Shkrime autoriale

Trajtimi Biblik dhe Kuranor në lidhje me fjalën “Jezusi Bir i Zotit”

Senad Maku Lindja e Isaut a.s. (Jezusit) dallon nga lindja e çdo të dërguari tjetër përveç Ademit a.s. që u krijua pa pasur prindër. Lindja e Isaut a.s. (Jezusit) është një mrekulli në vehte ku vet Allahu xh.sh. dëshiroj që ky i dërguar të lind nga një prindër, vetëm nga nëna e tij, pa pasur baba. Allahu xh. sh. në ... Shfaq »

Njerëzorja e Jezus Krishtit (Isas a.s.)

Senad Maku “Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë njerëz të lirë”. (Gjoni 8:32) Me që para disa ditëve ishte festa e Krishtlindjeve, festa e të krishterëve, do të kufizohem sadopak që të hedhi pakëz drite në personalitetin e Jezu Krishtit (Isas a.s.) që sipas doktrines krishtere Jezusi është Zot. Kurse muslimanët për shekuj të tërë ... Shfaq »

Mrekullitë e Jezusit (Isaut a.s.) A e shëndrrojnë atë në qenie Hyjnore?

Senad Maku Duke lexuar dhe shfletuar literaturë të ndryshme, sidomos atë krishtere në lidhje me Jezusin, vërejmë se; pothuajse në çdo literaturë të tyre, ajo e botuar apo në internet, qoftë edhe nga vet misionarët kur ndalesh dhe debaton me to, vërejmë kur është në pyetje hyjnia e Jezusit, i cekin edhe mrekullit e bëra nga ai duke argumentuar me ... Shfaq »

KUSHTET E ISLAMIT NË KURAN DHE BIBËL

Senad Maku Në çdo etapë të formësimit të fesë së vërtet, e cila nis me Ademin a.s. (Adamin) si njeriu dhe pejgamberi i parë dhe vazhdon më tej, përmbajtja është e njëjtë. Ndryshime duken vetëm në konkluzionet shoqërore në përputhje me zhvillimet e jetës njerëzore. Sipas kësaj, përmbajtja e insititucionit si produkt i njoftimit hyjnorë nga Ademi a.s. e gjerë ... Shfaq »

KURANI: Vepër e Muhamedit a.s. apo fjalë e Allahut xh.sh.

Senad Maku “Atij nuk mund t’i mvishet e pavërteta nga asnjë anë; është i zbritur prej të Urtit, të lavdishmit”. (Kur’an: Fssilet 42) “Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (Kur’an: Enbija 18) (1) Prej çështjeve kryesore që kundërshtarët e Islamit janë mundur të hedhin baltë mbi ... Shfaq »

Kurani i Madhëruar dhe Doktrina e Trinisë

Senad Maku “Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është njëri prej trinisë!” Nuk ka veçse një Zot të Vetëm të vërtetë! Nëse nuk heqin dorë nga ato që thonë, patjetër që jobesimtarët nga mesi i tyre do t’i godasë një dënim i dhembshëm”. (Kur’an: El Maide 73) Duke marrë parasysh kronologjinë historike të shpalljes hyjnore ndërmjet Inxhilit/Ungjillit dhe ... Shfaq »

KRYQËZIMI DHE RINGJALLJA E JEZUSIT SIPAS KATËR UNGJIJVE

Senad Maku Po të shikohet jeta dhe veprimtaria e Jezu Krishtit në Bibel, do të gjejmë shumë kundërthënie, mospërputhje në mes katër ungjijve dhe Dhjatës së Re në përgjithësi. Por ne jemi përcaktuar në pjesën e fundit, apo ditët e fundit të jetës, kinse të Jezusit. Në këtë temë dua të përmendi rrjedhen e kryqëzimit deri tek ringjallja e Jezusit ... Shfaq »

THËNIET E MENDIMTARËVE ME FAMË BOTËRORE RRETH ISLAMIT, KUR’ANIT DHE MUHAMEDIT A.S.

Senad Maku Në këtë artikull do të përmbledhim fjalët dhe mendimet e disa mendimtarëve të shquar botëror, të cilët, pas studimeve të thella, kanë dhënë deklaratat e tyre për fenë Islame, Kur’anin e Madhërishëm dhe për Muhamedin a.s. Të shkruhen të gjitha mendimet e njerëzve të shquar botëror do të duhej të përmblidheshin në një libër, pasi janë të shumta, ... Shfaq »

TRINITETI DHE VËRTETËSIA E TIJ (Pjesa e tretë)

Triniteti dhe vërtetësia e tij (3) Rreth citateve të doktrinës së trinitetit Senad Maku v Biri i vetëmlindur. (Gjoni 1:14/ 3:16,18) Bibla e quan Jezusin “Birin e vetëmlindur” të Perëndisë. (Gjoni 1:14/ 3:16,18) Trinitarët thonë se pasi Perëndia është i përjetshëm, po ashtu edhe i biri i Perëndisë është i përjetshëm. Mirëpo, si është e mundur që një person të ... Shfaq »

TRINITETI DHE VËRTETËSIA E TIJ (Pjesa e dytë)

Triniteti dhe vërtetësia e tij (2) Rreth citateve të doktrinës së trinitetit Senad Maku v Këta të tre janë një. (1 Gjoni 5:7) Këtu kemi të bëjmë me një citat tjetër te 1 Gjoni 5:7-8, të cilin e gjejmë në tri përkthime të ndryshme. Sipas Biblës, Diodati i Ri, përkthim 1991-1994, është kështu: “sepse tre janë ata që dëshmojnë në ... Shfaq »