Shkrime autoriale

TROJSTVO – Vjekovna Misterija Hrišćanstva

Sadržaj i zaključci ove knjige na bosanskom jeziku Sadržaj “U ime Oca i Sina i svetoga Duha”, je dogma koju hrišćanstvo nudi čovječanstvu. Ovo je suština i temelj hrišćanstva. Ako ne vjeruješ i nisi kršten po ovoj formuli, nisi hrišćanin. Ova doktrina je jedna od najvažnijih učenja crkve. To je kamen temeljac hrišćanske vjere. Dakle, doktrina trojstva uči nas da ... Shfaq »

TRINITY – A Christian Mistery over Centuries

Summary and conclusion of this book in English Summary “In the name of Father, the Son and the Holy Ghost”, is the doctrine which Christianity offers to mankind. This is the essence, the basis of Christianity which, if you do not believe in it or do not submit yourself to it you cannot be a Christian. This doctrine is one ... Shfaq »

Studiuesi i feve nga Mali i zi: Ju tregoj “të fshehtat” e deklarimit të mitropolitit Mihajlov mbi Muhamedin

Ç’prej ditësh, një deklarim i mitropolitit malazez, Mihajlo, ka bërë bujë të madhe. Ai, përkundër pozitës së tij teologjike, ka deklaruar atë që në njëfarë mënyrë e shndërron në mysliman: se Zoti është një i vetëm dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Por ky deklarim nuk është dhe aq befasues për studiuesin e feve nga Mali i Zi, ... Shfaq »

Trajtimi Biblik dhe Kuranor në lidhje me fjalën “Jezusi Bir i Zotit”

Senad Maku Lindja e Isaut a.s. (Jezusit) dallon nga lindja e çdo të dërguari tjetër përveç Ademit a.s. që u krijua pa pasur prindër. Lindja e Isaut a.s. (Jezusit) është një mrekulli në vehte ku vet Allahu xh.sh. dëshiroj që ky i dërguar të lind nga një prindër, vetëm nga nëna e tij, pa pasur baba. Allahu xh. sh. në ... Shfaq »

Njerëzorja e Jezus Krishtit (Isas a.s.)

Senad Maku “Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë njerëz të lirë”. (Gjoni 8:32) Me që para disa ditëve ishte festa e Krishtlindjeve, festa e të krishterëve, do të kufizohem sadopak që të hedhi pakëz drite në personalitetin e Jezu Krishtit (Isas a.s.) që sipas doktrines krishtere Jezusi është Zot. Kurse muslimanët për shekuj të tërë ... Shfaq »

Mrekullitë e Jezusit (Isaut a.s.) A e shëndrrojnë atë në qenie Hyjnore?

Senad Maku Duke lexuar dhe shfletuar literaturë të ndryshme, sidomos atë krishtere në lidhje me Jezusin, vërejmë se; pothuajse në çdo literaturë të tyre, ajo e botuar apo në internet, qoftë edhe nga vet misionarët kur ndalesh dhe debaton me to, vërejmë kur është në pyetje hyjnia e Jezusit, i cekin edhe mrekullit e bëra nga ai duke argumentuar me ... Shfaq »

KUSHTET E ISLAMIT NË KURAN DHE BIBËL

Senad Maku Në çdo etapë të formësimit të fesë së vërtet, e cila nis me Ademin a.s. (Adamin) si njeriu dhe pejgamberi i parë dhe vazhdon më tej, përmbajtja është e njëjtë. Ndryshime duken vetëm në konkluzionet shoqërore në përputhje me zhvillimet e jetës njerëzore. Sipas kësaj, përmbajtja e insititucionit si produkt i njoftimit hyjnorë nga Ademi a.s. e gjerë ... Shfaq »

KURANI: Vepër e Muhamedit a.s. apo fjalë e Allahut xh.sh.

Senad Maku “Atij nuk mund t’i mvishet e pavërteta nga asnjë anë; është i zbritur prej të Urtit, të lavdishmit”. (Kur’an: Fssilet 42) “Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (Kur’an: Enbija 18) (1) Prej çështjeve kryesore që kundërshtarët e Islamit janë mundur të hedhin baltë mbi ... Shfaq »

Kurani i Madhëruar dhe Doktrina e Trinisë

Senad Maku “Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është njëri prej trinisë!” Nuk ka veçse një Zot të Vetëm të vërtetë! Nëse nuk heqin dorë nga ato që thonë, patjetër që jobesimtarët nga mesi i tyre do t’i godasë një dënim i dhembshëm”. (Kur’an: El Maide 73) Duke marrë parasysh kronologjinë historike të shpalljes hyjnore ndërmjet Inxhilit/Ungjillit dhe ... Shfaq »

KRYQËZIMI DHE RINGJALLJA E JEZUSIT SIPAS KATËR UNGJIJVE

Senad Maku Po të shikohet jeta dhe veprimtaria e Jezu Krishtit në Bibel, do të gjejmë shumë kundërthënie, mospërputhje në mes katër ungjijve dhe Dhjatës së Re në përgjithësi. Por ne jemi përcaktuar në pjesën e fundit, apo ditët e fundit të jetës, kinse të Jezusit. Në këtë temë dua të përmendi rrjedhen e kryqëzimit deri tek ringjallja e Jezusit ... Shfaq »