KUR’AN časni je Allahov govor i uputa čovječanstvu

KUR’AN časni je Allahov govor i uputa čovječanstvu

Razlika između Kur’ana i bilo koje druge svete knjige, koje god vjere, je u tome da Kur’an časni konstantno govori da je njegov izvor Allah, dž.š.:

“Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.” (Ali Imran, 164.)

“A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” (An Nisa, 82.)

“O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.)

“Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko čega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i milost.” (En Nahl, 64.)

Ovakve citate imamo gotovo u svakoj suri Kur’ana časnog, koji nas podsječaju da je to Allahov govor, a ne nečiji rad. Ne samo da nam daje do znanja da je Allah, Taj, Koji je objavio Kur’an časni, nego nam i garantuje da če zauvjek njegova poruka ostati originalna.

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (Al Hidžr, 9.)

 Svaka riječ Kur’ana časnog i Muhammeda, a.s., potvrđuje da im je izvor od Allaha. Iskrenost Muhammeda, a.s., i iskrene tvrdnje da je Kur’an časni Allahova, dž.š., riječ, je time otklonio sve sumnje. Vjerovjesnik, a.s., i prije poslanstva bio poznat kao: “pouzdan i iskren”. I najveći njegovi neprijatelji prihvatili su čistocu njegove ličnosti. Toliko je Muhamed, a.s., pridobio povjerenje politeista, da i njegov najveći neprijatelj, Ebu Džehl, govorio mu: “O Muhammede, ja ne kažem da si ti lažljivac, ali vjeru koju nam donošis, ja je ne volim …” I drugi neprijatelji bili su svjesni da je Muhammed, a.s., bio poslanik, ali zbog prevelikog egoizma nisu mogli prihvatiti ovu činjenicu! Kur’an časni o ovome istice:

“Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi.” (El En’Am, 33.)

Imamo još puno primjera iz života poslanika Muhammeda, a.s., da je bio rob i Božiji poslanik, i da Kur’an časni nije njegovo djelo, nego su to Allahove Uzvišene riječi, koje su objavljene Njegovm robu  poslaniku Muhammedu, a.s. Ali prije svega Kur’an časni je sam po sebi dokaz da je Allahova riječ. Mi čemo jos par činjenica iznjeti kako bi smo dokazali da je Kur’an časni Allahova riječ.

Ako uzmemo u obzir informacije iz prošlosti. Kur’an časni daje precizno i tačno svaku informaciju, koju čovjekov um nije u stanju dokučiti. Danas najnovija istraživanja objašnjavaju kako su živjeli prijašni narodi, njihov završetak, baš onako kako govori i opisuje Kur’an časni. Kur’an časni govori o poslanicima i njihovim narodima, govori o Nuhu, Sali­h­u, Lutu, Ibrahimu, Musi, Isi (a.s.) itd., govori o njihovim narodima i mjestu boravka. Kur’ani časni o ovome govori:

“Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.” (Er-Rum, 9.)

“Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne.” (Ta-Ha, 128.)

“I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.” (Ankabut, 40.)

Kada plemeniti Allah govori u Njegovoj časnoj knjizi o prijašnim poslanicima i njihovim narodima, zahtjeva od Vjerovjesnika , a.s., da ljudima prenese, da prije objave on s tim događajima ranije nije bio upoznat, da je Kur’an časni taj koji ga podučava.

“To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.” (Ali-Imran, 44.)

“Ti nisi bio na zapadnoj strani, kada smo Musau poslanstvo povjerili, a nisi bio ni njegov savremenik.” (Al Kasas, 44.)

“O Nuhu,” – bi rečeno – “iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom! Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći Naša kazna nesnosna!” (Hud, 49.)

Čovjek koji nije znao čitati i pisati, koji nikada nije dotakao knjigu. (Kur’an: Ankebut, 48.) Koji nije bio dio prijašnih događaja; koji nikada od nikog nije učio, da tako precizne podatke iznosi, podatke koje nauka i najnaprednija tehnologija danas iznosi i dokazuje; nije li ovo dovoljan dokaz da je on bio Božiji poslanik?

Kao što su precizne i tačne informacije o prošlosti koje Kur’an časni govori, također su precizne i tačne i one koje o budučnosti govore. Nije li ovo čudotvorstvo?!

Činjenice koje dokazuju originalnost svetosti Kur’ana časnog su i njegova predviđanja, koja se tačno tako odvijaju. U suri Feth, 27-og ajeta, daje radosnu vjest da će muslimani u Mekki ući, i govorio o ovome događaju nekoliko godina prije nego da se desi oslobođenje Mekke. U tom vremenu Mekka je bila pod apsolutnom kontrolom mnogobošca, ali se na kraju desilo i onako kako je Allah, dž.š., obradovao vjernike.

“Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni* – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.” (El Fet-h, 27.)

 Drugo predviđanje koje se ostvarilo jeste pobjeda nad bizantincima, i njihov ponovni povratak i veliku pobjedu nad Persijom, u vremenu kada nije bilo ni trunke nade da će se to desiti. Tako da, 620 god., po Isau, a.s., objavljeni su ovi ajeti:

“Bizantinci su pobijeđeni! U susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti, za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati, Allahovoj pomoći – On pomaže kome hoće, On je Silni i Samilosni. Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna.” (Er-Rum, 2-6.)

Sve je išlo ka tome o apsolutnom uništenju Bizantina, i pomenuti u tom momentu novu i veliku pobjedu, bilo je baš nelogično, ali Gospodar, Koji je poznavatelj sadašnosti i budučnosti, Je Jedini Koji zna. Sedam godine nakon ovog predviđanja (obavjesti) Bizantisko carstvo nakon krvave borbe pobjedili su Persiju. I još jednom je Allahova riječ postala realnost.

Također, Kur’ani časni govori i o prošlosti prijašnih poslanika a.s., počevši od Adema, a.s., pa sve do Isa, a.s. Kako je mogao poznavati čitavu historiju čovjek, koji nije znao čitati i pisati? Koji nije učio i nije nikada pročitao niti jednu jedinu knjigu. Podneblje gde je Vjerovjesnik, a.s., živeo, niti je bio ambijent znanja, niti civilizacije, tako da, živjet u takvom ambijentu i od nekoga naučiti o prošlosti prijašnih naroda bilo je praktičnno nemoguće. Ono što je Vjerovjesnik, a.s., govorio i novosti koje je donio, jasno pokazuje da izvor svih tih novosti je samo Uzvišeni Allah, dž.š.

 U suri El-Mesed, koja govori o amidži Vjerovjesnika, a.s., Ebu Lehebu, i njegovoj ženi, jasno tvrdi da će Ebu Leheb biti u vatri džehennemskoj, jer neće prihvatiti Islam. Ovo upozorenje se desilo deset godina prije smrti Ebu Leheba.  On je bio svjestan objave ovih ajeta, tako da, mogao je formalno primiti Islam, i tako proglasiti Vjerovjesnika, a.s., kao lažljivca. I ovo je jasan dokaz da Stvoritelj svjetova sve kontroliše i da je Kur’ani časni isključivo Njegova riječ.

Allahu, dž.š., u Kur’anu časnom kaže:

“Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio? Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima?” (El-Fedžr, 6-7.)

U ovom ajetu pominje se jedan narod i grad, o kojem se ništa nije znalo sve do 70-tih god., XX-tog stoljeća. Te godine nakon iskopavanja u Siriji pronašli su grad s imenom Eljba. I vjeruje se, da je grad star više od 43 stoljeća,  pronađene su ploče na kojima piše imena gradova s kojima je Eljba trgovala. Jedan od gradova sa kojim je Eljba trgovala je i grad Irema. U VII-stoljeću, kada je Kur’an objavljen o ovom se gradu ništa nije znalo, a Kur’an ga pominje imenom. Nije li ovo čudotvostvo?!

Da je Kur’an Božije čudo, dokazuju nam i naučna dostignuća, koja se mogu otkriti samo najmodernijom tehnologijom, dok u Kur’anu je to objavljeno prije 1400 god. Ne možemo tvrditi da je Kur’ani časni naučna knjiga, nego je uputa čovječantvu na pravome putu. Ali i pored toga, u Kur’anu časnom možemo pornači puno naučne činjenice, koje su otkrivene najnovijom tehnologijom. Ova otkrića su bila teško zamisliva u vrijeme Objave, kao dodatni dokaz da je Kur’an časni Allahov govor. Allah, dž.š., kaže:

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?” (Fussilat, 53.)

Svaki učenjak je u određenoj struci specijalista. Usavršava ono što mu najviše leži, i doprinosi u toj grani. Dok, Kur’ani plemeniti govori o sociologiji, ekonomiji, pravu, psihologiji, politici, vojsci, medicini, fizici, biologiji, itd., gotovo o svakoj oblasti i sferi života; govori o prošlosti, ali i budučnosti. Koji razuman um može tvrditi da jedna osoba koja nije znala čitati i pisati, može usavršiti i govoriti o svim naukama, a uz to nije posedovao tehnologiju ili naučna sredstva koje danas postoje? Ko je taj koji može nagađanjem govoriti o načinu čovjekovog formiranja, o stvaranju nebesa i zemlje, o astronomiji i zvjezdama, o biljkama, životinjama i ljudima, i još puno toga; što je i dandanas enigma velikim učenjacima. Ako bi nagađao zasigurno da njegove riječi ne bi toliko dugo trajale. Svaki autor je pod uticajem uslova i vremena u kojem živi, tako da, govoriti o nečemu što dolazi nakon dugo vremena? Dok, u Kur’anu, možemo naiči kako govori o stvaranju i uništavanju svega što postoji, o stvaranju čovjeka i budučnost koja ga čeka, bilo nam drago ili ne. Kada vidimo šta sve Kur’an plemeniti govori i opisuje primorani smo da kažemo: “ovo nikako ne može biti čovjekova riječ!”

Uzmite Kur’an i procčitajte o događajima koje govori, i uvdjet će te o kakvom se to stilu govora radi. Niti jedan način kazivanja o prošlosti se ne može približiti načinu izražavanja Kur’ana plemenitog. Bilo to o historiji, moralu, književnosti, na bilo kom jeziku; arapski, turski, francuski itd. Tako je lijepo u njemu opisana istina, kao da lično u tome sudjelujemo. U Kur’anu se sve konkretno i velikim stilom govori i opisuje. Njegov stil i način izražavanja je dodatni dokaz da je Kur’an plemeniti čudotvostvo i bez sumnje Allahova, dž.š., riječ.

Moris Bukaj, o ovome govori: “O onima koji govore da je Muhamed autor Kur’ana, kako je moguće da čovjek koji je bio analfabet, postati najbolji autor književnosti  u čitavoj arapskoj literaturi? Kako je mogao govoriti o naučnim događajima i činjenicama, dok drugi nisu bili u stanju to raditi, uz to ne počinivši ni najmanju grešku u svome govoru i izjavama.”

Profesor Alfred Kroner, jedan od svetskih najpoznatijih geologa, rekao je: “Razmišljajući o velikom broju pitanja i odakle se Mu­ha­m­ed pojavio, mislim da nije bio u stanju doči do saznanja o postanku, jer je ovo najnaprednija tehnologija otkrila samo prije par godina.”

Pozivam čitaoce da o ovome duboko razmišljaju!

Kur’an časni je Allahov govor

Kur’an je najčitanija knjiga na svijetu. Njegovi stihovi se uče s poštovanjem i ljubavlju, memorisani su i praktikuju se od strane muslimana na čitavom svijetu od sedmoga vjeka, kada je Kur’an objavljen Mu­ha­mmedu, a.s., od Allaha, dž.š., kao posljednja Objava, dokaz i uputa sve do Sudnjega dana. Vjernici su nadahnuti i zadivljeni književnom stilu, i poetičkoj imaginaciji Kur’ana plemenitog, naročito kada ga na glasu učimo. Za razliku od drugih objava, Kur’an časni, je jedinstven u vjerodostojnosti i pouzdanosti svoga sadržaja. Nema niti jednog naučnog podataka, a da naučnici nisu to i dokazali. Također i u historijskom kontekstu svi podatci su potvđeni i dokazani. I pored svega ovoga, ono što Kur’an čini posebnim i predvodnikom svih prijašnih objava je u tome, da su njegove riječi ostale netaknute i originalne u čitavom svijetu, onako kako je objavljen na arapskom jeziku. Kur’an je jedina knjiga koju mogu memorisati ljudi bilo kojeg uzrasta ili dobi pripadali, kakvi god intelektualni nivo posedovali, pa čak, i narodi koji nisu arapske nacionalnosti. Ovo je još jedna činjenica koja dokazuje da je Kur’an plemeniti čudo, koje je objavljeno Muha­mmedu, a.s. Nevjerovatna knjiga, jezički i književno savršena, koja dopire duboko u srca onih koji je uče, i laka za memorisanje kakvi god intelekt čovjek posjedovao i kojem god narodu pripadao i jezik govorio.

Da li je iko do dana današnjeg napisao knjigu, koja je prilagođena svim uzrastima, svim intelektualnim nivoima, svim generacijama, bio on bez škole ili akademik, bio on fizičar ili hemičar, pa čak i da je pastor, knjiga koju svi razumjevaju i svi se od nje mogu okoristiti? Kur’an je jedina knjiga koja je prisutna na svakome mestu, koja je svetiljka ljudima, i svako ko je uči, može pronači izlaz i put u svojoj struci, liječi tegobe i daje nove konstruktivne ideje bio li on, poetičar, socijolog, ekonomista, pravnik, administrator, političar, odgajatelj, učenik, student, itd.

Nema niti jedne druge knjige osim Kur’ana časnog, da je više puta čitas, a da nikad ne dosadi. Veliki broj odabranih djela, članci, poezije i druga odabrana djela, opstanu par godina, ili pa čak, samo nekoliko nedelja. Onda, izgube svoju vrijednost, i nakon toga postanu samo jedna obična novina. Dok, Kur’an časni, uvjek je aktuelan za čitanje, aktuelan je u svome sadržaju, svojoj vrjednosti, i svakoga dana osvežava vjernička srca, čovjekov um, i daje nove vidike i inovativne ideje i sve je aktuelniji.

Ne postoji knjiga na ovome svjetu da je toliko direktno kritikovana i atakovana, a sa druge strane i branjena od njenih sledbenika. Prikazat čemo vam mišljenja velikih svjetskih mislilaca, koji nakon temeljitog izučavanja Kur’ana časnog došli do žaključka:

Lora Fagliri (Italijanska istraživateljka) – “Kur’an do nas je prenešen neprekidivim i pouzdanim lancem prenosioca, a njegov tekst je čist i ne promenljivi, i takav će ostati sve do poslednjega dana postojanja ovoga svjeta.”

Filip Hiti (Pisac, historičar) o metodi komunikacije Kur’ana kaže: “Toliko je na visokom nivou, ne može se sa ničim uporediti, nije u stanju niko kopirati je, niti je imitirati.”

  1. Huart (Orijentalista, publicista i prevodilac) – “Kur’an kao Allahova riječ prenešena je Muhamedu putem revolucije.”

Artur Belegri – “Kur’an časni je najjače poslanikovo čudo, objavljeno od strane anđela.”

Mr. Roduell (Britanski govornik i sveštenik) – “Čovjek tokom čitanja Kur’ana postaje fascioniran.”

Di Kastro (Franuski oficir) – “Naše zanemarivanje nikada ne može značiti da Kur’ani nije bio, i neće nastaviti biti sveta knjiga, koja ima snažan uticaj na čovjekovu psihologiju.”

Ljubildd Weiss (Izučavatelj Kur’ana) – “Glas Kur’ana je veličanstveniji nego li glas Muhameda  … koji je u VII – vjeku, doprio duboko u njihove duše, i danas u XX- vjeku ima isti uticaj, i u XXV-vjeku biće isto.”

  1. A. R. Gibb (Orjentalista) – Ako bi Kur’an bio njegovo (Muhammedovo) djelo, tada bi drugi ljudi mogli da se takmiče s njim. Neka načine samo desetak stihova koji bi bili slični. A ako to ne bi mogli, a očito je da ne mogu, onda treba da prihvate Kur’an kao izvanredno dokazano čudo.”

Zaključak

Dokaze koje smo naveli, jasno nam daju do znanja da Kur’an časni je Allahova, dž.š., knjiga, a ne djelo Muhammeda, a.s., niti arapa, niti džinna, niti kopija hrišćansko-jevrejskih izvora.

Od glavnih karakteristika Kur’ana časnog su:

  1. a) Čistoca u govoru.
  2. b) Komunikacija događaja, koja su se desila ili se nisu desila.
  3. c) Bez grešaka.
  4. d) Razumljiv.
  5. e) Vjerodostojne vjesti.
  6. f) Savršeni zakon, prilagodiv svakom vremenu i mjestu.
  7. g) Izvor nauka i znanja.
  8. h) Izazov znanju i učenima, itd.

Oni koji i dalje vjeruju da je Kur’an nečije djelo, a da nije Allaho, dž.š., savjetujem im da pročitaju ovaj ajet:

“A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” (Nisa, 82)

Dok, ako i dalje budu sumnjali, Allah ih uputio!

Ovo poglavlje završit ću riječima Allaha plemenitog, koji u Kur’anu časnom kaže:

“I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova.” (Eš-Šuara, 192.)

“… i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!” (Sad, 88.)

Autor teksta:

Mr. Senad MAKU, “Shpifjet ndaj te vertetave islame (Potvore o istinama islama)”, 49-70. str.
Prevod i obrada teksta:
Mr. Mirsad ASLANI (Ph.Dc.)