Arkivat e Autërve: Senad Maku

KRISTIANIZMI PAULIAN (Pjesa e Dytë)

OSTROGOTET Nga ana tjeter, perandori i Ostrogotëve – Theodorik, që ishte ndekës i fesë ariane, gjatë sundimit të tij la namë në tolerancë. Ai mendonte se zgjidhja e religjionit duhet të jetë e lirë dhe se askush nuk mund të detyrohet të besojë kundër dëshirës së vet [84]. Për këtë arsye, vetë perandori kishte opozitar brënda senatit romak, por deri ... Shfaq »

Krishterizmi Misionar

Dr. Geri Miler Analize e nje Muslimani Kjo pune nuk eshte nje sulm mbi Kristianizmin. Ne vend te kesaj, ne kemi per qellim te qartesojme vagellimin, te japin informacionin e neglizhuar dhe te perfundojme mendimet e pakompletuara qe gjejme ne prezantimet e misionareve kristiane. Kur’ani e inkurajon diskutimin çeshtjeve fetare, por sipas nje parimi vital: te dyja palet supozohen te ... Shfaq »

Jezusi – Musliman

Shkruar nga: Ali Ataie Përktheu: Kujtim Sejdiu Debati është zhvilluar me shekuj. A ishte Jezusi historik nga Nazareti vetëm një rabin i madh apo ishte diçka më tepër? A ishte ai një pacifist revolucionar apo ishte një çifut fanatik i vendosur të përzë jashtë rrangullat romake. Mbase ishte Mesia i hebrenjve dhe Profeti i Zotit apo ndoshta Zoti vetë? Ndoshta ... Shfaq »

Jezusi në Islam

Përktheu: Rezart Beka Marrë nga libri, i Raffaelo Russo-s: Islam storie e dottrine, f. 115-122 Lexuesi perëndimorë shpesh habitet kur njihet me faktin se muslimanët e njohin Jezusin si një profet të tyre, por kjo nuk duhet të na bëjë habi nëse marrim parasysh faktin se Muhamedi nuk e konsideronte veten themeluesi i një “religjoni të ri”, por përkundrazi një ... Shfaq »

Jezusi historik dhe Krishti i besimit

Geza Vermes Në fund të shekullit të parë të erës sonë, Krishterimi kishte humbur nga vëmendja e tij Jezusin e vërtetë dhe kuptimin fillestarë të mesazhit të tij. Pali, Gjoni dhe kishat e tyre, e zëvendësuan Jezusin historik me Krishtin hyjnor të besimit, ndërsa këmbënguljen e tij mbi përpjekjen personale, përqendrimin dhe mbështetjen tek Zoti, e zëvendësuan me meritat shpëtuese ... Shfaq »

Islami, Krishterimi dhe Thirrja Sataniste

Xhemis Stafa Të ndodhur para fakteve të situatës globale, konstatojmë se manipulimi masiv i njeriut ka arritur majat e tij.Ndryshe nga dje, që manipulimin e merrte përsipër thashethemi, sot atë e mbart media duke e shpërndarë në mynyrë spektakolare në ēdo mendje dhe zemër.Jo më kot ajo është quajtur pushteti katërt.Njeriu i sotëm materialist është i predispozuar ti besoj më ... Shfaq »

ISAI a.s. nga Biri i Njeriut tek Jezusi Perendi

Përkthyer nga Gj.Arabe Roland V. Parathënie Falenderimi i takon vetëm të madhit Allah, Zotit të gjithësisë, i Cili dërgoi vulën e pejgamberëve dëshmues, përgëzues e qortues, dhe thirrës në rrugën e Tij sikurse një pishtar ndriçues… Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi këtë Pejgamber, lajmëtar i fjalës së Allahut mbarë njerëzimit… Feja ose besimi në Zot – ose më ... Shfaq »

ISAI A.S. (JEZUSI) NË LIBRAT E SHENJTA

Muzemil Osmani Faleminderimet i takojnë All-llahut xh.sh, Krijuesit të botërave, ndërsa salavetet më të mira për të dërguarin tonë Muhamedin a.s, kurse të mirat e Zotit qofshin edhe për familjen e të dërguarit, sahabët dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e Muhamedit a.s deri në Ditën e Gjykimit. Hyrje Muslimanët shtangën nga habia kur lexojnë shkollarë të dëgjuar, ... Shfaq »

Isai a. s. dhe disa aspekte të jetës së tij

Nexhat Ibrahimi Hyrje Fenomeni i figurës së Isait a.s., pastaj jeta, veprimtaria dhe vdekja/zhdukja e Isait a.s. është ndër temat më të diskutueshme, më kontraverse në literaturën botërore në përgjithësi, por edhe atë religjioze hebraike, kristiane e islame në veçanti. Janë shkruar mijëra artikuj e vepra të të gjitha zhanreve në shumë gjuhë dhe s’ka të sosur në këtë rrafsh. ... Shfaq »

Isai / Jezusi në Kuran

Muhammad Ata ur – Rahim Përktheu: Qani Nesimi (Muhammad Ata ur – Rahim , “JESUS A Prophet of Islam”, 1979 Londër, f. 206 – 220) Kurani, Libri i fundit i shenjtë, të cilin Krijuesi ia shpalli Pejgamberit të fundit, është burim për njohjen e Jezusit (Isait), që është i panjohur edhe për shumë studiues të krishterimit. Kur’ani nuk na udhëzon ... Shfaq »