EN-NASRANIJE – KRŠĆANSTVO

EN-NASRANIJE – KRŠĆANSTVO

Postoji predaja da su nazvani po mjestu Nasara u Palestini. To je vjerovanje koje je objavljeno Isau alejhi selam kao dopuna Objavi, koju je dobio Musa alejhi selam, koja poziva u tevhid – vjerovanje u jednog Allaha subhanehu ve te’ala i lijep ahlak, međutim, to vjerovanje je brzo doživjelo iskrivljenje, posebno od strane svetog Pavla – židova. On je, ako se može nazvati insanom uveo mnoge novine u vjerovanje, pomiješavši ga sa raznim drugim vjerovanjima; sa idolatrijom i filozofijom.

KRŠĆANSTVO DANAS
1. To je iskrivljena vjera.
2. Proširila se diljem zemaljske kugle, pomognuta kolonijalizmom i prisilnim pokrštavanjem. Oni su osnovali ogromna udruženja s ciljem širenja ove vjere.
3. Postoje tri najveće kršćanske sekte:
– katolici, koji su posebno rasprostranjeni u Italiji, Francuskoj, Belgiji i Španiji.
– Ortodoxi ili krivoslavci, kojih ima najviše u Rusiji i na Balkanu.
– Protestanti, oni su najviše rasprostranjeni u Njemačkoj, Danskoj i Sjevernoj Americi.

KRŠĆANSTVO (VJERA S KOJOM JE DOŠAO ISA ALEJHI SELAM)
Jedini izvor iz kojeg se može naučiti vjera s kojom je došao Isa alejhi selam jeste Kur’an, koji nam govori da je vjera u koju je pozivao Isa alejhi selam, tevhid Allahu subhanehu ve te’ala u svakom pogledu, tevhid koji u sebi sadrži i rububijjet, uluhijjet i tevhidul-esmai ves-sifat. Iz ovih ajeta ne razumijemo ništa drugo, osim da je Isa alejhi selam bio poslanik Gospodara svjetova i da je ispovijedao tevhid Allahu subhanehu ve te’ala, i temelj u njegovom vjerovanju bio je: nema posrednika između stvorenja i Stvoritelja subhanehu ve te’ala, bez obzira koliki stepen ”svetosti” imao taj posrednik. Poznato je iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je Isa alejhi selam bio veliki zahid na dunjaluku. Podsticao je svoje sljedbenike na rad za Ahiret, jer je Ahiret uzvišeni čovjekov cilj. Nekada se čovjek zapita; zašto je da’va Isaa alejhi selam bila takva da je naginjala odricanju od dunjaluka? Zato što su tad ljudi bili u moru materijalizma, do te mjere, da su tražili da im se pokaže Allah subhanehu ve te’ala.

LIČNOST ISA ALEJHI SELAM KROZ KUR’AN
Ličnost Mesiha je srž kršćanstva, te je naša obaveza da je pojasnimo kroz Kur’an. Allah subhanehu ve te’ala pojašnjava situaciju Mesiha sa njegovom majkom – pojašnjava Merjeminu trudnoću i rođenje Isaa alejhi selam: ”Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom – sve porod jedan od drugog –, a Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče: ‘Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!’ Poslije ona, kada je rodila, reče: ‚Gospodaru moj, rodila sam žensko’, – a Allah dobro zna šta je rodila –, ‚a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.’ I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Merjema?’ – on bi upitao, a ona bi odgovorila: ‘Od Allaha, Allah onoga koga On hoće opskrbljuje bez muke.’” (Ali ‘Imran 33-37. ajet)

* Merjem je kćerka Imrana, a Imran je velikan iz Benu Israila. Njegova žena nije mogla rađati, pa se zavjetovala, da ako joj Allah subhanehu ve te’ala da dijete, da će ga dati u službu Allahu subhanehu ve te’ala u svetom hramu. Merjem je odgojena u pokornosti Allahu subhanehu ve te’ala, pogotovu kad je skrbništvo nad njom preuzeo Zekerijja koji je bio muž njene sestre. Allahove subhanehu ve te’ala počasti njoj su bile da je razgovarala sa melecima koji su joj rekli da ju je Allah subhanehu ve te’ala odabrao. ”I kada meleki rekoše: ‘O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem nas tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!’” (Ali ‘Imran, 42-43. ajet)

* Taj odabir je bio to što će ona roditi čovjeka, a muškarac je neće ni dotaći. Allahova subhanehu ve te’ala mudrost kroz stvaranje Mesiha bez oca je dokaz Allahove subhanehu ve te’ala moći, te da On nije obavezan da se pridržava prirodnih pravila koja je On postavio, te da ih može kad god hoće zaobići. Ajeti sure Merjem od 16-32. govore o Merjemi, njenoj trudnoći, rođenju Isaa alejhi selam, njegovom obraćanju ljudima iz kolijevke itd.[1] * Allah subhanehu ve te’alaga čini poslanikom u tridesetoj godini, kao što se to navodi u nekim predajama: pozivao je Benu Israil da obožavaju Jednog i Jedinog Allaha subhanehu ve te’ala, da se okrenu od dunjaluka, posvete asketizmu itd.

MU’DŽIZE ISA ALEJHI SELAM
Pored toga što je rođen bez oca i što se ljudima obraćao iz kolijevke Allah subhanehu ve te’ala ga je počastio sa još pet mu’džiza:
1. Pravio je od zemlje nešto u obliku ptice, pa bi puhnuo u njega i ono bi postalo ptica uz Allahovu subhanehu ve te’ala dozvolu.
2. Oživljavao je mrtve uz Allahovu subhanehu ve te’ala dozvolu.
3. Liječio je slijepce i gubavce, što su bolesti koje nisu mogle biti izliječene u to vrijeme.
4. Spustio je trpezu sa neba, na traženje svojih učenika.
5. Obavještavao je o stvarima koje ljudi nisu mogli znati, poput toga: šta ljudi jedu u kućama i šta skrivaju.

* Zašto su njegove mu’džize bile ovakve prirode? ”Nije bilo poslanika kojeg Allah subhanehu ve te’ala nije slao sa mu’džizama prikladnim u vremenu u kojem se našao kao, Musa alejhi selam, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem itd.”
* U vrijeme Isa alejhi selam medicina je doživjela ekspanziju, te su njegove mu’džize bile u tom smjeru: ukazivale su na njihovu nemoć da urade isto kao i on s jedne, i činjenicu da postoji duša s druge strane. Ove mu’džize su odgovarale pozivu u tevhid i iman, s tim da su Izraelćani negirali i u laž utjerivali njega i njegove mu’džize. Potvarali su ga da laže i nagovorili bizantijskog kralja da ga razapne. Allah subhanehu ve te’ala je spasio Svoga poslanika. Allah subhanehu ve te’ala je Judu učinio sličnim Isa alejhi selamu, a Juda ga je izdao kralju, pa su kraljevi stražari uhvatili Judu, misleći da je Isa alejhi selam, a Allah subhanehu ve te’ala je digao Isa alejhi selama na treće nebo. Kad su stražari došli da uhvate Isa alejhi selama, Allah subhanehu ve te’ala je naredio melecima da uzmu Isa alejhi selama i dignu ga na treće nebo, pa je Juda ušao u sobu u kojoj je bio Isa alejhi selam i njegovi učenici. Allah subhanehu ve te’ala je učinio čudnu stvar: promijenio je Judu u izgled Isa alejhi selama, te su ga židovi uhvatili i ubili ga. Dakle to je taj kraj i nema drugog kraja. Kaže Allah subhanehu ve te’ala: ”I kada Allah reče: ‘O Isa, dušu, ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onom u čemu se niste slagali presuditi.’” (Ali ‘Imran 55. ajet)

Ovo je onaj suštinski kraj koji se desio, a ne ono što tvrde kršćani.
1. U šta kršćani vjeruju povodom Mesiha?
Vjeruju da je Allah subhanehu ve te’ala zabranio Ademu alejhi selam i njegovoj ženi da jedu sa jednog drveta, pa su oni na šejtanovo nagovaranje to učinili, čime su zaslužili kaznu i vječnu zabranu. Allah subhanehu ve te’ala je onda iz Svoje milosti prema Svojim robovima, Svoga ”vječnog sina” pretvorio u čovjeka i složio se da on umre na krstu, a on to nije zaslužio – on je ustvari žrtva i iskupljenje za Ademovu alejhi selam grešku, niko nije mogao da se iskupi za taj grijeh kod boga, osim ”Njegov sin”, uzvišen neka je Allah subhanehu ve te’ala od ovoga što Mu oni pripisuju.
* Kad je Mesih napunio trideset godina, kršten je u rijeci Jordan, zatim je postio četrdeset dana, a meleci su ga služili, a potom je krenuo u misionarstvo. Kad su se njegove mu’džize – koje ukazuju na njegovo božansko porijeklo (uluhijjet), proširile među masama, jevreji su ga predali bizantijskom kralju, te ga je ovaj razapeo i ubio.
* Mesih je govorio dok je bio razapet: ”Zašto si me ostavio, bože moj?” – a zatim je umro i bio zakopan. Tri dana nakon smrti uskrsnuo je iz mrtvih na dan židovskog praznika, a potom je živio još četrdeset dana, te je zatim uzdignut.

2. Vjerovanje u trojstvo.
Oni su ubjeđenja da je Allah subhanehu ve te’ala podijeljen u tri dijela:
a) Kao otac.
b) Kao sin.
c) Kao sveti duh.
Znači otac nije kao sin, niti je kao sveti duh. Otac predstavlja stvaranje, a sin predstavlja iskupljenje od grijeha, a sveti duh predstavlja čišćenje, iako vjeruju u to trojstvo oni su ubjeđenja da je Allah subhanehu ve te’ala Jedan, te pokušavaju da objedine vjerovanje u Jednog Allaha subhanehu ve te’ala i vjerovanje u trojstvo. Pavle je bio židov, pa je ušao u kršćanstvo. Njegovo pravo ime je Šaul Jehudi, u osnovi on je židov, a ušao je u kršćanstvo da bi ga iskrivio. On je prvi koji ga je iskrivio, i on je taj koji je rekao da je Isa alejhi selam dostojan dove – vjerovanje u uluhijjet Isa alejhi selama, i on je taj koji je prvi rekao da je Isa alejhi selam kažnjen radi grijeha Ummeta Adema alejhi selam, i rekao: da je kršćanstvo svjetska vjera koja je zastupljena u cijelom svijetu. Imao je velike aktivnosti unutar samog kršćanstva.

3. Sedam tajni.
Kršćani su uvjerenja da je svaki kršćanin obavezan da poznaje ovih sedam tajni, spomenut ćemo neke:
a) Et-Tamid – Prilikom rođenja djeteta da se stavi u vodu tri puta, tako da bi se očistio od grijeha i da bude pravi kršćanin.
b) Gospodarska večera. Uvjerenja su da je Isa alejhi selam prije nego su ga razapeli na križ okupio svoje učenike, te dao im hljeba i vina. Hljeb predstavlja kao njegovo tijelo, a vino kao njegovu krv – a ko na ”božić” jede hljeb[2] i vino pije – oni su ti kojima je Isa alejhi selam oprostio.

4. Obračun Isa alejhi selama sa ”svojim” stvorenjima.
Kršćani ”vide” da će Isa alejhi selam doći na Sudnji dan, da obračuna ljude, za svakog čovjeka, ako je uradio dobro piše mu se dobro, a ako je uradio zlo i piše mu se zlo, i neće se nijedan izvući od obračuna Isa alejhi selama. Kada je Pavle prešao na kršćanstvo rekao je, da je Isa alejhi selam ”bog”, a kršćani prethodno nisu bili ovakvog uvjerenja.

5. Kršćansko obredoslovlje
Imaju namaz i post.
a) Namaz, ne znamo kakvi su i nemaju nikakvih izgovora, nema određenih učenja, te za njega je da uči ono što on hoće, znači te radnje nisu određene, zato što im Isa alejhi selam nije pojasnio šta da uče u tim molitvama, te kako da se klanjaju. Njihova kibla je Istok. Zašto? Zato što su uvjerenja da će se Isa alejhi selam pojaviti sa Istoka, i za obavljanje njihove molitve nije uvjet da se bude čist.
b) Oni u određenim danima u godini ne jedu hranu koja ima masnoću u sebi, i oni su uvjerenja da poste kršćanski post.

SVETA KNJIGA
Sastoji se od Starog i Novog zavjeta:
1. Stari zavjet, to je Tevrat i knjige koje su vezane za Tevrat. Kod ortodoksa kažu da imaju 53 primjerka, a protestanti 39.
2. Novi zavjet – sastoji se od četiri Indžila. U trećem vijeku su prihvatili ova četiri Indžila. Ono što je primjetno da se ne pripisuje Mesihu, jeste to da, niti ga je on napisao, niti popunio, nego se pripisuje njegovim savremenicima (po njihovoj tvrdnji poslanicima). Ova četiri Indžila nisu bila poznata prije drugog vijeka i njihova potvrda se nije desila sve do trećeg vijeka.
a) Zavjet (Indžil) po Mateju. On je jedan od havarijuna koji su slijedili Isa alejhi selama i koji se nastanio u Abesiniji. Većina kršćana se složila da ga je napisao na hebrejskom jeziku, ali najstariji primjerak je napisan na grčkom, ali ko ga je preveo na grčki? – tu je veliko neznanje o prevodiocu, ne zna se ko je taj čovjek.
b) Zavjet po Marku. Kažu da on nije od havarijuna, nego kažu da je on bio jedan od sedamdeset ljudi koji su bili u Mesihovoj kući prije nego što je uzdignut. Angažirao se u da’vi – Antakija, na jugu Turske, u Egiptu i Rimu. Napisao je svoj zavjet na grčkom jeziku na traženje Petra – vođe havarijuna, a Petar ga prenosi od njega. Ovdje je razilaženje oko onoga ko ga je napisao – da li je to bio Marko nakon Petrove smrti ili ga je napisao Petar prenoseći ga od Marka? Isto tako razišli su se oko vremena njegovog pisanja.

c) Zavjet po Luki. Rodio se u Antakiji i bio je ljekar. On je jedan od učenika Pavla – židova. Postoji razilaženje oko toga ko je napisao ovaj Zavjet, da li su to židovi, Rimljani ili Grci?
d) Zavjet po Ivanu. Ovo je jedan od najopasnijih zavjeta, zato što sadrži jasne odlomke koji govore o božanstvenosti Mesiha. Neki kršćani se ne slažu da je njegov pisac bio havarijun Ivan, nego da je to neki drugi Ivan. Negiranje ovog zavjeta se veoma proširilo tokom drugom vijeka. Enciklopedija Britanika kaže da je ovaj zavjet, bez sumnje, iskrivljen, a da je njegov pisac, bez sumnje, pokvareni falsifikator. Iz ovoga izvlačimo dvije stvari:
e) Da u prva tri Zavjeta koja smo naveli ništa ne ukazuje na božanstvenost Mesiha.
f) Da je zavjet u kome se potvrđuje božanstvenost Mesiha relativno nepoznat i da su ga čak negirali.

POSLANICE
* Postoje dvadeset i dvije, od kojih je četrnaest napisao Pavle – židov (vođe židova su odredile ovome Pavlu smrt redžmom – kamenovanjem 62. godine po gregorijanskom kalendaru), i poslanica koju je napisao Jakob, dvije poslanice napisao je Petar, tri poslanice napisao je Jona, a jednu poslanicu napisao je Juda.
* Sve su one napisane na grčkom.
* Sve ove poslanice su poslane radi pouke, osim poslanice ”Djela poslanika” koja je u biti historijska. U njoj se nalaze mnoge tvrdnje o božanstvenosti Mesiha i nju ujedno smatraju i najsvetijom.

KONTRADIKCIJA ”SVETE KNJIGE”
Kršćani tvrde da je ono što se nalazi u zavjetima i poslanicama Allahov subhanehu ve te’ala govor ili govor Mesiha alejhi selam i da su napisane pod nadahnućem duha svetoga, a koje su napisali havarijuni koji se smatraju poslanicima. Da bi ovaj govor bio ispravan moraju nam dati sedam dokaza:

1. Potvrda božanstvenosti Mesiha koji je poslao ove poslanike.
2. Potvrda božanstvenosti svetog duha koji ih je nadahnuo za pisanje ovih zavjeta.
3. Potvrđivanje poslanstva ovih poslanika kojima se pripisuju ove knjige.
4. Nepobitan dokaz o poslanikovom diktiranju prilikom pisanja Zavjeta koji mu se pripisuje.
5. Povezanost seneda od vremena pisanja knjiga sve do današnjih dana.
6. Dokazivanje ispravnosti prijevoda sa jezika poslanika na druge jezike uz dokazivanje pravednosti prevodilaca, njihove bogobojaznosti i znanja obadva jezika.
7. Da dokažu da ovi zavjeti nisu kontradiktorni jedni drugima. Sve pobrojeno nam dokazuje da Novi zavjet nije sveta knjiga.

Izvor: Šeri’atska akademija Mus’ab ibn Umejr
SKRIPTA IZ PREDMETA CIVILIZACIJA I KULTURA

http://www.islambosna.ba/forum/index.php?topic=5035.0