Arkivat e Autërve: Senad Maku

INTRODUCTION TO JUDAISM

by Dr. Zakir Naik (I) INTRODUCTION TO JUDAISM: Judaism is one of the important Semitic religions. Its followers are known as Jews and they believe in the prophetic mission of Prophet Moses (pbuh). (II) CONCEPT OF GOD IN JUDAISM: (i) The following verse from the book of Deuteronomy contains an exhortation from Moses (pbuh): “Shama Israelu Adonai Ila Hayno Adna ... Shfaq »

Important Questions About The Trinity

Both Muslims as well as Christians affirm that God Almighty is a just and merciful God. Muslims believe that the sign of God’s mercy is that He multiplies the good deeds of mankind from ten to seven hundred times, or even more. He also counts an evil deed as a single evil deed or forgives it. The Church, on the ... Shfaq »

How many ‘Sons’ does God have?

Many people tell us “but the Bible clearly says that Jesus is the Son of God. How can you say that Jesus is not God’s only begotten son when Jesus says it so clearly in black and white in the Bible?” Well, first of all, as seen in the previous section, we first need to know the language of his ... Shfaq »

Enigma in the Bible

Prepared by: Sadat Musa, Prishtina 10 enigmatic questions in the Bible: 1. Has anyone seen God? a) No one has ever seen God [1 John 4:12] b) Amos saw God [Amos 7:7] c) No one has ever seen God, but God the One and Only [John 1:18] d) Abraham saw the God [Genesis 18:1] e) Moses and Aaron, Nadab and ... Shfaq »

EN-NASRANIJE – KRŠĆANSTVO

Postoji predaja da su nazvani po mjestu Nasara u Palestini. To je vjerovanje koje je objavljeno Isau alejhi selam kao dopuna Objavi, koju je dobio Musa alejhi selam, koja poziva u tevhid – vjerovanje u jednog Allaha subhanehu ve te’ala i lijep ahlak, međutim, to vjerovanje je brzo doživjelo iskrivljenje, posebno od strane svetog Pavla – židova. On je, ako ... Shfaq »

Dragi Hrišćani, upitajte se!

Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi Allahu pokorni!” (El-Qur’an) PITANJA U VEZI TROJSTVA: Prema mnogim hrišćanima, ... Shfaq »

Da li je Isus odnosno Isaa, bio Bog, Božiji sin ili iskreni Allahov rob i poslanik?

Bismillah, elhamdulillah, ve salatu ve selamu ala rasulallah Cijenjeni brate i poštovana sestro, u nardnom tekstu od imama islamskog centra u Torontu, Šabira Alija (Shabir Ally) vidjet ćemo dokaze koje hrišćani imaju u svojim knjigama da Isus (Isaa neka je Allahov mir i blagoslov na njeg) nije bio Bog niti Božiji sin, već je bio iskren Allahov rob i poslanik. ... Shfaq »

Corruption of the Torah

A while ago, a Muslim brother forwarded a message he found on a Jewish net which attempted to prove the corruption of the Qur’an. The post attempted to show that Muslims are command in the Qur’an to kill all non-Muslims and FORCE them into Islam. A knowledgeable scholar of Islam, one who knows the context within which each verse was ... Shfaq »

Feja Islame në trojet shqiptare gjatë Osmanlinjëve

Senad Maku Shqiptarët i përkasin një populli ndër më të lashtët të Evropës. Përhapja e Islamit në botë e veçan në trojet shqiptare, ka qenë, është dhe do të jetë çështje mjaft e vështirë dhe komplekse. Që të hedhet dritë në këtë temë, nevojitet një qasje multidisiplinore dhe serioze historike, kulturore, shoqerore, filozofike, arkeologjike e të tjera. Kontaktet e para ... Shfaq »

Feja Islame në trojet Shqiptare para Osmanlinjve

Senad Maku Në tekstet shkollore, në shkrimet gazetareske dhe në media të ndryshme, historianët tanë praninë e Islamit në Ballkan dhe në trojet shqiptare e shohin krahas pushtimeve Osmane. Të dhënat dëshmojnë se gjurmët e Islamit në Ballkan dhe në trojet shqiptare janë shumë më të hershme para shekullit XIV. Të shkruhet për praninë e Islamit në ballkan dhe në ... Shfaq »