Arkivat e Autërve: Senad Maku

TROJSTVO – Vjekovna Misterija Hrišćanstva

Sadržaj i zaključci ove knjige na bosanskom jeziku Sadržaj “U ime Oca i Sina i svetoga Duha”, je dogma koju hrišćanstvo nudi čovječanstvu. Ovo je suština i temelj hrišćanstva. Ako ne vjeruješ i nisi kršten po ovoj formuli, nisi hrišćanin. Ova doktrina je jedna od najvažnijih učenja crkve. To je kamen temeljac hrišćanske vjere. Dakle, doktrina trojstva uči nas da ... Shfaq »

TRINITY – A Christian Mistery over Centuries

Summary and conclusion of this book in English Summary “In the name of Father, the Son and the Holy Ghost”, is the doctrine which Christianity offers to mankind. This is the essence, the basis of Christianity which, if you do not believe in it or do not submit yourself to it you cannot be a Christian. This doctrine is one ... Shfaq »

“ASNJË LIBËR I SHENJTË NUK KA ZBRITUR NGA QIELLI” PËRVEÇ KURANIT!

“Asnjë libër i shenjtë nuk ka zbritur nga qielli” – është titulli i një artikulli, të cilin në shqip e solli portali koha.net[1]. Artikulli, në origjinal[2], është një rezyme e një kërkimi ekipor shkencor pesëvjeçar nga shkencëtarë të Institutit për Kërkime Historike në Washington, publikimi komplet i të cilit pritet të bëhet vetëm në vitin 2015. Studimi ka të bëjë ... Shfaq »