Shkrime të bashkpuntorëve

Kush janë dëshmitarët e Jehovait?

NEXHAT CEKA Duke e parë aktualitetin në trojet tona, ku në kohët e fundit dëgjojmë shpesh për “misionarët e të vërtetës” apo të ashtuquajturit ”Dëshmitarët e jehovës” propagandë kjo e cila po zgjerohet me të madhe, ndaj e pamë të arsyeshme ta sqarojmë të vërtetën e kësaj lëvizjeje të re. Duke mos parë asnjë lëvizje serioze nga ana e atyre ... Shfaq »

Kush i shkroi ungjijtë?

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i autorit Bart Ehrman me titull: “A Brief Introduction to the New Testament”; Oxford University Press, USA (February 19, 2004) Të krishterët proto-ortodoks të shekullit të dytë, shumë dekata pasi shumica e librave të Dhjatës së Re ishte shkruar, pohonin se ungjijtë e përzgjedhur prej tyre ishin shkruar nga dy dishepuj, Mateu-tasksa mbledhësi, ... Shfaq »

Kush e shkroi ungjillin sipas “Mateut”?

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Nëse ne do të ktheheshim pas në kohë, do të shihnim se titulli “Ungjilli sipas Mateut”1 i është bashkangjitur kësaj vepre duke nisur nga gjysma e dytë e shekullit të dytë (ose ndoshta më herët; Davies ... Shfaq »

Kush e shkroi ungjillin sipas “Gjonit”

Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Ungjilli i Gjonit tërheq vëmendjen për ekzistencën e një dëshmitari okular në kryqëzimin e Jezusit (19:35), që mesa dukej është “dishepulli i preferuar i Jezusit”1 (19:26). Gjoni 21:20, 24 pohon se ky dishepull i preferuar është dëshmitari ... Shfaq »

KUSH E LËVIZI GURIN?

Ndaj kësaj pyetjeje “I nderuari Ahmed Deedat zgjidhi problemin në mënyrë shumë të thjeshtë dhe bindëse duke ngacmuar mendjet e të gjithë kristianëve të menduar…” Në emër të All-llahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! “KUSH E LËVIZI GURIN” ose “Kush e rrokullisi gurin?” (Marku 16:3) është një pyetje që ka shqetësuar teologët për 2000 vjet të shkuara. I nderuari Frank Morison, një ... Shfaq »

Kurani: Një udhëzim hyjnor apo një dokument historik

Dr. Aslam Abdullah Disa vite më më parë revista Atlanta botoi një artikull që sfidonte vërtetësinë e Kuranit. Ndërsa muslimanët intelektualë dhe aktivistë hoqën dorë nga sulmi pasi e konsideruan si naiv dhe të pavërtetë, revista Minaret dhe Muslim Observer botoi disa artikuj të gjatë duke analizuar artikullin e revistës Atlanta pikë për pikë. Gazetat përfunduan se sulmet mbi legjitimitetin ... Shfaq »

Kurani, libri i fundit

Javed Ahmad Ghamidi Kurani është libri i fundit dhe jo i pari i fesë që përfaqëson. Historia e kësaj feje është, se kur Zoti e krijoi njeriun në tokë, faktet bazë të fesë u ngulitën në natyrën e tij. Atij iu komunikuan faktet e mëposhtme nëpërmjet paraardhësit të tij Ademit: Së pari ai ka një Krijues, i Cili e ka ... Shfaq »

Kurani shpallje e fundit dhe pikëmbështetje e fesë

Behxhet Jashari “Elif, Lam, Ra.(ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit t’i nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë; (t’i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falënderuarit”. (Ibrahim, 1) Nuk mund të paramendohet ndonjë ideologji, rrymë filozofike, sistem apo religjion pa u mbështetur në ndonjë pikënisje, Libër, parime, etj. Çdo religjion ose drejtim filozofik ... Shfaq »

Kurani nuk mund të jetë një libër me origjinë hyjnore!

Nga Hesham Azmy Përktheu&përshtati: Admirim Luboteni Misionarët e krishterë tentojnë të vijnë deri tek përfundimi i përgjithshëm se Kur’ani nuk mund të jetë një libër me origjinë Hyjnore për shkak të kuptimeve të pa pranueshme që i përmban ai. Ndoshta ata kanë të drejtë në këtë përfundim dhe ne mund të anojmë të pajtohemi me ta për këto arsye: – ... Shfaq »

Kurani i madhërishëm mrekulli unike

Ajni Sinani “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat (ajetet) Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është Dëshmues i çdo gjëje?!” (Fussilet: 53) Kurani si i tërë, germë për germë dhe fjalë për fjalë, i është ... Shfaq »