Ju rekomandojmë

Muhamedi sipas këndvështrimit të krishterë

Keith Ward Në këtë ese dëshiroj të tregoj se ndonëse shumë vlerësime tradicionale të krishtera për figurën e Muhamedit kanë qenë negative, gjithsesi duke nisur nga shekulli i nëntëmbëdhjetë janë bërë shumë përpjekje domethënëse për ta parë figurën e tij në një këndvështrim më pozitiv. Unë do të shqyrtoj veprën e peshkopit Kenneth Cragg si një shembull prijatar i përpjekjeve ... Shfaq »

Muhamedi në Bibël: Kush ishte Parakleti?

Benjamin Keldani Fragment i shkëputur nga libri i Benjamin Keldanit, “Muhamedi në Bibël”, (Botime Erasmus, 2004)  “PARAKLETI” NUK ËSHTË FRYMA E SHENJTË Në këtë artikull mund të diskutojmë tani për “Parakletin” e famshëm të Ungjillit të Katërt. Jezu Krishti, sikurse Gjon Pagëzori, lajmëroi ardhjen e Mbretërisë së Perëndisë, ftoi njerëzit në pendesë dhe i pagëzoi ata për shlyerjen e mëkateve ... Shfaq »

MUHAMEDI NË BIBËL DHE KURAN

UMMETI I MADH DHE MUHAMMEDI ALEJHIS SELAM “Ja pra, edhe për Ismailin të dëgjova; e bekova atë, do t’i bëj pasardhës të mëdhenj dhe do t’i shtoj shumë. Dymbëdhjetë princër do të lindë dhe prej tij do të bëj një popull të madh”. (Zanafilla 17:20) Sinjalizimi i këtij teksti në Muhammedin alejhis-selam bazohet në disa aspekte: 1- Populli i madh ... Shfaq »

Muhammedi a.s., në shkrimet Zoroastriane

Xhemal Badavi Përktheu: Arsim Dauti Muslimanët besojnë se mëshira dhe udhëzimi i Zotit nuk janë kufizuar vetëm se në Lindjen e Mesme, e as vetëm se në fetë e njohura ibrahimiane: Jahudizmi, Krishterizmi apo Islami, porse ato i përfshinë të gjithë njerëzit. Muslimanët nuk mund të thuan se zoroastrizmi, budizmi apo hinduizmi nuk kanë kredibilitet religjioz apo çfarëdo lidhje tjetër ... Shfaq »

Mrekullia gjuhësore e Kuranit

Ismail Faruku Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse arabeska u bë parimi mbizotërues i ... Shfaq »

Musai, Isai dhe Muhamedi a.s.

Alija Izetbegoviq Islami ka dy histori: ajo para dhe ajo pas Muhammedit, a.s. Historia e Islamit pas Muhammedit (historia e Islamit në kuptim të ngushtë), s’mund të kuptohet krejtësisht pa parahistorinë e Islamit dhe veçanërisht pa pjesën e fundit të saj që përfshin periudhën e judaizmit dhe të krishterimit. Roli i këtyre tri religjioneve të shpallura është tejet i madh. ... Shfaq »

Misteret e Krishtërimit, ndikimet pagane në teologjinë e Shën Palit

Lorena Kollobani Paganët d festonin 25 Dhjetorin ditën e lindjes së zotit të tyre Diellit, Pali e zëvendësoi me Krishtlindjet Në Dhiatën e Re, Shën Pali ka shkaktuar shumë polemika jo vetëm mes feve, por edhe mes dijetarëve. Pali ishte shumë mirë i njohur me traditat, zakonet, kulturat dhe besimet. Ai konsiderohej si një njeri inteligjent dhe me personalitet të ... Shfaq »

Mesazhi i Jezuit* (Pjesa e dytë)

Aisha Stacey Ne tanimë vërtetuam se Jezui, i biri i Marisë, ose siç quhet nga muslimanët, Isa ibën Merjeme, realizoi mrekullinë e tij të parë derisa ishte në krahët e Marisë. Ai foli me lejen e Zotit dhe fjalët e tij të para ishin: “Unë jam rob i Zotit.” [Kur’an 19:30]. Ai nuk tha “Unë jam Zot” as edhe “Unë ... Shfaq »

Mëkat fillestar apo pafajësi

Abdus Sattar Ghauri Islami nuk e pranon besimin e “mëkatit fillestar”. Interesi i tij kryesor është “mëkati i kryer” dhe jo “mëkati fillestar”. Sipas Islamit mëkati nuk është as si një sëmundje e trashëguar, që transferohet nga babai tek biri nëpërmjet sistemit riprodhues dhe as si një titull apo shtresë shoqërore, që i vjetri mund t’ia kalojë të riut të ... Shfaq »

Me plakjen e kohës, Kur’ani rinohet

Kur’ani i ka shprehur me nga një fjali të vërtetat përkatëse të degëve të ndryshme të shkencave dhe i ka shpallur ato para syve tanë. Në çfarëdo fushe që të bëhen hulumtime nisur nga ky këndvështrim, do të gjendet përputhja midis ajeteve-argumente të Kur’anit dhe përfundimeve shkencore të arritura, ku do të duket tek valëvitet flamuri i Kur’anit. Kur’ani ka ... Shfaq »