Shkrime autoriale

THËNIET E MENDIMTARËVE ME FAMË BOTËRORE RRETH ISLAMIT, KUR’ANIT DHE MUHAMEDIT A.S.

Senad Maku Në këtë artikull do të përmbledhim fjalët dhe mendimet e disa mendimtarëve të shquar botëror, të cilët, pas studimeve të thella, kanë dhënë deklaratat e tyre për fenë Islame, Kur’anin e Madhërishëm dhe për Muhamedin a.s. Të shkruhen të gjitha mendimet e njerëzve të shquar botëror do të duhej të përmblidheshin në një libër, pasi janë të shumta, ... Shfaq »

TRINITETI DHE VËRTETËSIA E TIJ (Pjesa e tretë)

Triniteti dhe vërtetësia e tij (3) Rreth citateve të doktrinës së trinitetit Senad Maku v Biri i vetëmlindur. (Gjoni 1:14/ 3:16,18) Bibla e quan Jezusin “Birin e vetëmlindur” të Perëndisë. (Gjoni 1:14/ 3:16,18) Trinitarët thonë se pasi Perëndia është i përjetshëm, po ashtu edhe i biri i Perëndisë është i përjetshëm. Mirëpo, si është e mundur që një person të ... Shfaq »

TRINITETI DHE VËRTETËSIA E TIJ (Pjesa e dytë)

Triniteti dhe vërtetësia e tij (2) Rreth citateve të doktrinës së trinitetit Senad Maku v Këta të tre janë një. (1 Gjoni 5:7) Këtu kemi të bëjmë me një citat tjetër te 1 Gjoni 5:7-8, të cilin e gjejmë në tri përkthime të ndryshme. Sipas Biblës, Diodati i Ri, përkthim 1991-1994, është kështu: “sepse tre janë ata që dëshmojnë në ... Shfaq »

TRINITETI DHE VËRTETËSIA E TIJ (Pjesa e parë)

Triniteti dhe vërtetësia e tij (1) Rreth citateve të doktrinës së trinitetit Senad Maku Fakti se në Bibël nuk ekziston asnjë citat që, në mënyrë të qartë e të prerë, të flasë për trinitetin dhe për bashkësubstancialite tin e personave hyjnorë që ndodhen në të, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre, ka bërë që teologët e krishterë t’i drejtohen filozofisë njerëzore ... Shfaq »

KONCEPTI PEJGAMBERIK NË BIBEL DHE NË KURAN

Senad Maku Dhe ata i bëmë shembëlltyrë që udhëzonin sipas urdhërit Tonë, i orientuam në punë të mira, në faljen e namazit, në dhënien e zeqatit, dhe ata ishin adhurues Tanë të sinqertë. El-Enbija 73 Që nga krijimi i njeriut të parë fillon misioni i të dërguarve të Zotit xh.sh.. Ademi a.s. ishte njeriu dhe Pejgamberi i parë. Të dërguarit ... Shfaq »

KONCEPTI I ZOTIT NË BIBËL DHE NË KURAN

Senad Maku Duke ditur nevojën për fe dhe për besim në Perëndinë, njeriu do të shtronte pyetjen se si në mes një jete të stërngarkuar të ketë aq pak kohë të lirë për të bërë një studim të hollësishëm për të zgjedhur religjionin më të besuar në mesin e një numri religjionesh konkurues, ku secili prej tyre pretendon se është ... Shfaq »

Jezu Krishti (Isau a.s.) Hyjnor apo Njerëzor?

(Sqarime, analiza, kundërpërgjigje) Senad Maku Të shkruash për një të dërguar të Zotit xh.sh. nuk mund të shpjegohet vetëm me një artikull të përgatitur, por duhet me dhjetra artikuj të shkruhen për jetën dhe misionin e tij si i dërguar i Zotit xh.sh. Ndërsa të shkruhet për Isaun a.s. (Jezusin), atëherë do të duhet ndoshta më tepër se çdo Pejgamber ... Shfaq »

JEZU KRISHTI (ISAI A.S.) PROFET DHE I DËRGUAR VETËM TE BENI ISRAILËT SIPAS KURANIT DHE BIBLES

Senad Maku Që nga krijimi i njeriut të parë fillon misioni i të dërguarve të Zotit xh.sh. Ademi a.s. ishte njeriu i parë dhe pejgamberi i parë. Pejgamberllëku nuk arrihet me mundim e me lodhje dhe as me shumë ibadet, por është begati e dhuruar prej Allahut xh.sh. atij që dëshiron prej robërve të Tij. Qëllimi i dërgimit të pejgamberëve ... Shfaq »

Historia e Koncilit të Nikesë dhe ai i Kostandinopojës (viti: 325 – 381)

Senad Maku Çështja e doktrinës së trinitetit është vendosur shumë vjet më vonë pas Isait a.s./ Jezusit. Triniteti, besimi në Zotin e shpërndarë në tre persona, nuk është praktikuar nga ana e Jezusit, e as nga ndonjëri profet para tij. Më vonë fillojnë të mbahen koncilë[1], mbledhje dhe shumë gjëra filluan të caktohen, të shtohen në fe­në e Jezusit. Filluan ... Shfaq »

Fenomeni i shpifjeve rreth shumësisë së bashkëshortëve të Pejgamberit a.s.

Senad Maku “Ata duan ta shuajnë dritën e All-llahut me gojët e tyre, po All-llahu e plotëson (e përhap) dritën e vet, edhe pse e urrejnë jobesimtarët. Ai (All-llahu) është që e dërgoi të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë për ta bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët e urrejnë.” (Kur’an: Saff: ... Shfaq »