Arkivat e Autërve: Senad Maku

Islami, Krishterimi dhe Thirrja Sataniste

Xhemis Stafa Të ndodhur para fakteve të situatës globale, konstatojmë se manipulimi masiv i njeriut ka arritur majat e tij.Ndryshe nga dje, që manipulimin e merrte përsipër thashethemi, sot atë e mbart media duke e shpërndarë në mynyrë spektakolare në ēdo mendje dhe zemër.Jo më kot ajo është quajtur pushteti katërt.Njeriu i sotëm materialist është i predispozuar ti besoj më ... Shfaq »

ISAI a.s. nga Biri i Njeriut tek Jezusi Perendi

Përkthyer nga Gj.Arabe Roland V. Parathënie Falenderimi i takon vetëm të madhit Allah, Zotit të gjithësisë, i Cili dërgoi vulën e pejgamberëve dëshmues, përgëzues e qortues, dhe thirrës në rrugën e Tij sikurse një pishtar ndriçues… Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi këtë Pejgamber, lajmëtar i fjalës së Allahut mbarë njerëzimit… Feja ose besimi në Zot – ose më ... Shfaq »

ISAI A.S. (JEZUSI) NË LIBRAT E SHENJTA

Muzemil Osmani Faleminderimet i takojnë All-llahut xh.sh, Krijuesit të botërave, ndërsa salavetet më të mira për të dërguarin tonë Muhamedin a.s, kurse të mirat e Zotit qofshin edhe për familjen e të dërguarit, sahabët dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e Muhamedit a.s deri në Ditën e Gjykimit. Hyrje Muslimanët shtangën nga habia kur lexojnë shkollarë të dëgjuar, ... Shfaq »

Isai a. s. dhe disa aspekte të jetës së tij

Nexhat Ibrahimi Hyrje Fenomeni i figurës së Isait a.s., pastaj jeta, veprimtaria dhe vdekja/zhdukja e Isait a.s. është ndër temat më të diskutueshme, më kontraverse në literaturën botërore në përgjithësi, por edhe atë religjioze hebraike, kristiane e islame në veçanti. Janë shkruar mijëra artikuj e vepra të të gjitha zhanreve në shumë gjuhë dhe s’ka të sosur në këtë rrafsh. ... Shfaq »

Isai / Jezusi në Kuran

Muhammad Ata ur – Rahim Përktheu: Qani Nesimi (Muhammad Ata ur – Rahim , “JESUS A Prophet of Islam”, 1979 Londër, f. 206 – 220) Kurani, Libri i fundit i shenjtë, të cilin Krijuesi ia shpalli Pejgamberit të fundit, është burim për njohjen e Jezusit (Isait), që është i panjohur edhe për shumë studiues të krishterimit. Kur’ani nuk na udhëzon ... Shfaq »

ISA I BIRI I MERJEMES

Naxhi Ibrahimi Merjemja ishte e bija e Imranit dhe e Hënës. Imrani dhe Hëna jetuan kohë të gjatë në martesë, duke mos pasur fëmijë. Një mëngjes nëna e Merjemes, Hëna kishte dalur para shtëpisë dhe e shikonte një zog se si i ushqente me sqep të vegjlit e saj dhe pastaj i vendeste nën krahë, duke i mbrojtur nga të ... Shfaq »

IDENTITETI I JEZUSIT

Identiteti i Jezusit John P. MeierFragmenti i shkëputur nga: “New Jerome Biblical Commentary”, The (paperback reprint) (3rd Edition) by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy (Paperback – Nov 25, 1999) Problemi Qendra dhe fokusi i mesazhit dhe jetës ministrore të Jezusit ishte ardhja e Mbretërisë së Perëndisë, triumfi i Atit në mëshirë dhe gjykim dhe rimbledhja ... Shfaq »

I Dërguari me emrin Ahmed

Artrim Qamili “Atyre që u kemi dhënë librin (çifutët dhe të krishterët), ata e njohin ate (Muhammedin, alejhis-selam) siç i njohin bijtë e vet, e një grup prej tyre edhepse e dinë këtë, janë duke fshehur të vërtetën” (El-Bekare, 146). Tregon Ata bin Jesar: “E takova Abdullah bin Amr bin el-As dhe e pyeta: “Më trego përshkrimin e të Dërguarit ... Shfaq »

Historia e Ungjillit te Barnabait

Sipas tij: Jezusi; Nje profet i Islamit nga Muhammad `Ata ur-Rahim Ungjilli i Barnabait eshte i vetmi ungjill i njohur qe ka arritur ne ditet tona, i cili eshte shkruar nga nje dishepull i Jezusit (s), nga nje neri i cili me te vertet shpenzoi pjesen me te madhe te jetes se tij nen shoqerine e Jezusit (s) gjate tre ... Shfaq »

Historia e profetit Isa a.s

Ndërkohë që dy profetët Zekeria dhe Jahja a.s u vranë, jetonte një profet i tretë, i cili sapo ishte dërguar si i tillë, profeti Isa a.s. Kur u vranë Jahja dhe Zekeria a.s, profeti Isa a.s sapo i kishte kaluar të tridhjetat. Ai njihet ndryshe dhe me emrin Mesi. Këtë ai e mori për shkak të udhëtimeve të shumta. Ai ... Shfaq »