Shkrime të bashkpuntorëve

A ishte Muhammedi a.s. vërtet i dërguar i Zotit?!

Ajni Sinani Ka shkrime të shumta nga jomuslimanë që thonë se Muhammedi a.s. ishte një njeri i urtë e i mençur, që pohoi në mënyrë të rremë se është i Dërguari i Zotit! Dhe një numër jo i vogël njerëzish sot në botë janë bërë pré e këtyre shkrimeve tendencioze. Për të kuptuar pavërtetësinë e këtij pretendimi le të zgjedhim ... Shfaq »

A është Kurani një libër i pastrukturuar?

Mustansir Mir Një ndër akuzat e kahershme që kanë mëshuar ndaj Kuranit nga jomyslimanët, është se ai na paska një strukturë dhe formë të çrregullt. Thuhet se nga ajeti në ajet, nuk paska një ndërlidhje fort të kuptimtë dhe se suret e tij qenkan vendosur në një farë mënyre, që bazohet në parimin e papërpunuar të gjatësisë në zvogëlim, një ... Shfaq »

A është Kryqëzuar Krishti?

Halil Ibrahimi Një nga besimet thelemore të Krishtërimit është se Jezusi i quajtur Krisht ka vdekur dhe ka lejuar derdhjen e gjakut të tij për hir të faljes së mëkateve të njerëzimit. Me fjalë të tjera Jezusi ka vdekur në kryq si sakrificë për mëkatet tona. Le ta sqarojmë këtë temë nga Bibla dhe le të shohim se a është ... Shfaq »

A ËSHTË JEZUSI ZOT ? (Pjesa e Parë)

A ËSHTË JEZUSI ZOT ? Ligjerat nga Ahmed Didati Ky program u realizua nga Qendra Ndërkomëtare Islame për zhvillim Kati i tretë, qendra Sejani P.O.Box 2439 Durban Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Ju urojmë të gjithëve mirëseardhjen në qendrën e shërbimit Keintington. Do t’i luteshim Imam Faudi Koniliusit të fillojë farset që paraprijnë këtë mbrëmje me një recital nga ... Shfaq »

A ËSHTË JEZUSI ZOT ? (Pjesa e Dytë)

Këtu në librin e Zanafillës, në kapitullin 1 rreshti 1: “Në fillim Zoti krijoi Qiellin dhe Tokën”. Dhe poshtë fjalës Zot ishte një numër për sqarim, ku në këtë sqarim ky referent D.r Skoufi me 8 DD, jo Didad , thotë se fjala Zot në gjuhën hebreishte do të thotë EL-Elah ose All-llah. Prandaj i vetmi përjashtim që bëra para ... Shfaq »

A është Jezu Krishti Perëndi?

Halil Ibrahimi Kush është Krishti? Kush është Jezu Krishti? Zot, bir i Zotit, njeri, profet i Zotit, gënjeshtar apo asnjëra nga këto? Kjo pyetje na është imponuar nga të krishterët me rëndësinë e jetës a vdekjes, shpëtimit a humbjes. Me shekuj të tërë muslimanët kanë mbajtur besimin se Jezu Krishti ishte vetëm njëri ndër shumë të dërguarit që Allahu ia ... Shfaq »

“Kush më ka parë mua e ka parë Atin” Ungjilli sipas Gjonit 14:8-9

“Filipi i tha: “Zot, na e trego Atin, dhe na mjafton“. Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: “Na e trego Atin?”. Ungjilli sipas Gjonit 14:8-9 Filipi donte ta shihte Zotin me sytë e tij, ... Shfaq »

A është Bibla të cilën e kemi në duar sot e njëjtë me atë të kohës së Muhamedit a.s.?

M S M SAIFULLAH & Hesham AZMY Përktheu: Halil Ibrahimi Hyrje A është Bibla të cilën e kemi në duar sot e njëjtë me atë të kohës së Profetit Muhamed a.s.? Një misionar i zakonshëm kristian duke tentuar që të ungjillëzojë muslimanët do ti përgjigjej me “PO” kësaj pyetjeje. Mirëpo kur atij do ti jetë kërkuar që të mbështesë me ... Shfaq »

A është Bibla kontradiktore?

Fatmir Çupi Në një botim tjetër të Dëshmitarëve, drejtur ekskluziivsht muslimanëve, ka një shkrim i cili të habit shumë: “Disa kritikë të Biblës pohojnë se ajo është kontradiktore. A është e vërtetë? Jo. Kur i pyet këta kritikë se cilat pjesë të Biblës janë kontradiktore, zakonisht nuk dinë të përmendin asnjë shembull të veçantë”. (1) (1- “Koha për nënshtrimin e ... Shfaq »

A është Allahu perëndia Hënë?

Shabbir Ally Nga faktet e madhështisë së Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Mos adhuroni as diellin e as hënën. Sexhde bëjini vetëm Allahut, i cili i krijoi ato, nëse adhuroni vetëm Atë. (41:37) Taktikat mashtruese të Morey-t: Një i njohur i krishterë më zgjati me krenari një kopje të një libri me titull Allahu, Perëndia-hënë në arkeologjinë e ... Shfaq »