Ju rekomandojmë

Letër e hapur drejtuar shkëlqësisë së tij, Amfillohije: Nëse do ta respektonit Jezusin…

Shkëlqesija juaj Amfillohije, po ju shkruaj në cilësinë e një imami (hoxhë) nga Ulqini, të cilët ndajmë të njëjtën detyrë të përbashkët si prijësa fetarë të komuniteteve tona. E pash të udhës që tju rikujtoj, se, NE si prijësa fetarë duhet të jemi shembull për njëri tjetrin dhe mbi të gjitha për besimtarët tanë që ne i përfaqësojmë. E kemi ... Shfaq »

Mormonët

Mormonët po ashtu quhen edhe “ndjekësit e Jezus Krishtit shenjtorët e ditës së fundit”. Ky fraksion u formua gjatë viteve njëzetë e tridhjetë të shekullit XIX, në Amerikën Veriore, por e cila më vonë, falë aktivitetit të dendur misionar lëshoi rrënjë gati në të gjitha vendet e botës. Themeluesi i tyre ishte amerikani Xhozef Smith (Joseph Smith 1805-1844). Qysh në ... Shfaq »

Adventistët e ditës së shtatë

Adventistët (lat. Adventus-ardhja) janë pjesëtarë të komunitetit, të cilët besojnë në kthimin e afërt të Krishtit. Prandaj, konsiderohet si një lëvizje mesianiste, e cila beson se Jezusi do të vijë së shpejti. Vend të posaçëm ndër pjesëtarët e lëvizjes adventiste zë Villiam Miller (William Miller 1782-1849), një predikues baptist. Ai në vitin 1832 filloi të predikojë se si do të ... Shfaq »

Dëshmitarët e Jehovait

Dëshmitarët e Jehovait janë një degë e komunitetit protestant, të cilët u paraqitën në SHBA në vitin 1876, duke u ndarë nga adventizmi amerikan. Më parë kanë vepruar nën emrin “kulla e rojës cioniste” e më pas “shoqata e traktatit të rojës së kullës sioniste”. Si themelues i fraksionit konsiderohet Çarls Tejs Rusell (Charles Taze Rusell 1852-1916), i cili ka ... Shfaq »

The Gospels’ Accounts Concerning The Choice Of The First Apostles

Ibn Hazm (994CE-1064CE) was a Muslim scholar of great repute from Cordoba, during the Muslim Spain era. He is widely regarded as the “Father of Comparative Religion”. In his celebrated magnum opus entitled Kitab al-Fasl fi al- Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal, he predated modern Biblical textual criticism by several centuries and as Krentz admits, Ibn Hazm’s criticisms generally represents ... Shfaq »

Protestantizmi

Pas ortodoksizmit dhe katolicizmit, protestantizmi paraqet njërën nga tri fraksionet kryesore të krishterizmit. Paraqitja e protestantizmi në shek. XVI është e lidhur ngushtë me periudhën e shfaqjes së reformacionit. Reformacioni ishte lëvizje fetare krishtere, e cila e shihte të domosdoshme, siç tregon edhe vetë emri i saj, përtëritjen, këndelljen dhe riorganizimin e fesë e të kishës së atëhershme krishtere në ... Shfaq »

Contradictions On Jesus’ (Alleged) Trials, Death And Resurrection

The Christians are fond of celebrating the death of their man-god (whom they claim to be Jesus, peace be upon him) every year, although it does boggle the mind as to why would someone accept the fact that their god can actually “die”. However as Muslims, we believe that the claim concerning Jesus (P) is false and full of conjectures. ... Shfaq »

Kuranska gledišta o Doktrini Trojstva

Senad Maku Imajući u vidu historijsku hronologiju svete objave između Indžila /Evanđelja i Kur’ana, Plemeniti Bog nam je jasno pojasnio devijaciju hrišćana vezano za  Isusu/Isa, a.s., i njihovo vjerovanje u Trojstvo. Istraživajući i dokazivajući jednu od najvažnijih doktrini hrišćanstva, kao što je doktrina Trojstva, u interesu je bilo pogledati, šta Kur’an kao posljednja objava govori o njoj? Čovječanstvo je Isusa, ... Shfaq »

Katolicizmi

Katolicizmi është një ndër sektet më të përhapura në botë.[1] Numri më i madh i katolikëve jeton në Brazil (156 milionë ose 14% nga të gjithë katolikët), pastaj në Meksikë (99 milionë), në Filipine (68 milionë), ShBA (66 milionë ose 22% nga banorët e ShBA-ve), në Itali (56 milionë) etj. Sipas të dhënave statistikore të Vatikanit në vitin 2003, rritja ... Shfaq »

Mišljenja poznatih ličnosti oko Doktrine Trojstva

Senad Maku Tokom obrade ovoga rada vidjeli smo kako iz historijskog ugla tako i iz same Biblije, jedno poricanje doktrine Trojstva, dok, Isus se smatra kao poslanik, čovjek, a ne Bog, dokazivajući to sa veliki broj bibliskih i kur’anskih dokaza. U nastavku prikazati ćemo mišljenja i stavove hrišćanskih teologa, zatim, drugih različitih ličnosti i njihova djela koja poriču ovu doktrinu, ... Shfaq »