Ju rekomandojmë

Mrekullia gjuhësore e Kuranit

Ismail Faruku Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse arabeska u bë parimi mbizotërues i ... Shfaq »

Musai, Isai dhe Muhamedi a.s.

Alija Izetbegoviq Islami ka dy histori: ajo para dhe ajo pas Muhammedit, a.s. Historia e Islamit pas Muhammedit (historia e Islamit në kuptim të ngushtë), s’mund të kuptohet krejtësisht pa parahistorinë e Islamit dhe veçanërisht pa pjesën e fundit të saj që përfshin periudhën e judaizmit dhe të krishterimit. Roli i këtyre tri religjioneve të shpallura është tejet i madh. ... Shfaq »

Misteret e Krishtërimit, ndikimet pagane në teologjinë e Shën Palit

Lorena Kollobani Paganët d festonin 25 Dhjetorin ditën e lindjes së zotit të tyre Diellit, Pali e zëvendësoi me Krishtlindjet Në Dhiatën e Re, Shën Pali ka shkaktuar shumë polemika jo vetëm mes feve, por edhe mes dijetarëve. Pali ishte shumë mirë i njohur me traditat, zakonet, kulturat dhe besimet. Ai konsiderohej si një njeri inteligjent dhe me personalitet të ... Shfaq »

Mesazhi i Jezuit* (Pjesa e dytë)

Aisha Stacey Ne tanimë vërtetuam se Jezui, i biri i Marisë, ose siç quhet nga muslimanët, Isa ibën Merjeme, realizoi mrekullinë e tij të parë derisa ishte në krahët e Marisë. Ai foli me lejen e Zotit dhe fjalët e tij të para ishin: “Unë jam rob i Zotit.” [Kur’an 19:30]. Ai nuk tha “Unë jam Zot” as edhe “Unë ... Shfaq »

Mëkat fillestar apo pafajësi

Abdus Sattar Ghauri Islami nuk e pranon besimin e “mëkatit fillestar”. Interesi i tij kryesor është “mëkati i kryer” dhe jo “mëkati fillestar”. Sipas Islamit mëkati nuk është as si një sëmundje e trashëguar, që transferohet nga babai tek biri nëpërmjet sistemit riprodhues dhe as si një titull apo shtresë shoqërore, që i vjetri mund t’ia kalojë të riut të ... Shfaq »

Me plakjen e kohës, Kur’ani rinohet

Kur’ani i ka shprehur me nga një fjali të vërtetat përkatëse të degëve të ndryshme të shkencave dhe i ka shpallur ato para syve tanë. Në çfarëdo fushe që të bëhen hulumtime nisur nga ky këndvështrim, do të gjendet përputhja midis ajeteve-argumente të Kur’anit dhe përfundimeve shkencore të arritura, ku do të duket tek valëvitet flamuri i Kur’anit. Kur’ani ka ... Shfaq »

Martesa në moshë te re e Aishes, nënës së besimtarëve

Ebu Abdurrahman Robert Skuirs Përktheu: Elton Gjeçi Martesa e Profetit Muhamed (paqja e Zotit qoftë mbi të) me Aishen, bijën e Ebu Bekrit, kur ajo ishte mjaft e re në moshë, ka qenë fokusi i shumë kritikave në perëndim. Fatkeqësisht, në periudhën neokolonialiste të bombave inteligjente, MTV-s, CNN dhe Big Mac-ut, disa nga ata që shprehen të jenë muslimanë vetë ... Shfaq »

Libri i Proverbave

Rezart Beka Ashtu siç e pamë edhe nga trajtimi që bën autori, megjithëse libri i Proverbave në hyrjen e tij ia njeh të gjithë veprën Salomonit, e vërteta është se ajo nuk është shkruar nga ky i fundit, ose të paktën nuk është shkruar tërësisht prej tij. Megjithëse autori i librit ka sjellë prova të qarta në lidhje me këtë ... Shfaq »

Libri “Kënga e këngëve”

Rezart Beka Problemet që shfaqen gjatë studimit të këtij libri janë të shumta dhe disa prej tyre cënojnë drejtpërdrejt besueshmërinë e tij. 1. Autorësia dhe datimi Autorësia. Libri, në hyrjen e tij (1:1), na siguron se kjo vepër është shkruar e tëra nga vetë mbreti Salomon. Mirëpo RSV e vitit 1952 e përgënjeshtron këtë pretendim duke pohuar: “Ndërkohë që librit ... Shfaq »

Librat e humbura të Biblës

Bibla çfare e kemi sot është një përmbledhje e shumë librave historikë të shkruar nëpër shekuj dhe këto libra kurrë nuk u shkruan me qëllimin që të konsideroheshin për fjalë të Perëndisë. Shumë nga këta libra përmbanin dhe përmbajnë mesazhe nga fjalët e Zotit të shpallura Profetërve por shpesh herë në mënyrë të shtrembëruar dhe jo të saktë. Është rastësi ... Shfaq »