Ju rekomandojmë

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva

Sledećih deset perioda su bila najstrašnija u celoj  istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine Nerona koji je toliko bio poznat po nasilju i grubosti, da je spalio grad Rim, a zatim za to optužio hrišćane i žestoko ih zlostavljao. Priznavanje pripadnosti hrišćanstvu je bio ogroman greh. Ubio je Pavla, njegovu suprugu i masu drugog sveta, a ubijanje se nastavilo ... Shfaq »

Šesnaest velikih protivrečnosti u Bibliji

Dokazi da je Biblija prepuna protivrečnosti, grešaka i iskrivljivanja: Neslaganja u imenima i broju Venijaminovih sinova: U Prvoj knjizi Dnevnika  (7:6) stoji: „Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica.“ U Prvoj knjizi Dnevnika (8:1-2): „A Venijamin rodi Velu prvenca svog, Asvila drugog, i Aru trećeg, Noja četvrtog, i Rafu petog.“ U knjizi Postanak (46:21): „A sinovi Venijaminovi: Vela, Veher, Asvil, ... Shfaq »

Jedanaest velikih grešaka u Bibliji

Dokazi da je Biblija prepuna protivrečnosti, grešaka i iskrivljivanja…  Greška u dužini boravka Izraelaca u Egiptu: U Poslanici Izlazak (12:40-41) se navodi: „(40) A baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru četiri stotine i trideset godina. (41) I kad se navrši četiri stotine i trideset godina, u isti dan izađoše sve vojske Gospodnje iz zemlje misirske.“ Ovo je greška, jer dužina boravka Izraelaca u ... Shfaq »

Uzroci nastanka različitih jezičkih izraza u Bibliji

Horn je u svome komentaru rekao: “Za nastanak različitih jezičkih varijanti postoje četiri uzroka: Nemar i zaborav autora: Pretpostavka je da se desio na sledeće načine: Da onaj ko prepisivaču čita tekst pogreši u čitanju ili, pak, pisar pogrešno razume njegove reči pa ih napiše onako kako on misli.   Hebrejska i grčka slova su slična jedna drugima, pa pisar ... Shfaq »

Dokazi da sledbenici Biblije nemaju neprekinut lanac prenosilaca Novog zaveta

Svi hrišćanski prethodnici i znatan broj današnjih se slažu u tome da je Jevanđelje po Mateju pisano hebrejskim jezikom i da je zagubljeno zbog izmena koje su u njemu pravile hrišćanske sekte, i ogromnih nesreća koje su zadesile hrišćane u prva tri veka. A što se tiče sadašnjeg primerka Jevanđelja po Mateju na hebrejskom jeziku ono je prevod prevoda s ... Shfaq »

Dokazi da sledbenici Biblije nemaju neprekinut lanac prenosilaca Starog zaveta

Nebeska knjiga koja se mora slediti je samo ona koja je pisana posredstvom verovesnika i koja je nakon toga do nas doprla neprekinutim lancem prenosioca bez izmena i modifikacija. Pripisivanje knjige nekome ko ima inspiraciju, samo na temelju sumnji i pretpostavki, nije dovoljan dokaz da knjiga doista pripada toj osobi kojoj se pripisuje, pa kada bi tu tvrdnju zastupala i ... Shfaq »

Opovrgavanje trojstva

Prvo: Stari zavet govori da je Bog (ar. Allah) jedan i jedini. Da nema suprugu, niti dete. Živ je i besmrtan. U stanju je da radi sve što hoće. Ništa nije slično ni Njegovom biću niti Njegovim svojstvima. Ova stvar je tako jasna i za nju postoji toliko dokaza da ih je suvišno navoditi. Drugo: Obožavati nekoga ili nešto mimo ... Shfaq »

Sumnje sveštenika po pitanju nadnaravnosti Kur’ana

Misionari hrišćanstva u navode tobožnji dokaz protiv Časnog Kur’ana: “Ne slažemo se da je kur’anski izraz krajnji, nedostižni stilski domet, a kada bismo to i prihvatili bio bi to opet nepotpun dokaz njegove nadnaravnosti, jer je to uočljivo i jasno samo onome ko savršeno dobro poznaje arapski jezik. S druge strane to bi značilo da bi i sve ostale, visokim ... Shfaq »

Da li je Isus živi svedok knjiga Starog zaveta?

 Hršćani misle da je Isus, neka je mir na njega, zaista, živi svedok knjiga Starog zaveta, a da su bile iskrivljene ne bi ih uzimao kao os­novu, nego bi bio dužan da jevreje optuži za iskrivljivanje. Ovaj pogrešan zaključak zahteva odgovor, jer ni jedna od knjiga Starog ili Novog zaveta nije prenošena doslovno i nepre­kidnim sledom; ni jedna od njih nema lanac prenosioca ... Shfaq »

Da li Kur’an nije Božiji govor zato što se ne slaže sa Biblijom?

Hrišćani kažu: “Kur’an se, na mnogo mesta, ne slaže sa Starim i Novim zavetom, pa ne može biti Božiji govor” Odgovor: Za knjige dva Zaveta nije dokazan utvrđen lanac njihovih prenosioca koji seže do samih autora. Zatim, dokazano je da su te knjige prepune protivrečnosti i grešaka. U njima je dokazana namerna korekcija, dopunjavanjem osnovnog teksta ili njegovim dokidanjem, izmenom ... Shfaq »