Ju rekomandojmë

Historia e profetit Isa a.s

Ndërkohë që dy profetët Zekeria dhe Jahja a.s u vranë, jetonte një profet i tretë, i cili sapo ishte dërguar si i tillë, profeti Isa a.s. Kur u vranë Jahja dhe Zekeria a.s, profeti Isa a.s sapo i kishte kaluar të tridhjetat. Ai njihet ndryshe dhe me emrin Mesi. Këtë ai e mori për shkak të udhëtimeve të shumta. Ai ... Shfaq »

Gjuha e paimitueshme e Kuranit

Dr. Dildar Ahmed Dijetarët myslimanë dhe jomyslimanë e kanë pranuar se Kurani, libri i shenjtë islam, është i paimitueshëm jo vetëm për sa i përket përmbajtjes, por edhe për gjuhën dhe stilin e tij. Në këtë artikull është bërë një përpjekje për të nënvizuar disa prej bukurive gjuhësore të Kuranit, duke marrë parasysh pikëpamjet dhe komentet e disa dijetarëve të ... Shfaq »

Fragmente nga Jeta e Merjemes / Marisë nënës së Jezusit/ Isaut a.s.

Historia e Merjemes, alejha selam, njihet në të gjithë botën, jo vetëm nga muslimanët. Shumica e ngjarjeve Merjemes (a.s) i ndodhën kur ajo ishte vajzë. Merjemja (a.s) kryente namaz nate, meditonte, shërbente në xhaminë Aksa. Merjemja (a.s) është një nga personalitetet botërore që i lidh të gjithë njerëzit pavarësisht nga kombësia dhe ngjyra. Çdo njeri e do atë dhe sureja ... Shfaq »

FJALIMI I FUNDIT I MUHAMEDIT A.S. NE HAXHIN LAMTUMIRES

“O Njerëz! Dëgjoni çka do t’ju them, sepse nuk e di nese do t’ju takoj në këtë vend pas këtij viti. O njerëz! Kini frikë Zotin dhe respektojeni Atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. Më të vërtetë gjaku dhe pasuria juaj janë të shënjta ... Shfaq »

Femra sipas Hebraizmit, Krishterizmit dhe Islamit

Ajni Sinani “O njerëz! Druajuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një njeriu të vetëm, e nga ai krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej atyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra.”(En Nisa:1)Para ardhjes së Islamit gruaja qe në një pozitë jashtëzakonisht të ulët, dhe Islami jo vetëm që solli rregulla dhe dispozita për të përmirësuar gjendjen e dëshpëruar ... Shfaq »

Falsifikime në emër të Palit të bëra në Bibël

Bart D. Ehrman Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged” (Harper One, 2011), f. 79-115. Kur në vitin 1971 u bëra i krishterë dhe anëtar i Kishës “Instituti jeta e re” (borne again) isha i etur të lexoja dhe mësoja gjithçka që mundesha rreth Shkrimeve të shenjta. Në atë kohë nuk ia kisha idenë se ... Shfaq »

Faktet numerike vërtetojnë se Kur’ani nuk është falsifikuar

Disa njerëz pretendojnë se Kur’ani është i falsifikuar! Othmani r.a. në kohën kur mori iniciativë të tubojë Kur’anin ka djegur faqe të shumta nga Mus’hafi, duke pohuar se Othamin r.a. ka djegur gjithçka që nuk ka qenë në përputhshmëri me mendimet e tij, kështu që u humbën shumë pjesë nga fjalët e All-llahut të Lartëmadhëruar! A mundë që ky konstatim ... Shfaq »

Enigmë në Bibël

Sadat Musa 10 pyetje enigmatike në Bibël: 1. A e ka parë kush Zotin ? a) Askush nuk e ka pare ndonjëherë zotin [1 Gjoni 4:12] b) Amosi e ka pare zotin [Amosi 7:7] c) Askush se ka pare zotin veç zotit [Gjoni1:18] d) Abrahami e ka pare zotin [Zanafilla 18:1] e) Moisiu, Aaroni, Nadabi, Abihu dhe 70 pleq e ... Shfaq »

EHLI KITABËT (ithtarët e librit-krishterët dhe jahuditë) NË KURAN

Mallzim Zendeli I – Hyrje Fillimi i krijimit të gjithësisë nga ana e Krijuesit të Vetëm, All-llahut xh.sh., kishte qëllimin e saj të vetëm. Me krijimin e të gjitha krijesave tjera në tokë dhe në qiej, u mundësua një lloj përgatitje për ardhjen dhe krijimin e një krijese të re e cila do ta ketë mundësinë, fuqinë e dhuruar dhe ... Shfaq »

Edhe muslimanët e duan Jezuin* (Pjesa e parë)

Aisha Stacey Të krishterët shpesh flasin mbi zhvillimin e marrëdhënieve mes Krishtit dhe pranimin e tij në jetët e tyre. Ata pohojnë se Jezusi është më shumë se njeri dhe se vdiq në kryq për të liruar njerëzimin nga mëkati i parë. Të krishterët për Jezusin flasin me dashuri dhe respekt dhe është e dukshme se ai mban vend të ... Shfaq »