Shkrime të bashkpuntorëve

Triniteti i pakuptueshëm

Rrezart Beka Doktrina e trinitetit është një nga mësimet më të rëndësishme të Kishës. Ajo konsiderohet si guri i qoshes i teologjisë së krishterë. Kjo doktrinë synon të zbuloj thelbin e Perëndisë, pjesën më intime të qenies së Tij. Ajo priret për të shkuar në brendësi të Hyjnisë dhe të na bëj të njohur shumësinë e personave që gjenden në ... Shfaq »

Trinia nuk është besim Biblik

Xhelal Ebuelrub  Burimi: 50 koncepte të drejta e humane nga Muhamedi, f.20-22 … Enciklopeditë dhe fjalorët kryesor perëndimorë, të shkruara në Perëndimin e krishterë, nga kryesisht autorë perëndimorë të krishterë, i pranojnë këto fakte: The New Encyclopaedia Britannica:”As fjala ‘Trini’ e as doktrina e qartë nuk gjenden në Dhiatën e Re, e as që Jezusi dhe pasuesit e tij patën ... Shfaq »

Trinia në perspektivën myslimane: Një Perspektivë Myslimane

Tim Winter (Teksti i një leksioni të dhënë së fundmi para një grupi të krishterësh në Oksford, 1996) Çdo përshfaqje e kuptimeve myslimane rreth Trinisë do të rrethohet nga një mori vështirësish. Jo më i vogli prej tyre është fakti se këto kuptime myslimane kanë qenë pothuajse po aq të ndryshme dhe të numërta sa ato të rrënjosura në mesin ... Shfaq »

Tregimi i falsifikuar mbi Isain a.s.

Shaban Tairi Është fakt i pamohueshëm se Krishterët pas ngritjes së Isait a.s. nga ana e Allahut xh.sh. e ndryshuan Inxhilin dhe futën në të fjalët e tyre, dhe duke bërë këtë, harruan se në të do të bëjnë kontradikta të pa para. Në të shohim gabime fatale, ku shohim se ngjarjet kryesore për Isaun a.s. janë të shtuara duke ... Shfaq »

TREGIME KURANORE DHE BIBLIKE

Dr. Maurice Bucaille PASQYRA E PËRGJITHSHME Në Kur’an ka një numër të kosiderueshëm temash, të cilat janë shënuar më përpara në Bibël. Këto janë, para së gjithash, tregime mbi profetët: Nuhun(Noa), Ibrahimin( Abrahamin), Jusufin (Josifin), Iliasin (Ilian), Junusin (Jonas), Ejjubin (Job), Musain (Moisiun); mbi mretërit e Izraelit, si : Shaulin, Davudin (Davidin), Sulejmanin (Solomon), t’i përmendim vetëm tregimet kryesore të ... Shfaq »

TRADITA GOJORE PAS UNGJIJVE

Tradita gojore pas ungjijve- Pjesa e I Bart Ehrman Për momentin, do ta lëmë mënjanë çështjen e autorësisë së ungjijve, përveç për të theksuar faktin se të katër ungjijtë janë vepra anonime, autorët nuk na e kanë lënë të shkruar identitetin e tyre. Preokupimi ynë hëpërhë përfshin një tjetër çështje, d.m.th. si dhe kur këto autorë anonim i kanë huazuar ... Shfaq »

Temat e Kuranit

Temat të cilat shtjellohen në Kuranin Fisnik janë të shumta, ndaj dhe nuk mund të numërohen veç e veç, por në vijim, do të përpiqemi që nëpërmjet një vështrimi sipërfaqësor t’i potencojmë këto tema: 1. Allahu, Qenia e Tij, Cilësitë dhe Njëshmëria, ajo nga e cila duhet të besojmë se Allahu është i Pastër, si dhe ajo që duhet t’ia ... Shfaq »

“Unë dhe Ati jemi Një” Ungjilli sipas Gjonit 10:30

Para se të fillojmë me vargun nga Ungjilli sipas Gjonit 10:30 le të ekzaminojmë disa nga deklarimet e ekzagjeruara të cilat i ka thënë vetë Jezusi sipas Dhjatës së Re: Për shembull tek Mateu 21:21 ne lexojmë: “Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: “Në të vërtetë ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do ... Shfaq »

SKIZMAT KISHTARE DHE FUNDAMENTALIZMI

Behxhet Jashari 1. Zhvillimet e kristijanizmit të hershëm dhe deformimet paliane Jeta e Jezusit ishte mjaft interesante, pasi që ai erdhi në kohën kur Perandoria Romake tanimë kishte arritur kulmin e “mëkateve”. Mësimet Hyjnore të Jezusit (Isaut) ishin parime për jetën dhe shoqërinë e atëhershme… Pas ngritjes së Isaut në qiell, qarqet e ndryshme intelektuale dhe politike të asaj kohe ... Shfaq »

Si u bë 25 dhjetori Krishtlindje/ A është me të vërtetë ditëlindja e Krishtit?

Më 25 dhjetor, kristianët anembanë botës do të mblidhen për të festuar ditëlindjen e Jezusit. Këngë të gëzueshme, liturgji speciale, dhurata të mbledhura me letra të shkëlqyeshme, ushqime festive: të gjitha këto karakterizojnë ditën e festimit sot, të paktën në hemisferën veriore. Por nga erdhi festivali i Krishtlindjes? Si u bë 25 dhjetori i lidhur me ditëlindjen e Jezusit? Bible ... Shfaq »