? Da je Trojstvo stvarno bilo osnova hrišćanstva, Isus bi to naglasio u mnogim prilikama, i podučio bi ljude Trosjtvu i objasnio bi ga u detalje.

13. Hrišćani lažu da je Isus Bog jer se u jevanđelju po Jovanu, 1:1, kaže: “U početku bješe riječ, i Riječ bješe u Boga, i Bog bješe Riječ.” Prije svega, ovo su riječi Jovana, ne Isusa. Dalje, za prvo spominjanje Boga -”I Riječ bješe u Boga”- u ovom stihu se koristi grčka riječ HOTHEOS, što znači “Bog”, “Jedini Bog”, sa velikim slovom “b”, dok se u drugom spominjanju -”I Bog bješe Riječ”- koristi riječ TONTHEOS, što znači “bog”, “božanstvo” sa malim slovom “b”. [Pisanjem velikog i malog slova se povlači razlika između jednog pojma, koji je predefinisan, dakle jedan pojam na koga se misli i između drugog pojma koji može biti jedan od više. U originalu ovog testa na engleskom se to može bolje vidjeti, jer u engleskom jeziku imate određene i neodređene članke.] Zar ovo nije nepošteno i apsurdno od strane onih koji prevode Bibliju? Najzad, među hrišćanskim komentatorima Biblije se kaže da je Jovan 1:1 citat jedog Jevreja po imenu Filo Aleksandrijski, citat izrečen mnogo vremena prije i Isusa i Jovana.

14. Zar se ista ta riječ TONTHEOS ne koristi i za druge, kao na primjer za đavola u Drugoj poslanici Korinćanima, 4:4, gdje se kaže da je đavo bog ovog svijeta ili u Izlasku, 7:1: “I Gospod reče Mojsiju: ‘Evo postavio sam te da si bog Faraonu.’”?

PITANJA U VEZI SPASENJA (KROZ ISUSA):

Hrišćani kažu da je Bog žrtvovao Svog jedinog sina da bi nas izbavio i očistio od grijeha. Ako Bogu pripada čitav svemir, sve što je na nebesima i na Zemlji, pa kome je onda Bog žrtvovao Svog sina?

15. Ukoliko pretpostavimo da je prihvatljivo za Uzvišenog Boga da ima sinove, onda je mogao stvoriti i milione sinova poput Isusa? Zbog čega onda sva ova priča oko ovog jednog sina?

16. Zašto Biblija kaže da je Isus htio da umre na krstu, kada je on krstu govorio: “Bože moj, bože moj! Zašto si me ostavio?”, kako se navodi u jevanđelju po Mateju, 27:46 i Marku, 15:33?

17. Ako je Bog stvarno htio nama da oprosti naše grijehe, zar On [Svemoćni] to nije mogao uraditi i bez žrtvovanja Isusa?

18. Bog je Pravedni, a pravda znači da niko ne smije biti kažnjen na račun grijeha drugih, niti iko smije biti spašen kažnjavanjem drugih. Zar se tvrdnja da je Bog žrtvovao Isusa da bi nas spasio jer je On pravedan ne suprotstavlja definiciji pravde?

19. Ljudi žrtvuju nešto u cilju dobijanja nečeg drugog, i to onda kada ne mogu imati oboje. Hrišćani kažu: “Bog je ŽRTVOVAO Svog jedinog sina da bi nas spasio”. Znamo da je Bog Svemogući. Kome je On onda žrtvovao Isusa?

20. Prava vrijednost žrtve ogleda se onda kada ne možeš povratiti ono što si žrtvovao. U čemu je onda veličina neke žrtve, ako bi Bog mogao da to povrati? (prema hrišćanskoj terminologiji)?

21. Ako su svi hrišćani spašeni kroz Isusa i ako idu u Raj, bez obzira šta rade, onda su sva Isusova učenja potpuno nevažna, i pojmovi dobra i zla gube na svojoj težini. Ako ovo nije tačno, da li će oni hrišćani koji vjeruju u Isusa ali ne slijede njegovo učenje, niti se kaju biti u Paklu?

22. Zbog čega hriščani ne uzimaju u obzir djela pojedinca, kad Isus kaže: “A ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju ljudi kažu dati odgovor na Dan Strašnog Suda. Jer ćeš se svojim riječima pravdati, i svojim ćeš se riječima osuditi.” (Jevanđelje po Mateju, 12:36)

23. Hrišćani kažu da se u Raj može ući SAMO kroz Isusa. Međutim, Pavle kaže u Prvoj poslanici Korinćanima, 7:8-16, da je Bog zadovoljan nekrštenim mužem, jer je u braku sa krštenom ženom, i obratno [nekrštena žena sa krštenim mužem], i tada i njihova djeca postaju čista, dakle i njima je Bog zadovoljan. Prema tome, i bez vjere u Isusa se može ući u Raj.

24. Kako je moguće da Biblija kaže da će SAV izraelski narod biti spašen, kad oni ne vjeruju u Isusa? Zar ovo nije suprotno tvrdnji Biblije da se samo kroz Isusa može ući u Raj?

25. Prema hrišćanskom učenju, oni koji nisu kršteni idu u Pakao. Ako ovo je zaista ovako, onda će i novorođenčad i djeca otići u Pakao, ako ne budu kršteni, jer su se rodili sa prvobitnim grijehom. Zar ovo nije nepravedno? Zašto bi Bog kaznio nekog za grijehe koje nije nikad učinio?

Pokušavajući da svijetu predstave monoteizam u svojoj teoriji Trojstva (tj. pokušavajući da dokažu 1=3), hrišćani kažu da je Trojstvo u jednom. Ovdje navodim pitanje preuzeto iz knjige: En-Nasranijjetu tarihan, ve aqideten, ve kutuben, ve mezahib, dr Mustafa Šahin

Ovdje se nameću još neka pitanja kao što su:

Kad je Marija rodila Isusa, da li je rodila samo njega, ili sa njim i ostalu dvojicu? Kršćani će reći: „Samo Isusa.” Mi im prigovaramo: „Ako tvrdite da je Trojstvo u jednom, kako se Isus mogao izdvojiti iz njega?” Drugo pitanje je: „Kada je Pilat razapeo Isusa, da li je razapeo samo njega, ili sa njim I ostalu dvojicu?” Odgovor je: „Samo Isusa.” Ako vi tvrdite da je Trojstvo u jednom nerazdvojivo, kako se Isus mogao izdvojiti iz njega? (Muhammed Tekki el-Usmani Ma hije en-Nasranijjetu u izdanju Organizacije islamskog svijeta bez datuma izdanja. Njujork 1948. godina str. 52-53)

Dugujem vam izvinjenje što ću sad morati da preskočim jedan dio pitanja, naime treći dio. Njega nisam stigao prevesti do kraja, pa da ne bi teme kupila paučinu, idem sa ostalim dijelovima. Hvala na strpljenju.

***
ISUSOVA MISIJA

Bez pozajmljivanja i preuzimanja iz drugih religija, da li hrišćanstvo može pojedincu da pruži kompletan način života? S obzirom da je hrišćanstvo ograničeno na duhovni život i da ne pruža propise, kako jedno društvo šta je od zakona dobro, a šta loše?

34. Zašto hrišćani kažu da je Isusova misija univerzalna, kad sam on kaže da je poslat samo Jevrejima? Kada ga je jedna žena Hananejka (Kananejka) zamolila da izliječi njenu ćerku od đavola, on je rekao: “Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelskog,” a takođe je rekao: “Nije dobro od djece uzeti hljeb i baciti psima.” (Pogledajte: Jevanđelje po Mateju, 15:21-28)

VASKRSNUĆE:

Ako čitate jevanđelja po Mateju (28:1-10), Marku (16:1-20), Luki (24:1-12), i Jovanu (20:
1-18) naići ćete na kontradiktorne priče. Svi se u slažu u tome da je grob bio čuvan tri dana.
Međutim, otkriće prazna groba se prenosi na različite načine. Tako se u jevanđelju po
Mateju (28) i po Jovanu (20) spominje da su Marija Magdalena i druga Marija prve otkrile
grob. Marko (16) kaže da su Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i Solomija prve otkrile
prazan grob.
Takođe se u jevanđelju po Marku (28) kaže da je jedan anđeo pokrenuo zemljotres koji je
sklonio kamen sa ulaza u grob. Ostala jevanđelja ovaj zemljotres ne spominju. Matej i
Marko kažu da je samo JEDAN čovjek u bijeloj odjeći sjedio na grobu kada su žene ušle, i
još se kažu da je on bio anđeo. Luka kaže da su u grobnici bila dva muškarca u bijeloj
odjeći, koji su bili anđeli, sjedili na grob. Jovan kaže da prvog dana žene nisu nikog vidjele,
ali kada su se vratile vidjele su dvije osobe. Jedna je bio anđeo, a druga osoba je bio Isus.
Dalje, Matej kaže da, kada su stražari ovo prijavili vrhovnim sveštenicima. Oni su im,
prethodno sastavši se sa starješinama, dali veliki iznos u novcu, uz to rekavši im da kažu
narodu da su Isusovi učenici noću došli i ukrali njegovo tijelo. Matej takođe tvrdi da su
vojnici uzeli novac, proširili tu priču (o navodnoj krađi Isusovog tijela) i da se od tada ta
priča i dan-danas prepričava među Jevrejima. Druga jevanđelja ovo ne spominju.

35. Pitanje je: koja priča od ovih je najvjerodostojnija?

36. Zbog čega se Isusovo pojavljivanje nakon razapeća uzima kao dokaz njegovog
vaskrsnuća, kada postoji objašnjenje [Op. Prev: tj. postoji mogućnost] da je neko drugi
razapet umjesto Isusa, kada ga je Bog spasio?

37. Kako je Matej saznao o navodnom dogovoru između sveštenina i vojnika? Zar nije
moguće, na isti način, reći da je neko platio ženama i rekao im da prošire vijest da je Isus
vaskrsnuo iz mrtvih, sa istom vjerodostojnošću kako i Matejeva priča?

38. Zbog čega su ove žene vjerovale onom čovjeku u bijeloj odjeći? Zbog čega su one
vjerovale da je on bio anđeo? Jovanova verzija je veoma čudna, jer se u njoj kaže da Marija
nije prepoznala Isusa (jednog od dvojice ljudi u grobnici) dok je sa njim razgovarala, a da
ga je prepoznala tek kada je zovnuo imenom?

39. Na koji način prazan grob dokazuje da je Isus stvarno bio razapet na krstu? Zar Bog
nije u mogućnosti da nekog drugog čovjeka ukloni iz groba a zatim tog čovjeka i oživi?

40. Za Jevanđelja se vjeruje da su od Boga, doslovce, i da ih je Sveti Duh diktirao
učenicima koji su te riječi zapisivali. S obzirom da bi izvor (tj. Bog) trebao da bude isti, zar
onda ne bi trebalo da se sve priču slažu oko jednog ovako važnog događaja, kao što je Vaskrsnuće?

41. Kako se mogu Matej, Marko, Luka i Jovan uzeti kao očevici vaskrsnuća, kada Biblija
tvrdi da niko nije vidio Isusa kako izlazi iz groba?

BIBLIJA:
Ukoliko hrišćani smatraju i Stari Zavjet Božjom riječi, zašto se onda odriču dijelova Starog
Zavjeta koji se tiču kažnjavanja (npr: kazna za preljubu)?
42. Zbog čega se stihovi 16:9-20 iz jevanđelja po Marku ne nalaze u mnogim verzijama
Biblije, dok se u nekim nalaze samo kao fusnote ili u zagradama? Da li se fusnota u Bibliji
još uvijek smatra riječju Boga, pogotovo ako se radi o nekom važnom događaju kao što je Uzdignuće?
43. Zbog čega katolička Biblija ima 73 knjige, dok protestantska sadrži samo 66? S obzirom
da se za obje tvrdi da je riječ Boga, koju Bibliju od ove dvije treba uzeti kao stvarnu riječ od Boga i zašto?
44. Odakle se pojavljuju novi prevodi Biblije kad originalna Biblija više ne postoji? Grčki
manuskripti, koji su sami po sebi prevodi, čak ne liče jedni na druge.
45. Kako možete uzeti dva jevanđelja od ljudi koji nikad u životu nisu sreli Isusa, kao što su Marko i Luka?
46. Zbog čega je polovina Novog Zavjeta napisana od strane čovjeka koji u životu nije sreo
Isusa? PAVLE je bez dokaza tvrdio da je sreo Isusa na svom putu iz Jerusalima ka
Damasku. PAVLE je bio jedan od najvćeih neprijatelja hrišćanstva. Zar ovo nisu dovoljni
razlozi da se ono što je on napisao stvai pod znak pitanja? Zbog čega hrišćani nazivaju
knjige Starog Zavjeta Božjim riječima, kad revizori RSV Biblije kažu da su autori nekih
knjiga Starog Zavjeta NEPOZNATI? Kažu da je pisac knjiga Samuelovih NEPOZNAT, i da je pisac Knjiga dnevnika “NEPOZNAT, NAJVJEROVATNIJE IH JE SAKUPIO i UREDIO EZRA”!

http://www.islambosna.ba/forum/index.php?topic=6495.0