Arkivat e Autërve: Senad Maku

KRISHTERIZMI

Naxhi Ibrahimi 1.Baza e përbashkët e të gjitha religjioneve dhe sekteve të krishtera? Krishterizmi është njëri ndër religjionet më të mëdha botërore, në fakt, brenda tij ekzistojnë edhe religjione dhe sekte të tjera që ndryshojnë ndërmjet vete, madje në çështje doktrinare edhe pse të gjitha ato prehen nga baza e njëjtë: rrespektimin, adhurimin apo besimin në Isus Kristin, sipas të ... Shfaq »

KONCEPTI I ZOTIT XH.SH. NË KRISHTERIZËM

Nga Dr. Zakir NAIK Përktheu nga anglishtja: Besmir (Mexhid) YVEJSI I POZITA E JEZUSIT (ISAUT A.S.) NË ISLAM: (I) Islami është e vetmja fe jo krishtere, e cila në kushtet e fesë (besimit) ka edhe besimin në Jezusin (Isaun a.s.).Nuk është musliman ai njëri nëse ai nuk beson në Jezusin (Isaun a.s.). (II) Ne besojmë që ai ka qenë njëri ... Shfaq »

Kodi i Da Vinçit dhe falsifiteti i Biblës

Ajni Sinani All-llahu i madhëruar në Kuranin fisnik thotë: “Të mjerët ata, që me duart e veta e shkruajnë librin, e pastaj thonë: ‘Ja, ky është prej All-llahut’, për të nxjerrë ndonjë përfitim të parëndësishëm. Dhe të mjerët ata për atë që kanë shkruar duart e tyre dhe mjerë ata për atë që fitojnë!” (El Bakarah, 79) I Dërguari a.s. ... Shfaq »

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – (Pjesa II)

Shkronjat e shndërruara në hi Nga ata që nuk deshën të mbeten vetëm në dhunën kundër njerëzve, por u drejtuan edhe kundër fjalës së shkruar ose librit – që paraqet thesarin kulturor të një populli – është edhe françeskani Francisko Ksimenes de Cisnerosi, i cili ishte inkuizitori kryesor në Spanjë. Ky nuk deshi të mbetet vetëm me represio¬net dhe dhunën ... Shfaq »

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – (Pjesa I)

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – LIBRORUM PROHIBITORUM Shkruar nga: Behxhet Jashari “Ju lutem, këto libra medoemos t’i dërgoni diku. Dërgoni në universitet në Kajro ose në Fes. Për to këtu në Garnatë nuk ka shpëtim”.  (Një zonjë plakë e Granadës, dhjetor, 1499, Granadë – Spanjë) Terrori ndaj librit ishte një nga fatkeqësitë më të mëdha të historisë së fjalës së ... Shfaq »

KATËR UNGJIJTË – BURIMET E TYRE – HISTORIA E TYRE

Dr. Maurice Bucaille Në shkrimet e kohës së fillimit të krishtërimit Ungjijtë përmenden shumë më vonë se veprat e Palit. Vetëm në gjysmën e shekullit II, më saktë pas 140 vjetësh, paraqiten dëshmi lidhur me përmbledhjen e shkrimeve të ungjilltarëve, kurse “nga fillimi i shekullit të dytë shumë autorë të krishterë na tregojnë se e njohin numrin më të madh ... Shfaq »

JOAUTENTICTETI I UNGJILLIT

Ulfe Aziz-us-samed Ungjijtë janë hartuar pasi që të krishterët e hershëm janë ndarë në sekte të ndryshme. Ata në fakt janë hartuar që t’i propagandojnë mësimet speciale të drejtimeve të ndryshme, kurse themeluesit e tyre nuk kanë pasur mjaft kujdes derisa i kanë ndërruar dokumentet e hershme dhe materialin tjetër tradicional, i cili ka të bëjë me jetën dhe me ... Shfaq »

Jezusi/Isai i dërguari besnik i Zotit

“Edhe pse që nga fëmijëria isha edukuar në frymën krishtere, kurrë nuk mund ta pranoja idenë se Krishti është bir i Zotit. Mendoj se shumica e besimtarëve të krishterë, nuk janë asnjëherë të sigurt në besimin e tyre.” Philip John Halford – prift protestant që pranoi Islamin. Ajni Sinani Krishterimi në formën e vet origjinale ka qenë po e njëjta ... Shfaq »

KUNDËR GODITJEVE BIBLIKE (Pjesa e pare)

KUNDËR GODITJEVE BIBLIKE  Goditjet Biblike: Të Krishterët si dhe Dëshmitarët e Jahovait etj. Të cilët nuk i lënë të qetë muslimanët në shtëpit e tyre Nga AHMED DEEDAT SI TA PËRDORIM – “ARMËT E BETEJËS” Në kryqëzatat e tanishme,bota e krishterë ka lëshuar “vrapimin e vrullshëm” (Biblën e Shenjtë) në 2000 gjuhë të ndryshme.Vetëm për arabët,ata kanë botuar Dorëshkrimet e ... Shfaq »

KUNDËR GODITJEVE BIBLIKE (Pjesa e dyte)

20.JEZUSI(PQMT)NJË “ZOT”?:I pafuqishëm (a)”Unë S’MUND TË BËJ ASGJË nga vetja ime…”GJONI 5:30 AI NUK KISHTE NJOHURI PËR TË ARDHMEN: (b)”Sa për atë ditë dhe atë orë,askush nuk e di,asëngjëjt në qiell,AS BIRI,por vetëm Ati.” MARKU 13:32 AI ISHTE I PADITUR NDAJ STINËVE(AI NUK I DINTE STINËT) (c)”Dhe,duke parë nga largë një fik që kishte gjethe,shkoi për të parë nëse mund ... Shfaq »